Ana SayfaMucize Dualar40 Çıkarma Duası – Kırk Uçurma Duası

40 Çıkarma Duası – Kırk Uçurma Duası

40 çıkarma duası, bebeklerin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesi için yapılan dualardan biridir. Bu dua, anne babaların bebekleri için Allah’a yönelerek onların korunması sağlar. Aynı zamanda bereketli bir yaşam sürmeleri için niyazda bulunmalarını amaçlar.

Duaların anlamını ve nasıl uygulanacağını öğrenerek, 40 Çıkarma Duası ile tüm sorunlarınıza çözüm olacağız inşAllah… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

40 Çıkarma Duası

40 çıkarma duası bebekler için yaygın olarak okunan dualardan biridir. Bebeğin 40 günlük olmasının ardından ona nazar değmemesi için okunan dualar aşağıdaki gibidir:

  • Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekum, inne zelzeletes sâati şey’un azîm. Yevme terevnehâ tezhelu kullu murdıatin ammâ erdaat ve tedau kullu zâti hamlin hamlehâ ve terân nâse sukârâ ve mâ hum bi sukârâ ve lâkinne azâballâhi şedîd. Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve yettebiu kulle şeytânin merîd.
  • Yâ eyyuhân nâsu in kuntum fî raybin minel ba’si fe innâ halaknâkum min turâbin summe min nutfetin summe min alakatin summe min mudgatin muhallekatin ve gayri muhallekatin li nubeyyine lekum, ve nukırru fîl erhâmi mâ neşâu ilâ ecelin musemmen summe nuhricukum tıflen summe li teblugû eşuddekum ve minkum men yuteveffâ ve minkum men yuraddu ilâ erzelil umuri li keylâ ya’leme min ba’di ilmin şey’â, ve terâl arda hâmideten fe izâ enzelnâ aleyhâl mâehtezzet ve rabet ve enbetet min kulli zevcin behîc.
40 Çıkarma Duası

Bu içeriğimize benzer erkeği kendine aşık etme yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Kırk Uçurma Duası

Kırk Uçurma Duası
Kırk Uçurma Duası

Özellikle Kırk uçurma duası, bebeklerin sağlıklı ve huzurlu bir şekilde büyümesi için yapılan dualardan en önemlisidir. Bu dua genellikle İhlas Suresi ile birlikte okunur. İhlas Suresi Allah’ın birliğini vurgulayan önemli bir suredir. İşte İhlas Suresi’nin okunuşu, Arapçası ve Türkçe meali:

İhlas Suresi Okunuşu:
“Bismillahirrahmanirrahim.
1- Kul huveallahu ehad
2- Allahu’s-samed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehu küfüven ehad”

İhlas Suresi Türkçe Meali:
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
1 – De ki: “O, Allah’tır; tek Allâhtır.”
2 – “Allah eksiksizdir.”
3 – “O doğurmamıştır; doğurulmamıştır.”
4 – “Hiç kimse de O’na denk değildir.”

40 Çıkarma Duası Hakkında sizin de öneriliniz varsa yorum kısmında bizlere yazmayı unutmayınız.

Bebeklerin Kırk Banyosunda Okunacak Dua

Bebeklerin Kırk Banyosunda Okunacak Dua internette inançlı aileler tarafından yaygın olarak araştırılmaktadır. Özellikle bebeğin kırkının çıkmasıyla birlikte en sık okunan dualar aşağıdakiler gibidir. Bu duaların her birinin bebeğe üflenerek okunması önerilmektedir:

  • Zâlike bi ennallâhe huvel hakku ve ennehu yuhyil mevtâ ve ennehu alâ kulli şey’in kadîr. Ve minen nâsi men yucâdilu fîllâhi bi gayri ilmin ve lâ huden ve lâ kitâbin munîr. Sâniye ıtfihî li yudılle an sebîlillâh, lehu fid dunyâ hızyun ve nuzîkuhu yevmel kıyâmeti azâbel harîk. Zâlike bimâ kaddemet yedâke ve ennallâhe leyse bi zallâmin lil abîd.
  • Ve minen nâsi men ya’budullâhe alâ harf, fe in asâbehu hayrunıtmeenne bihî, ve in asâbethu fitnetuninkalebe alâ vechihî, hasired dunyâ vel âhırate, zâlike huvel husrânul mubîn. Men kâne yezunnu en len yensurahullâhu fîd dunyâ vel âhırati felyemdud bi sebebin ilâs semâi summelyakta’ felyenzur hel yuzhibenne keyduhu mâ yagîz.
  • İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû ves sâbiîne ven nasârâ vel mecûse vellezîne eşrakû innallâhe yafsılu beynehum yevmel kıyâmeti, innallâhe alâ kulli şey’in şehîd. E lem tera ennallâhe yescudu lehu men fîs semâvâti ve men fîl ardı veş şemsu vel kameru ven nucûmu vel cibâlu veş şeceru ved devâbbu ve kesîrun minen nâs, ve kesîrun hakka aleyhil azâb, ve men yuhinillâhu fe mâ lehu min mukrimin, innallâhe yef’alu mâ yeşâu.

Annenin 40 Banyosu Duası

Annenin 40 banyosu duası bir Müslüman için en önemli şeylerden birisidir. Özellikle Annenin gerek fiziki gerek psikolojik açıdan kendini toparlayabilmesi son derece önemlidir. Ayrıca annenin eski haline dönebilmesi için 40 banyosu yapması tavsiye edilir. Bu banyo öncesinde de aşağıdaki duanın okunması önerilmektedir:

  • İnnallâhe yudhılullezîne âmenû ve amilus sâlihâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru yuhallevne fîhâ min esâvira min zehebin ve lu’luen, ve libâsuhum fîhâ harîr. Ve hudû ilât tayyibî minel kavli ve hudû ilâ sırâtıl hamîd. İnnellezîne keferû ve yasuddûne an sebîlillâhi vel mescidil harâmillezî cealnâhu lin nâsi sevâenil âkıfu fîhi vel bâdı, ve men yurid fîhi bi ilhâdin bi zulmin nuzıkhu min âzâbin elîm. Ve iz bevve’nâ li ibrâhîme mekânel beyti en lâ tuşrik bî şey’en ve tahhir beytiye lit tâifîne vel kâimîne ver rukkais sucûd. Ve ezzin fîn nâsi bil hacci ye’tûke ricâlen ve alâ kulli dâmirin ye’tîne min kulli feccin amîk.

Sonuç

Sonuç olarak, 40 çıkarma duası ile alakalı birçok duayı sizlere önerdik. Eğer yeni doğmuş bir bebeğiniz varsa kırkı çıktığında bu duaları sıkça okumanızı şiddetle öneriyoruz. Dua ile kalın.

Bunun yanında 40 Banyosu Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Kırk Uçurma Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın