Ana SayfaMucize DualarAsi Evladı Yola Getirmek Duası – Çocuğun Uslu Olması İçin Dua

Asi Evladı Yola Getirmek Duası – Çocuğun Uslu Olması İçin Dua

Asi evladı yola getirmek duası sayesinde ergenliğe yeni giren ve bu nedenle çeşitli saygısızlık sayılabilecek davranışlar içerisinde olan çocukların yola gelmesi mümkün hale geliyor. Bu minvalde ergenlik dönemlerinde bu tür durumların yaşanmasının son derece normal olduğu da bilinmeli. Çözümün kati suretle şiddete başvurmadan Yüce Allah’a el açmak suretiyle aşağıdaki duaları okumak olduğunun bilincinde olunması önemlidir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Anne Babaya Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua

Anne Babaya Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua
Anne Babaya Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua

Öncelikle şunu belirtelim ki asi olan çocuk için okunabilecek dua, Allah’ın yardımını ve hidayetini talep eden bir dua olmalıdır. Ebeveynler, çocuklarının doğru yola yönlendirilmesi ve olumlu değişimler yaşaması için Allah’a yönelerek dua edebilirler. İşte Anne Babaya Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua şu şekildedir:

  • Ellezîne yezkurûnallâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim ve yetefekkerûne fî halkıs semâvâti vel ard, rabbenâ mâ halakte hâzâ bâtılâ, subhâneke fekınâ azâben nâr. Rabbenâ inneke men tudhılin nâre fe kad ahzeyteh, ve mâ liz zâlimîne min ensâr.

Asi Evlat İçin Okunacak Esmaül Hüsna

Bu isimler, evlat için hayırlı ve güzel özelliklerin kazandırılması, Allah’ın koruması ve rahmeti altında büyümesi için okunabilir. Ancak unutmayın ki en güzel dua, samimi bir kalp ve ihlasla yapılandır. Evladınızın hayırlı bir şekilde büyümesi için Allah’a yönelin ve O’na dualarınızı sunun. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. Genel olarak Asi Evlat İçin Okunacak Esmaül Hüsna olarak aşağıda dua okunmaktadır:

  • Bismillahirrahmânirrahîm. “Ve vassaynâl insâne bi vâlideyhi ihsânen, hamelethu ummuhu kurhen ve vadaathu kurhen, ve hamluhu ve fisâluhu selâsûne şehran, hattâ izâ belega eşuddehu ve belega erbaîne seneten kâle rabbi evzı’nî en eşkure ni’metekelletî en’amte aleyye ve alâ vâlideyye ve en a’mele sâlihan terdâhu ve aslıh lî fî zurriyyetî, innî tubtu ileyke ve innî minel muslimîn(muslimîne).”

Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua Cübbeli Ahmet Hoca

Genellikle söz dinlemeyen, sürekli yaramazlık yapan çocuklar için ebeveynler dua etmektedir. Bu dualar sayesinde çocuklar uslu hala geleceklerdir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Asi Olan Çocuğa Okunacak Dua Cübbeli Ahmet Hoca şu şekildedir:

  • Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkâ, kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh, innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb.

Asi Evladı Yola Getirmek Duası

Bu dua, çocuğun doğru yola yönlendirilmesi, olumsuz alışkanlıklardan uzaklaştırılması ve ruhsal yönden olumlu bir değişim yaşaması için Allah’a yapılan samimi bir yakarıştır. Unutmayın ki dualar samimi bir şekilde ve içtenlikle edildiğinde, Allah’ın rahmeti ve yardımıyla olumlu sonuçlar alınabilir. Aynı zamanda, çocuğunuzun gelişimi için profesyonel destek almak ve onunla sağlıklı iletişim kurmak da önemlidir. İşte Asi Evladı Yola Getirmek Duası şu şekildedir:

Rabbenâ innenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû bi rabbikum fe âmennâ, rabbenâ fagfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâ meal ebrâr. Rabbenâ ve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmel kıyâmeh, inneke lâ tuhliful mîâd.

Ergenler İçin Okunacak Dualar

Ergenler için okunacak dualar internet üzerinde en sık araştırılan ve tartışılan konular arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Ergenlik çağına giren çocukların hayırlı birer genç olmalarına olanak sağlamak için ebeveynlerin ve büyüklerinin çeşitli dualar okuması mümkün. Bu minvalde İslam alimleri tarafından ergenlere okunacak dualar aşağıdaki gibi:

  • Festecâbe lehum rabbuhum ennî lâ udîu amele âmilin minkum min zekerin ev unsâ, ba’dukum min ba’d, fellezîne hâcerû ve uhricû min diyârihim ve uzû fî sebîlî ve kâtelû ve kutilû le ukeffirenne anhum seyyiâtihim ve le udhılennehum cennâtin tecrî min tahtihâl enhâr, sevâben min indillâh vallâhu indehû husnus sevâb.
  • Ve inne min ehlil kitâbi le men yu’minu billâhi ve mâ unzile ileykum ve mâ unzile ileyhim hâşiîne lillâhi, lâ yeşterûne bi âyâtillâhi semenen kalîlâ, ulâike lehum ecruhum inde rabbihim innallâhe serîul hısâb.

Hidayet İçin Okunan Dua

Hidayet için okunan dua sayesinde çocukların ve gençlerin hidayet sahibi olması mümkün kılınmaktadır. Bunun için aşağıdaki duaları okumak gereklidir:

  • Lâ yettehizil mu’minûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn, ve men yef’al zâlike fe leyse minallâhi fî şey’in illâ en tettekû minhum tukâta, ve yuhazzirukumullâhu nefseh, ve ilallâhil masîr. Kul lillezîne keferû se tuglebûne ve tuhşerûne ilâ cehennem, ve bi’sel mihâd. Kad kâne lekum âyetun fî fieteynil tekatâ fietun tukâtilu fî sebîlillâhi ve uhrâ kâfiratun yeravnehum misleyhim ra’yel ayn, vallâhu yûeyyidu bi nasrihî men yeşâ’ inne fî zâlike le ibreten li ulîl ebsâr.
  • Yevme tecidu kullu nefsin mâ amilet min hayrin muhdâran, ve mâ amilet min sû’, teveddu lev enne beynehâ ve beynehû emeden baîdâ, ve yuhazzirukumullâhu nefseh, vallâhu raûfun bil ıbâd. Fe lemmâ vadaathâ kâlet rabbi innî vada’tuhâ unsâ vallâhu a’lemu bi mâ vadaat ve leysez zekeru kel unsâ, ve innî semmeytuhâ meryeme ve innî uîzuhâ bike ve zurriyyetehâ mineş şeytânir racîm.
  • Kul in kuntum tuhibbûnallâhe fettebiûnî yuhbibkumullâhu ve yagfir lekum zunûbekum, vallâhu gafûrun rahîm. İz kâlet imraetu ımrâne rabbi innî nezertu leke mâ fî batnî muharraran fe tekabbel minnî, inneke entes semîul alîm.

Son olarak Asi evladı yola getirmek duası yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın