Ana SayfaMucize DualarAteşli Çocuğa Okunacak Dua – Mucize Dua!

Ateşli Çocuğa Okunacak Dua – Mucize Dua!

Ateşli çocuğa okunacak dua sayesinde inançlı ebeveynler çocuklarının en kısa sürede ateşinin düşmesini sağlamaktadır. Zira Yüce Allah günahsız çocukların ateşinin düşmesi için ebeveynlere çeşitli imkânlar sunmuştur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ateşi Düşüren Dua

Ateşi düşüren dua, birçok kişi tarafından ateşli hastalıkların şifa bulması amacıyla yapılan bir dua çeşididir. Bu dua, Allah’a yönelerek ateşi düşürmek, hastalığı hafifletmek ve sağlığı geri kazanmak için yapılan bir niyazdır. İnsanlar, ateşi düşüren duaları okuyarak ya da zikrederek, Allah’tan merhamet ve şifa talep ederler.

Bu dualar, hastaların rahatlama ve iyileşme sürecine katkıda bulunabilir, ancak tıbbi tedavinin yanında dua etmek de önemlidir. Her ne kadar dua önemli olsa da, hastalık durumunda mutlaka bir doktora başvurmak ve gerekli tedaviyi almaktan da kaçınılmamalıdır. Bu noktada okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

Kâlet innî eûzu bir rahmâni minke in kunte takıyyâ. Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ. Kâlet ennâ yekûnu lî gulâmun ve lem yemsesnî beşerun ve lem eku bagıyyâ. Kâle kezâlik, kâle rabbuki huve aleyye heyyin, ve li nec’alehû âyeten lin nâsi ve rahmeten minnâ, ve kâne emren makdıyyâ. Fe hamelethu fentebezet bihî mekânen kasıyyâ.

Ateşli Hastalık İçin Hangi Sure Okunur?

Öncelikle Ateşli hastalık için hangi sure okunur? diye merak eden kişilerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam etmektedir. Ateşli hastalıklar yaşayan kimselerin okuması gereken sure aşağıdaki gibidir. Bu sureyi her gün 3 kez okumak kişilerin ateşinin düşmesini sağlayacaktır:

Ateşli Hastalık İçin Hangi Sure Okunur?
Ateşli Hastalık İçin Hangi Sure Okunur?

Yâ uhte hârûne mâ kâne ebûkimrae sev’in ve mâ kânet ummuki bagıyyâ. Fe eşârat ileyhi, kâlû keyfe nukellimu men kâne fîl mehdi sabiyyâ. Kâle innî abdullâhi, âtâniyel kitâbe ve cealenî nebiyyâ. Ve cealenî mubâraken eyne mâ kuntu ve evsânî bis salâti vez zekâti mâ dumtu hayyâ. Ves selâmu aleyye yevme vulidtu ve yevme emûtu ve yevme ub’asu hayyâ. Zâlike îsâbnu meryem, kavlel hakkıllezî fîhi yemterûn. Mâ kâne lillâhi en yettehıze min veledin subhânehu, izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn.

Ateşi En Hızlı Ne Düşürür?

Ateşi en hızlı ne düşünür? diye merak eden inançlı kimselerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Zira ateşi düşürebilecek pek çok şey olduğu gibi bu noktada dua edildiğiyle de sıkça karşılaşılmaktadır. Ateşin en hızlı şekilde düşebilmesinin yanında yalnızca dua etmek değil aynı şekilde kişinin kendi önlemlerini alması da gerekmektedir. Ateşi en hızlı düşürecek şeyler ılık bir duş almak ve bol meyve tüketmek olabilir. Bunun yanı sıra aşağıdaki duayı da okumak önemlidir:

İz kâle li ebîhi, yâ ebeti lime ta’budu mâ lâ yesmau ve lâ yubsıru ve lâ yugnî anke şey’â. Yâ ebeti innî kad câenî minel ilmi mâ lem ye’tike fettebi’nî ehdike sırâtan seviyyâ. Yâ ebeti lâ ta’budiş şeytân, inneş şeytâne kâne lir rahmâni asıyyâ. Yâ ebeti innî ehâfu en yemesseke azâbun miner rahmâni fe tekûne liş şeytâni veliyyâ. Kâle e râgıbun ente an âlihetî yâ ibrâhîm, lein lem tentehi le ercumenneke vehcurnî meliyyâ. Ve a’tezilukum ve mâ ted’ûne min dûnillâhi ve ed’û rabbî, asâ ellâ ekûne bi duâi rabbî şakıyyâ.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Birini Susturmak İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Ateşi Düşürmede Anında Etkili Dua

Ateşi düşürmede anında etkili dua sayesinde en kısa sürede etkileriyle karşılaşabilir. Dolayısıyla ateşin en kısa sürede düşmesi sağlanabilir. Bu noktada İslam alimleri tarafından önerilen dua ise şöyledir:

Fe lemmâ’tezelehum ve mâ ya’budûne min dûnillâhi vehebnâ lehû ishâka ve ya’kûb ve kullen cealnâ nebiyyâ. Ve vehebnâ lehum min rahmetinâ ve cealnâ lehum lisâne sıdkın aliyyâ. Vezkur fîl kitâbi mûsâ, innehu kâne muhlesan ve kâne resûlen nebiyyâ. Ve nâdeynâhu min cânibit tûril eymeni ve karrabnâhu neciyyâ. Ve vehebnâ lehu min rahmetinâ ehâhu hârûne nebiyyâ. Vezkur fîl kitâbi ismâîle innehu kâne sâdıkal va’di ve kâne resûlen nebiyyâ. Ve kâne ye’muru ehlehu bis salâti vez zekâti ve kâne.

Son olarak yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın