Ana SayfaMucize Dualar40 Çıkarma Duası – Nedir?

40 Çıkarma Duası – Nedir?

40 Çıkarma Duası, bazı insanlar tarafından maddi veya manevi sıkıntılardan kurtulmak için yapılan bir uygulamadır. İnanışa göre, bu dua 40 defa okunduğunda dileklerin gerçekleşeceği düşünülmektedir. Ancak önemli olan nokta, dinimizde herhangi bir sayının mucizevi gücüne inanmamaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

40 Çıkarma Duası

40 çıkarma duası son zamanlarda internetin en çok aratılan konu başlıkları arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Kısacası 40 çıkarma duası ile hem bebeğe hem de anneye dua etmek mümkündür. Bunun için İslam alimleri tarafından da aşağıdaki duaları okumak tavsiye ediliyor:

  • Yâ eyyuhân nâsuttekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhidetin ve halaka minhâ zevcehâ ve besse minhumâ ricâlen kesîran ve nisââ, vettekûllâhellezî tesâelûne bihî vel erhâm. İnnallâhe kâne aleykum rakîbâ. Ve âtûl yetâmâ emvâlehum ve lâ tetebeddelûl habîse bit tayyîb, ve lâ te’kulû emvâlehum ilâ emvâlikum. İnnehu kâne hûben kebîrâ.
  • Vebtelûl yetâmâ hattâ izâ belagûn nikâh, fe in ânestum minhum ruşden fedfeû ileyhim emvâlehum, ve lâ te’kulûhâ isrâfen ve bidâren en yekberû. Ve men kâne ganiyyen felyesta’fif, ve men kâne fakîran felye’kul bil ma’rûf. Fe izâ defa’tum ileyhim emvâlehum fe eşhidû aleyhim. Ve kefâ billâhi hasîbâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz.

Bebeğin Kırkı Çıkarken Okunacak Dualar

Bebeğin kırkı çıkarken okunacak dualar sayesinde bebeğin daha sağlıklı ve hayırlı bir geleceğe sahip olması mümkün olabilmektedir. Ayrıca, Bebeğin kırkı çıkarken aşağıdaki iki duayı okumak oldukça mühimdir. Bu duaları abdestli bir şekilde bebeğin kırkı çıkarken okumak Yüce Allah’ın da izniyle bebeğin sağlıklı büyümesini sağlar. İşte Bebeğin 40 banyosunda hangi dualar okunur sorusunun cevabı:

  • Tilke hudûdullâh. Ve men yutııllâhe ve resûlehu yudhılhu cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ. Ve zâlikel fevzul azîm. Ve lekum nısfu mâ terake ezvâcukum in lem yekun lehunne veled, fe in kâne lehunne veledun fe lekumur rubuu mimmâ terakne min ba’di vasıyyetin yûsîne bihâ ev deyn. Ve lehunner rubuu mimmâ teraktum in lem yekun lekum veled, fe in kâne lekum veledun fe lehunnes sumunu mimmâ teraktum min ba’di vasıyyetin tûsûne bihâ ev deyn.
  • Ve in kâne raculun yûrasu kelâleten ev imraetun ve lehû ahun ev uhtun fe li kulli vâhidin min humâs sudus, fe in kânû eksera min zâlike fe hum şurakâu fîs sulusi min ba’di vasiyyetin yûsâ bihâ ev deynin gayra mudârr, vasıyyeten minallâh. Vallâhu alîmun halîm.
  • Vellâtî ye’tînel fâhişete min nisâikum festeşhidû aleyhinne erbaaten minkum, fe in şehidû fe emsikûhunne fîl buyûti hattâ yeteveffâhunnel mevtu ev yec’alallâhu lehunne sebîlâ.

40 Suyuna Ne Okunur?

40 suyuna ne okunur diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. Anne ve bebeğin yıkandığı 40 suyuna aşağıdaki duaları okumak onların sağlık ve sıhhati için önemlidir. İnançlı kimselerin bunu bir ritüel haline getirmesi ve okuması tavsiye ediliyor. Yalnızca 40 suyuna değil bebek ve annenin yüzü suyu hürmetine de okunabilmektedir.

  • Lir ricâli nasîbun mimmâ terakel vâlidâni vel akrabûne, ve lin nisâi nasîbun mimmâ terakel vâlidâni vel akrabûne mimmâ kalle minhu ev kesur. Nasîben mefrûdâ. Ve izâ hadaral kısmete ulûl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkînu ferzukûhum minhu ve kûlû lehum kavlen ma’rûfâ.
  • Yûsîkumullâhu fî evlâdikum liz zekeri mislu hazzıl unseyeyn, fe in kunne nisâen fevkasneteyni fe lehunne sulusâ mâ terak, ve in kânet vâhideten fe lehân nısf. Ve li ebeveyhi li kulli vâhidin min humâs sudusu mimmâ terake in kâne lehu veled, fe in lem yekun lehu veledun ve varisehû ebevâhu fe li ummihis sulus, fe in kâne lehû ıhvetun fe li ummihis sudusu, min ba’di vasiyyetin yûsî bihâ ev deyn. Âbâukum ve ebnâukum, lâ tedrûne eyyuhum akrabu lekum nef’â, farîdaten minallâh. İnnallâhe kâne alîmen hakîmâ.

Bunun yanında 40 Çıkarma Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca 40 Çıkarma Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın