Ana SayfaOkuyanlar41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları – Okunuşu İle Beraber!

41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları – Okunuşu İle Beraber!

41 Fetih Suresi okuyanların yorumları bu surenin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Ayrıca kişilerin herhangi bir dileklerini gerçekleştirmeleri konusunda son derecede etkili olduğunu görmeleri mutlaktır. Ayrıca Fetih Suresi, sıkıntılardan kurtulmak isteyenler için de yeterli bir haldedir. Bu noktada da Fetih Suresi son derecede geniş kitleler tarafından tercih edilen bir dua olarak öne çıkıyor. Bunun yanında diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz. İlgili videoyu da izleyebilirsiniz.

41 Fetih Suresi Nedir? 🤲

Fetih ya da fatih duası olarak bilinen bu dua son derecede faydalıdır. Ayrıca 41 Fetih Suresi nedir gibi bir soru da gündeme gelebilmektedir. Sıkıntılardan kurtulmak ve isteklerin gerçekleşmesi gibi konular dahilinde de yeterlidir. Öte yandan uygulama türü bakımından da diğer dualardan farklı olduğu öne çıkan bir konu olmaktadır.

41 Fetih Suresi Nasıl Okunur?

Bu sureyi 41 kez okumak son derecede faydalıdır. Ayrıca 41 Fetih Suresi nasıl okunur gibi bir soru da genel olarak açığa çıkmaktadır. Bu şekilde okumak hayırlı işlerin açığa çıkmasını desteklemektedir. Fetih Suresi, 1 hafta boyunca belirli günlerde okunması gerekir. Ancak okunmadan önce mutlaka temizlenmekte ve abdest almakta fayda vardır. Arkasından bazı şartları da yerine getirmek önemlidir.

 • Cumartesi günü 1 kez Fetih Suresi okunmalıdır.
 • Pazar günü 3 kez Fetih Suresi okumakta yarar vardır.
 • Fetih Suresi pazartesi günü 5 kez okunması ön plandadır.
 • Salı günü Fetih Suresi 7 defa okumakta yarar vardır.
 • Çarşamba günü 7 defa okunması gerekecektir.
 • Perşembe günü 7 defa okunması gereklidir.
 • Cuma günü sela okunmadan 11 kez Fetih Suresi okumakta yarar vardır.

Bu sayede 41 kez Fetih Suresi okumayı tamamlamak mümkündür. Ancak bu okuma eylemlerini içten ve iyi duygularla gerçekleştirmek son derecede önemlidir.

41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları

Fetih Suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve Müslümanlar arasında geniş bir okuyucu kitlesine sahiptir. Bu sureyi okuyanlar, farklı niyetlerle bu surenin etkilerini deneyimlemişlerdir ve bu deneyimlerini paylaşarak Fetih Suresi hakkında olumlu yorumlar yapmışlardır. İşte 41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları sizlerle:

 • Bu sureyi okuduktan sonra kendimi daha huzurlu ve mutlu hissettim. Bu surenin okunması benim için bir zihin ve ruh temizliği gibiydi.
 • Okumaya başladığımda, içimde bir güç hissettim ve bu beni olumsuz düşüncelerden arındırdı. Okuduğum süre boyunca kendimi daha güvende ve korunmuş hissettim.
 • Fetih Suresi’ni her gün düzenli olarak okumak, benim için bir hayat tarzı haline geldi. Bu surenin okunması, beni güçlü ve motive edilmiş hissettiriyor.
 • Fetih Suresi, benim için sabırlı ve cesaretli olmak anlamına geliyor. Bu sureyi okumak, benim zihinsel dayanıklılığımı ve özgüvenimi artırıyor.

41 Fetih Suresi Yorumları

41 Fetih Suresi Yorumları
41 Fetih Suresi Yorumları

Fetih Suresi konusunda var olan yorumlar da etkili bir dua olduğunu gösterir. Ayrıca 41 Fetih Suresi yorumları da bu aşamada öne çıkmaktadır.

 • Son derecede güzel bir dua. İçinizi ferahlatan ve hayırlı işlerin gelişmesine vesile olan bir dua olduğunu bizzat gördüm.
 • Evlatlarım için bol bol Fetih Suresi ettim. Allah inşallah kabul eder.
 • Bu sureyi okumak benim için manevi bir güç kaynağıdır, iç huzurumu bulmama yardımcı olur.
 • Fetih Suresi’nin mesajı benim için bir rehber niteliğinde, hayatımda karşılaştığım zorluklarda bana umut ve cesaret veriyor.

Fetih Hatmi Nasıl Yapılır?

41 Fetih Suresi ya da Fetih hatmi yapmak için kurallarını bilmek son derecede önemlidir. Ayrıca Fetih Hatmi nasıl yapılır noktasında da 7 günde tamamlamak önemlidir. Bu süreçte Fetih Suresi 41 kez okunacaktır. Fetih Suresi okunmaya cumartesi gününden başlanacaktır.

 • Cumartesi günü hatme başlanacaktır.
 • İlk olarak abdest alınarak 2 rekat namaz kılınacaktır. Namaz sonrasında da 3,5 ya da 7 kez Estağfirullah çekilecektir.
 • Arkasından Salavat-ı Şerif okunacaktır.
 • En son olarak da niyet edilecektir.

Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonraki süreçte günlük ne kadar Fetih Suresi okunacaksa o kadar zikredilmelidir.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Vedud Duasını Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

41 Fetih Suresi Fazileti

Fetih Suresi, genel olarak dileklerin karşılığını bulması konusunda önemlidir. Ayrıca 41 Fetih Suresi fazileti de bu duayı etmek adına gereklidir. Ayrıca sıkıntıların son bulması ve dileklerin karşılanması anlamında da Fetih Suresi son derecede etkili olacaktır.

 • Belalardan ve sıkıntılardan korur.
 • 1 kere okunursa sorunlara çözüm bulmayı sağlar.
 • Fetih Suresi okuyan askerler düşmanlara karşı galip gelşen taraf olacaktır.
 • Hayırlı olayların yaşanması için 41 kez Fetih Suresi okumakta yarar vardır.
 • Kısmet açıcıdır.

Fetih Suresi Türkçe Okunuşu

Fetih Suresi’nin nasıl okunacağı da önemlidir. Ayrıca Fetih Suresi Türkçe okunuşu noktasında da bilgili olmak gerekecektir.

İnna fetahna leke fetham mübına

Li yağfira lekellahü ma tekaddeme min zembike ve ma teahhara ve yütimme nı’metehu aleyke ve yehdiyeke sıratam müstekıyma

Ve yensurakellahü nasran azıza

Hüvellezı enzeles sekınete fı kulubil mü’minıne li yezdadu imanem mea ımanihim ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü alımen hakıma

Li yüdhılel mü’minıne vel mü’minati cennatin tecrı min tahtihel enharu halidıne fıha ve yükeffira anhüm seyyiatihim ve kane zalike ındellahi fevzen azıyma

Ve yüazzibel münafikıyne vel münafikati vel müşrikıne vel müşrikatiz zannıne billahi zannez sev’ aleyhim dairatüs sev’ ve ğadıbellahü aleyhim ve leanehüm ve eadde lehüm cehennem ve saet masıyra

Ve lillahi cünudüs semavati vel ard ve kanellahü azızen hakıma İnna erselnake şahidev ve mübeşşirav ve nezıra

Li tü’minu billahi ve rasulihi ve tüazziruhu ve tuvekkiruh ve tusebbihuhu bükreten ve ezıyla İnnellezıne yübayiuneke innema yübayiunellah yedüllahi fevka eydıhim fe men nekese fe innema yenküsü ala nefsih ve men evfa bi ma ahede aleyhüllahe fe se yü’tıhi ecran azıyma

Se yekulü lekel mühallefune minel a’rabi şeğaletna emvalüna ve ehluna festağfir lena yekulune bi elsinetihim ma leyse fi kulubihim

Kul fe mey yemlikü leküm minellahi şey’en in erade biküm darran ev erade biküm nefa bel kanellahü bima ta’melune habıra

Bel zanentüm el ley yenkaliber rasulü vel mü’minune ila ehlıhim ebedev ve züyyine zalike fı kulubiküm ve zanentüm zannes sev’ ve küntüm kavmen bura

Ve mel lem yü mim billahi ve rasulihı fe inna a’tedna lil kafirıne seıyra

Ve lillahi mülküs semavati vel ard yağfiru li mey yeşaü ve yüazzibü mey yeşa’ ve kanellahü ğafurar rahıyma…

Se yekulül mühallefune izen talaktüm ila meğanime li te’huzuha zeruna nettebı’küm yürıdune ey yübeddilu kelamellah kul len tettebiuna kezaliküm kalellahü min kabl fe se yekulune bel tahsüdunena bel kanu la yefkahune illa kalıla

Kul lil muhallefıne minel a’rabi se tüd’avne ila kavmin ülı be’sin şedıdin tükatilunehüm ev yüslimun fe in tütıy’u yü’tikümüllahü ecran hasena ve in tetevellev kema tevelleytüm min kablü yüazzibküm azaben elıma

Leyse alel a’ma haracüv ve la alel a’raci haracüv ve la alel meriydı harac ve mey yütıılahe ve rasulehu yüdhılhü cennatin tecrı min tahtihel enhar ve mey yetevelle yüazzibhü azaben elıma

Le kad radıyallahü anil mü’minıne iz yübayiuneke tahteş şecerati fe alime ma fı kulubihim fe enzeles sekınete aleyhim ve esabehüm fethan karıba

Ve meğanime kesiraten ye’huzuneha ve kânallahü aziyzen hakiyma

~Ve adekümüllahü meğanime kesiraten te’huzuneha fe accele leküm hazihı ve keffe eydiyen nasi anküm ve li tekune ayetel lil mü’minıne ve yehdiyeküm sıratam müstekıyma

Ve uhra lem takdiru aleyha kad ehatallahü biha ve kanellahü ala külli şey’in kadıra

Ve lev katelekümüllezıne keferu le vellevül edbara sümme la yecidune veliyyev ve la nesıyra

Sünnetellahilletı kad halet min kabl

Ve len tecide li sünnetillahi tebdıla

Ve hüvellezı keffe eydiyehüm anküm ve eydiyeküm anhüm bi batni mekkete mim ba’di en azferaküm aleyhim ve kanellahü bi ma ta’melune basıyra

Hümüllezıne keferu ve sadduküm anil mescidil harami vel hedye ma’kufen ey yeblüğa mehılleh ve lev la ricalüm mü’minune ve nisaüm mü’minatül lem ta’lemuhüm en tetauhüm fe tüsıybeküm minhüm mearratüm bi ğayri ılm li yüdhılellahü fı rahmetihı mey yeşa’lev tezeyyelu le azzebnellezıne keferu minhüm azaben elıma

 İz cealellezıne keferu fi kulubihimül hamiyyete hameyyetel cahiliyyeti fe enzelellahü sekınetehu ala rasulihi ve alel mü’minıne ve elzemehüm kelimetet takva ve kanu ehakka biha ve ehleha ve kanellahü bi külli şey’in alıma

Le kad sadekallahü rasulehür ru’ya bil hakk le tedhulünnel mescidel harame in şaellahü aminıne muhallikıyne ruuseküm ve mükassıriyne la tehafun fe alime ma lem ta’lemu fe ceale min duni zalike fethan karıba

Hüvellezı erseIe rasulehu bil hüda ve dınil hakkı li yuzhirahu aled dıni küllih

Ve kefa billahi şehıda

Muhammedür rasulüllah vellezıne meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean süccedey yebteğune fadlem minellahi ve rıdvana sımahüm fı vücuhihim min eseris sücud zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incıl ke zer’ın ahrace şat’ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu’cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar veadellahüllezıne amenu ve amilus salihati minhüm mağfiratev ve ecran azıyma…

Ayrıca, 41 Fetih Suresi Okuyanların Yorumları yazısı ile alakalı sıkça sorulan soruları sizler için bir araya getirdik.

Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.
Yorum yapın