Ana SayfaMucize DualarAyetel Kürsi ile Çakra Açma – Gerçekten Var Mı?

Ayetel Kürsi ile Çakra Açma – Gerçekten Var Mı?

Ayetel Kürsi ile Çakra Açma yazımız ile beraberiz. Bu dua, Kur’an-ı Kerim’in en önemli ayetlerinden biridir ve büyük manevi değere sahiptir. Öte yandan, çakra açma kavramı ise doğu kökenli bir inanç sistemine dayanan ve enerji merkezlerini dengelemeyi amaçlayan bir uygulamadır. Bu iki konunun bağdaştırılması tam olarak doğru olmayabiliyor. Ayetel Kürsi daha çok Allah’ın gücünü hatırlatmak, koruma dilemek ve iç huzuru sağlamak amacıyla okunan önemli bir duadır. Bu yazıda Ayetel Kürsi ile çakra açma kavramları arasındaki farklara dikkat çekecek ve Ayetel Kürsi’nin manevi değerini vurgulayacağız. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ayetel Kürsi ile Çakra Açma 🤲

Ayetel Kürsi ile çakra açma işlemi hemen herkes tarafından merak edilen ve sıkça araştırılan bir konu olarak dikkat çekmektedir. Bu dua sayesinde çakraları açmak mümkündür. İşte Ayetel Kürsi’nin okunuşu aşağıdaki gibidir:

  • Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm(nevmun), lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Türkçe meali ise şöyle:

  • Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

Çakraları Açan Etkili Dua 🙏

Çakraları Açan Etkili Dua
Çakraları Açan Etkili Dua

Öncelikle Çakraları açan etkili dua pek çok kişi tarafından merak edilen ve sıkça araştırılan bir konudur. Kısacası Çakraları açan etkili bir dua arayan kimseler için İslam alimleri aşağıdaki duayı önermektedir:

  • Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy, fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm. Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûr, vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn.

Bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua  yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

İslami Çakra Açma Yöntemleri

İslami Çakra Açma Yöntemleri nedir tam olarak açıklayalım. İslam’da maneviyatın geliştirilmesi ve enerji merkezlerinin dengelemesi, ibadet, dua, zikir gibi pratiklerle gerçekleştiriliyor. İbadetlerin düzenli olarak yerine getirilmesi, Kur’an-ı Kerim’in okunması ve anlaşılması, Peygamber Efendimizin sünnetlerine uygun yaşamanın yanı sıra Allah’a yönelmek ve iç huzuru sağlamak için samimi dualar etmek önemlidir.

Bu bağlamda çakra açma kavramının İslami literatürde spesifik bir karşılığı olmasa da kişisel maneviyatınızı güçlendirmek adına ibadetlere odaklanmak sizin için en uygun yol olacaktır. Herhangi bir dini ritüel veya uygulama yapmadan önce ise İslam’ın temel prensiplerini gözetmenizi hatırlatmak isteriz.

Tıkanmış Çakralar Nasıl Açılır?

Tıkanmış çakralar nasıl açılır? konusuna bakalım. Bu tarz konular çok fazla merak edildiği için sizlere bilgiler verelim dedik.

  • E lem tera ilellezî hâcce ibrâhîme fî rabbihî en âtâhullâhul mulk(mulke),
  • iz kâle ibrâhîmu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu,
  • kâle ene uhyî ve umît, kâle ibrâhîmu fe innallâhe ye’tî biş şemsi minel maşrıkı fe’ti bihâ minel magribi fe buhitellezî kefer,
  • vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn.
  • Ev kellezî merra alâ karyetin ve hiye hâviyetun alâ urûşihâ, kâle ennâ yuhyî hâzihillâhu ba’de mevtihâ, fe emâtehullâhu miete âmin summe beaseh, kâle kem lebist, kâle lebistu yevme ev ba’da yevm, kâle bel lebiste miete âmin fenzur ilâ taâmike ve şerâbike lem yetesenneh, venzur ilâ hımârike ve li nec’aleke âyeten lin nâsi venzur ilâl izâmi keyfe nunşizuhâ summe neksûhâ lahmâ, fe lemmâ tebeyyene lehu, kâle a’lemu ennallâhe alâ kulli şey’in kadîr.

Kapalı Çakraları Açmak İçin Dua

Kapalı çakraları açmak için dua etmek isteyenler için en sık önerilen dua aşağıdaki gibidir. Ve iz kâle duasını okuyarak kapalı çakraları açmak son derece kolaydır. Her konuda olduğu gibi kapalı çakraları da açmak Allah-u Teala’nın izniyle aşağıdaki dua sayesinde mümkündür:

  • Ve iz kâle ibrâhîmu rabbî erinî keyfe tuhyil mevtâ kâle e ve lem tu’min kâle belâ ve lâkin li yatmainne kalbî kâle fe huz erbeaten minet tayri fe surhunne ileyke summec’al alâ kulli cebelin minhunne cuz’en summed’uhunne ye’tîneke sa’yâ, va’lem ennallâhe azîzun hakîm. Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi ke meseli habbetin enbetet seb’a senâbile fî kulli sunbuletin mietu habbetin, vallâhu yudâifu li men yeşâu, vallâhu vâsiun alîm.

Bunun yanında Ayetel Kürsi ile Çakra Açma yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Ayetel Kürsi ile Çakra Açma hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın