Ana SayfaOkuyanlar41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – Fazileti Nedir?

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – Fazileti Nedir?

41 Vakıa Suresini okuyanların yorumları da son derecede ilgi çekicidir. Bununla beraber duanın ne kadar etkili ve yararlı olduğunu anlama konusunda idealdir. Ayrıca Vakıa Suresi kapsamında belli başlı sorunları gidermek de genel itibarıyla geçerli bir halde kalacaktır. Özellikle Vakıa Suresi, maddi sorunları, borç sıkıntılarını ve aşk acılarını giderme konusunda son derecede yeterli bir konumda yer alıyor. Bununla beraber Vakıa Suresi yorumları da bunun en net göstergeleri arasında da varlık gösterecektir. Bunun yanında 41 vakıa mucizesi gibi diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz. Konuyla ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

41 Vakıa Suresi Nedir?

Vakıa Suresi kapsamında bilgi sahibi olmayı herkes isteyecektir. Ayrıca 41 Vakıa Suresi nedir gibi bir konu da gelişme gösterecektir. Bu duayı sabah ve akşam vakitlerinde okuyanların refah, bereket ve zenginlik içinde olmasını sağlar. Ayrıca rahat bir yaşam içerisinde olmalarını da destekleyecektir. Bu hususta okunan dualardan bir tanesi olarak Vakıa Suresi de tercih edilenlerden bir tanesidir.

Vakıa Suresi 41 Defa Okumak Nasıl Olur?

Vakıa Suresi 41 kez okumak pek çok kişi tarafından denenmiş olan bir husustur. Ayrıca Vakıa Suresi 41 defa okumak nasıl olur konusunda da bilgi sahibi olmak söz konusudur. Bu evrede de farklı günlerde değişik sayılarda Vakıa Suresi okumakla beraber dileklere ulaşmak da kesin olarak gelişecektir. 41 gün boyunca aynı şekilde ilerlemek ferah bir yaşantıya sahip olmak mümkün olacaktır.

Özellikle 41 gün boyunca gün sayısı kadar Vakıa Suresi okumak önemlidir. 41. Gün içerisinde de 41 Vakıa Suresi okuduktan sonra 2 rekat namaz kılarak 100 adet istiğfar çekmek önemlidir. Sonrasında da 1 adet Salaten Tüncina okuduktan sonra Allah’a dua etmek önemli olacaktır. Bu sayede de Allah’a dilekleri oluşturmak gibi bir konu da açığa çıkacaktır.

41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları

41 Vakıa Suresi Yorumları
41 Vakıa Suresi Yorumları

Vakıa Suresi doğrultusunda var olan söylemler de son derecede önemlidir. Ayrıca 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları da bunun göstergelerinin başındadır.

 • Gerçekten güzel ve rahatlatıcı bir dua. İş bulmamda da yardımcı olacağına inanıyorum.
 • Çocuklarım ve torunlarım için sürekli olarak ettiğim bir duadır. İnşallah Rabbim bu konuda yardımcı olur.
 • Bu sureyi okumaya başladım ve henüz 7. günümde bile maddi sıkıntılarımda bir rahatlama hissediyorum. Ayrıca manevi olarak da huzurlu hissettiğim için okumaya devam edeceğim.
 • Bugün itibariyle 41 Vakıa Suresi okumaya başladım ve şimdiden hayatımda birçok olumlu değişim fark etmeye başladım. Rabbime şükürler olsun ki bu okumanın bana getirdiği huzur ve mutluluğu başka hiçbir şey sağlayamazdı.
 • 41 Vakıa Suresi okumaya başladıktan kısa bir süre sonra, iş hayatımda beklenmedik bir şekilde yükseliş gösterdim ve daha önce mümkün olmayacak dediğim şeyler gerçekleşti. Bu mucizevi değişimlerin sebebi olarak Vakıa Suresi okumayı görüyorum.
 • 41 Vakıa Suresi okumaya başladıktan sonra, hayatımda hiç olmadığı kadar huzurlu hissetmeye başladım. Maddi sıkıntılarımın yanı sıra manevi olarak da kendimi daha güçlü ve mutlu hissediyorum.

Vakıa Suresi Mucizesi Yaşayanlar

Vakıa suresi, Kur’an-ı Kerim’in önemli surelerinden biridir ve içerdiği mesajlar ile birçok insanın hayatına dokunmuştur. Bazı kişiler ise, Vakıa suresinin kendilerine yaşadıkları olağanüstü olaylarla bir mucize olarak geldiğine inanırlar. Ayrıca bu yazıda, Vakıa suresi mucizesi yaşayanlar ile ilgili yorumlar ele alınacaktır.

 • Vakıa suresini okuduğumda, hayatımda hiç yaşamadığım kadar büyük bir huzur ve mutluluk hissettim. Bu sure, benim için gerçek bir mucizeydi.
 • Bir gün Vakıa suresini okurken, kapı çaldı ve karşımda yıllardır görmediğim bir arkadaşım vardı. O an, bu surenin bana bir işaret olduğuna inandım.
 • Bu surenin mucizesini yaşamak için, sadece okumak yeterli değil. Bu surenin anlamını derinlemesine anlamak ve hayatımıza uygulamak gerekiyor.
 • Vakıa suresinde bahsedilen cennetlerin ve nimetlerin tasviri, benim için gerçek bir ilham kaynağı oldu. Bu sure, hayatımı daha anlamlı hale getirdi.
 • Vakıa suresi, benim için bir mucize olmaktan ziyade, hayatımın bir parçası haline geldi. Her gün bu sureyi okuyarak, hayatımı daha güzel bir hale getiriyorum.

41 Vakıa Suresi Fazileti Ve Sırları

41 Vakıa Suresi Fazileti Ve Sırları
41 Vakıa Suresi Fazileti Ve Sırları

Her duanın kendine göre bir duası vardır. Ayrıca 41 Vakıa Suresi Fazileti Ve Sırları da bu duaya yönelim konusunda önemli olacaktır. Son derecede etkili bir dua olması nedeniyle bu sonuca ulaşmak da kesin hale gelecektir. Ayrıca, bu yazıda surenin fazileti sizlerle:

 1. Maddi sıkıntılardan kurtulmaya yardımcı olması: Vakıa Suresi’nin okunması, maddi sıkıntılarla baş etmek isteyenler için birçok fayda sağlayabilir.
 2. Dua ve isteklerin kabul edilmesine yardımcı olması: Bu sureyi okuyanların duaları ve istekleri, İslam inancına göre daha kolay ve hızlı bir şekilde kabul edilir.
 3. Ahiret hayatına hazırlık yapmaya yardımcı olması: Vakıa Suresi, ölüm ve ahiret hayatına ilişkin gerçekleri anlatmasıyla birlikte okuyanların manevi olarak güçlenmesine ve ahirete hazırlık yapmasına yardımcı olur.
 4. Aşk hayatında yardımcı olması: Vakıa Suresi, İslam inancına göre aşk hayatında karşılaşılan sorunların çözümüne yardımcı olabilir.
 5. Rızık bolluğu sağlaması: Vakıa Suresi’nin okunması, İslam inancına göre rızık bolluğu sağlayabilir ve kişinin maddi açıdan rahatlamasına yardımcı olabilir.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Vakıa Suresinden Sonra Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

41 Vakıa Suresi

Duaların Türk alfabesiyle yazılışını bilmekte yarar vardır. Aynı durum 41 Vakıa Suresi için de geçerli olacaktır.

 • İza veka’atilvaki’atu.
 • Leyse livak’atiha kazibetun.
 • Hafıdatun rafi’tun.
 • İza ruccetil’ardu reccen.
 • Ve bussetilcibalu bessen.
 • Ve fekanet hebaen munbessen.
 • Ve kuntum ezvacen selaseten.
 • Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.
 • Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.
 • Vessabikunessabikune.
 • Ulaikelmukarrabune.
 • Fiy cennatin na’ıymi.
 • Sulletun minel’evveliyne.
 • Ve kaliylun minel’ahıriyne. ‘ala sururin medunetun.
 • Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.
 • Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.
 • Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.
 • La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.
 • Ve fakihetin mimma yetehayyerune.
 • Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.
 • Ve hurun ‘ıynun.
 • Keemsalillu’luilmeknuni.
 • Cezaen bima kanu ya’melune.
 • La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.
 • İlla kıylen selamen selamen.
 • Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.
 • Fiy sidrin mahdudin.
 • Ve talhın mendudin.
 • Ve zıllin memdudin.
 • Ve main meskubin.
 • Ve fakihetin kesiyretin.
 • La maktu’atin ve la memnu’atin.
 • Ve furuşin merfu’atin.
 • İnna enşe’nahunne inşaen.
 • Fece’alnahunne ebkaren.
 • ‘Uruben etraben.
 • Liashabilyemiyni.
 • Sulletun minel’evveliyne.
 • Ve sulletun minelahiriyne.
 • Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.
 • Fiy semumin ve hamiymin.
 • Ve zıllin min yahmumin.
 • La baridin ve la keriymin.
 • İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.
 • Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.
 • Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.
 • Eve abaunel’evvelune.
 • Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.
 • Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.
 • Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.
 • Leakilune min şecerin min zakkumin.
 • Femaliune minhelbutune.
 • Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.
 • Feşaribune şurbelhiymi.
 • Haza nuzuluhum yevmeddiyni.
 • Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.
 • Efereeytum ma tumnune.
 • Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.
 • Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.
 • ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.
 • Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.
 • Efereeytum ma tahrusune.
 • Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.
 • Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.
 • İnna lemuğremune.
 • Bel nahnu mahrumune.
 • Efereeytumulmaelleziy teşrebune.
 • Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.
 • Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.
 • Efereeytumunnarelletiy turune.
 • Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.
 • Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.
 • Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.
 • Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.
 • Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.
 • İnnehu lekur’anun keriymun.
 • Fiy kitamin meknunin.
 • Lya yemessuhu illelmutahherune.
 • Tenziylun min rabbil’alemiyne.
 • Efebihazelhadiysi entum mudhinune.
 • Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.
 • Felevla iza beleğatilhulkume.
 • Ve entum hıyneizin tenzurune.
 • Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.
 • Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.
 • Terci’uneha in kuntum sadikıyne.
 • Feemma in kane minelmukarrebiyne.
 • Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.
 • Ve emma in kane min ashabilyemiyni.
 • Feselamun leke min ashabilyemiyni.
 • Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.
 • Fenuzulun min hamiymin.
 • Ve tasliyetu cahıymin.
 • İnne haza lehuve hakkulyakıyni.
 • Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

Ayrıca, 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları ile alakalı sıkça sorulan soruları sizler için hazırladık.

Ayrıca, 41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.

“41 Vakıa Suresini Okuyanların Yorumları – Fazileti Nedir?” üzerine bir yorum

 1. akşam namazından sonra yatsı namazı arasında 40 kere okumak mümkün degil birkez okumak bile türkçe anlamına okuyorum tabiki birkez okuman bile 25 dakika sürüyor ben okudum bunu ve günde 3 kere okuyorum yeni basladım okmaya 4 gün oldu ikindi namazından sonrada okumanın çok faziletli oldugunu ögrendim ve 40 gün okumaya devam edicem Allahın izniyle inşallah faydasını görürsem okumaya devam edicem

  Yanıtla
Yorum yapın