Ana SayfaMucize DualarAllahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva Duası Anlamı – Okuyanlar

Allahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva Duası Anlamı – Okuyanlar

Allahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva duası anlamı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Son zamanlarda sosyal medyada anlamı en çok aratılan dua olma unvanını taşıyor. Bu duayı genellikle haksızlığa uğrayan kişiler okunmaktadır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Allahümme Ya Mevdiü Okuyanlar

Allahümme Ya Mevdiü Okuyanlar
Allahümme Ya Mevdiü Okuyanlar

Öncelikle şunu belirtelim ki Allahümme Ya Mevdiü okuyanlar Yüce Allah’ın katında en yüksek mertebeye erişme fırsatına sahiptir. Her gün okuyan ve bunu aksatmadan devam ettiren kimselerin fani yaşamda bolluk ve bereket içerisinde olması mümkün kılınmaktadır. Keza her gün 99 kez Allahümme Ya Mevdiü okuyan kimseler sağlıklı ve uzun bir yaşam da sürerler.

Allahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva Duası Anlamı

Duanın anlamı aslında oldukça basittir. Bu dua haksızlığa ve zulme uğrayan kişiler tarafından okunmaktadır. Böylece Allah-u Teala mutlak adaleti sağlayacak ve inançlı kimsenin hakkının yenmesini engelleyecektir. Böylece Allahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva Duası Anlamına bu şekilde cevap verebiliriz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Allhumme ya mevdiü küllü şekva veya şahidü küllü necva veya alimü küllü hifyetin veya kaşifü küllü beliyyetin ya münci Musa ve Muhammed ve İbrahim-ül Halil salavatü-llahi ve selamühü ve daüfet kuvvetehü ve kallet hiletühü duael garikul melhuf elleti la yecidü li keşfi ma bihi illa ente ya errahmerahimin . Ekşif anna nezile bina min aduvvina ve adüvvike eşşeytan-irrecim. Ya Rabbel Alemin inneke ala küllü şey’in kâdirin.

Sevgiliyi Geri Getirme Duası

Sevgiliyi geri getirme duası talepleri, bir ilişkinin sona ermesi veya problemler yaşanması durumunda duygusal acıyı hafifletmek ve ilişkinin yeniden bir araya gelmesini dilemek amacıyla yapılır. İşte Sevgiliyi Geri Getirme Duası şu şekildedir:

Ya kadim, ya daim, ya kadim, ya daim, ya karrar, ya ehad, ya Muhammed. Kul huvallahü ehad, allahüsamed lem yelid velem yuled ve lem yekün lehu küfuven ehad. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ecmain.”

Ayağına Kapandıracak Dua

Ayağına kapandıracak dua sayesinde inançlı kimselerin sevdikleri kişiye kavuşması da mümkün hale gelmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. Yüce Allah aşağıdaki duayı okuyan kimseler için binlerce meleği, kişinin dualarına âmin demeleri için görevlendirir:

  • Kâtilûhum yuazzibhumullâhu bi eydîkum ve yuhzihim ve yansurkum aleyhim ve yeşfi sudûre kavmin mu’minîn. Ve yuzhib gayza kulûbihim, ve yetûbullâhu alâ men yeşâu, vallâhu alîmun hakîm. Em hasibtum en tutrekû ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum ve lem yettehızû min dûnillâhi ve lâ resûlihî ve lâl mu’minîne velîceh, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn Mâ kâne lil muşrikîne en ya’murû mesâcidallâhi şâhidîne alâ enfusihim bil kufr, ulâike habitat a’mâluhum ve fîn nâri hum hâlidûn.

Sevileni Kapıya Getiren Dua

Sevileni kapıya getiren dua sayesinde mutlu ve huzurlu bir ilişki yaşamaya başlamak isteyen kişilerin tüm istekleri gerçekleşiyor. Hoşlanılan kişinin kapıya kadar gelmesini sağlayan aşağıdaki iki dua İslam alimleri tarafından tavsiye ediliyor.

  • İnnemâ ya’muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhıri ve ekâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yahşe illâllâhe fe asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn. E cealtum sikâyetel hâcci ve ımâratel mescidil harâmi ke men âmene billâhi vel yevmil âhıri ve câhede fî sebilillâh, lâ yestevûne indallâh(indallâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn. Kul in kâne âbâukum ve ebnâukum ve ıhvânukum ve ezvâcukum ve aşîretukum ve emvâlunıktereftumûhâ ve ticâratun tahşevne kesâdehâ ve mesâkinu terdavnehâ ehabbe ileykum minallâhi ve resûlihî ve cihâdin fî sebîlihî fe terabbesû hattâ ye’tiyallâhu bi emrihî, vallâhu lâ yehdîl kavmel fasikîn.
  • Ellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim a’zamu dereceten indallâh ve ulâike humul fâizûn. Yubeşşiruhum rabbuhum bi rahmetin minhu ve rıdvânin ve cennâtin lehum fîhâ naîmun mukîm. Hâlidîne fîhâ ebedâ, innallâhe indehû ecrun azîm. Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tettehızû âbâekum ve ihvânekum evliyâe inistehabbûl kufre alâl îmâni, ve men yetevellehum minkum fe ulâike humuz zâlimûn. Lekad nasarakumullâhu fî mevâtıne kesîratin ve yevme huneynin iz a’cebetkum kesretukum fe lem tugni ankum şey’en ve dâkat aleykumul ardu bi mâ rahubet summe velleytum mudbirîn.

Son olarak Allahümme Ya Mevdiü Küllü Şekva duası anlamı yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın