Ana SayfaMucize Dualar21 Gün Panik Atak Duası – En Etkili Dua

21 Gün Panik Atak Duası – En Etkili Dua

21 gün panik atak duası sayesinde inançlı kimseler panik atak gibi bir problemin kolaylıkla üstesinden gelebilmektedir. Bunun için de tüm hastalıklarda olduğu gibi yalnızca Yüce Allah’a dua etmek ve el açmak gereklidir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Panik Atağa İyi Gelen Dua

Panik Atağa İyi Gelen Dua
Panik Atağa İyi Gelen Dua

Öncelikle panik atak gibi durumlarla karşılaşan kişiler, panik atakla başa çıkmalarına yardımcı olabilecek çeşitli stratejilerden faydalanabilirler. Bunlar arasında derin nefes alma, rahatlama teknikleri, zihinsel odaklanma, sakinleştirici düşünceler veya pozitif telkinler bulunabilir. Ayrıca, kişinin dini inancına bağlı olarak dua etmek de bir rahatlama ve destek kaynağı olabilir. İşte Panik Atağa İyi Gelen Dua şu şekildedir:

 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Hayyu’l-Kayyûm!
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Aliyyu’l-Hâkim.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’s-Semiu’l-Alim.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’r-Rahmanü’r-Rahim.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Vahidu’l-Ehad.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Ferdü’l-Vârid
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’r-Raufü’r-Rahim.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Azizü’r-Rahim.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’z-Zâhiru’l-Bâtın.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Ehadü’s-Samed.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Fettâhu’l-Alîm.
 • Allah’u lâ ilahe illa Hüve’l-Azizü’l-Alîm.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Hannânü’l-Mennânü’d- Deyyan.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Kâdiru’l-Kâhir. Allahu lâ ilahe illa Hüve’r-Râfiü’l-Alîm.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’r-Rabbü’l-Arşi’l-Azîm. Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Melikü’l-Kuddüs. Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Hakku’l-Mübin. Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Bâisü’l-Vâris.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Esmaû’l-Hûsna.
 • Allahu lâ ilahe illa Hüve’l-Hayyu lâ ilâhe illâ Hüve Fâdıü’l- Muhlisîne lehü’ddin. Sübhane birahmetike yâ Erhame’r- Rahimin. Ve’l-Hamdü lillahi Rabbi’l-Âlemin.
 • “Vela havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim”

21 Gün Panik Atak Duası

Panik atak hastalığı olan kişiler dua ederek hastalıklarını atlatabilirler. 21 gün boyunca her gün abdestli olarak 5 vakit namazın ardından aşağıdaki duayı okumak yeterli olacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte 21 Gün Panik Atak Duası şu şekildedir:

 • Elif lâm râ, tilke âyâtul kitâbil hakîm. E kâne lin nâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn. İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşi yudebbirul emrî, mâ min şefîin illâ min ba’di iznihî, zâlikumullâhu rabbukum fa’budûhu, e fe lâ tezekkerûn.

Panik Atan İçin Okunacak Dua

Panik atak, aniden ortaya çıkan yoğun kaygı veya korku hissiyle karakterize edilen bir anksiyete bozukluğudur. Bu hastalık beklenmedik bir şekilde ortaya çıkar ve genellikle birkaç dakika içinde zirveye ulaşır. Kişi bu sırada yoğun fiziksel ve zihinsel semptomlar yaşayabilir. Genellikle Panik Atan İçin Okunacak Dua olarak genellikle Şahmeran duası okunmaktadır.

Kuranda Panik Atak Duası

Panik atağa iyi gelebilecek bir dua, kişinin inançlarına ve tercihlerine bağlı olarak değişebilir. İslam’da dua, Allah’a yönelerek samimiyetle niyet ve dileklerin ifade edildiği bir ibadettir. Bu nedenle, panik atağa iyi gelebilecek bir dua, kişinin içten bir şekilde Allah’a yönelerek rahatlama, sükunet ve güven duygusu elde etmesine yardımcı olabilir. İşte Kuranda Panik Atak Duası şu şekildedir:

 • “Hasbiyallahü La İlahe İlla Huwa Aleyhi Tevekkeltü Ve Huve Rabbül Arşil Azim”

Panik Atak İçin Hangi Sure Okunur?

Panik atak için hangi sure okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Bu soru inançlı kimseler tarafından sıkça merak edilmekle birlikte İslam alimleri tarafından da aşağıdaki yanıt verilmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kötülük Yapanların Cezasını Bulmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Panik atak için okunması gereken sure aşağıdaki gibidir:

 • İleyhi merciukum cemîâ, va’dallâhi hakkâ, innehu yebdeul halka summe yuîduhu li yecziyellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti bil kıstı, vellezîne keferû lehum şerâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn. Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, mâ halakallâhu zâlike illâ bil hakk, yufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn.

Panik Ataktan Kurtulma Duası

Panik ataktan kurtulma duası denince akla iki farklı dua geliyor. Her iki duayı da okumak sonucunda panik atak sorunundan kurtulmaya yarayacaktır. Nitekim bunun için okunması gereken iki dua aşağıdaki gibidir.

 • İnne fîhtilâfil leyli ven nehâri ve mâ halakallâhu fîs semâvâti vel ardı le âyâtin li kavmin yettekûn. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn. Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Da’vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm, ve âhıru da’vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn. Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiş şerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn.
 • Ve izâ messel insâned durru deânâ li cenbihî ev kâiden ev kâimâ, fe lemmâ keşefnâ anhu durrahu merre ke’en lem yed’unâ ilâ durrin messehu, kezâlike zuyyine lil musrifîne mâ kânû ya’melûn. Ve lekad ehleknâl kurûne min kablikum lemmâ zalemû ve câethum rusuluhum bil beyyinâti ve mâ kânû li yu’minû, kezâlike neczil kavmel mucrimîn. Summe cealnâkum halâife fîl ardı min ba’dihim li nanzura keyfe ta’melûn.

Hastalıklara Şifa İçin Etkili Dua

Hastalıklara şifa için etkili dua sayesinde doktorlar tarafından dahi tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalık için şifa bulunabiliyor. Zira inançlı kimselerin yapması gereken tek şey ellerini göğe kaldırmak ve O’na dua etmektir. Dua esnasında okunması gereken dua şöyledir:

 • Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâena’ti bi kur’ânin gayri hâzâ ev beddilhu, kul mâ yekûnu lî en ubeddilehû min tilkâi nefsî, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye, innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm. Kul lev şâallâhu mâ televtuhû aleykum ve lâ edrâkum bihî, fe kad lebistu fîkum umuran min kablihî, e fe lâ ta’kilûn. Fe men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyâtihî, innehû lâ yuflihul mucrimûn.

Son olarak 21 gün panik atak duası yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın