Ana SayfaMucize DualarAyetel Kürsi ile Soğutma Duası – Mucizevi Etki!

Ayetel Kürsi ile Soğutma Duası – Mucizevi Etki!

Ayetel Kürsi ile soğutma duası sayesinde inançlı kimseler istedikleri kişilerin aralarını soğutabilmektedir. Elbette bunun için Allah’ın da rızasının olması şarttır. Bu kapsamda Ayetel Kürsi’yi aşağıdaki şekilde her gün 3 kez aralarının soğuması istenen kişilerin fotoğrafına okumak yeterlidir.

Ayetel Kürsi’nin okunuşu şöyledir:

  • Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard(ardı), menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard(arda), ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Ayetel Kürsi’nin Türkçe meali şöyledir:

  • Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

Birini Birinden Soğutmak İçin Dua

Birini birinden soğutmak için dua etmek en doğru çözümlerden birisidir. Dua dışında herhangi bir şeye başvurmamak gereklidir. Yüce Allah dua sonucunda eğer bu istek hayırlısı olan ise kabul edecektir. Duayı aşağıdaki şekilde okumak mümkündür:

  • İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ. Li yagfira lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhara ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ. Ve yansurakallâhu nasran azîzâ. Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu’minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu alîmen hakîmâ.

Hızlı Kavga Ettiren Dua

Hızlı kavga ettiren dua bir çiftin ya da iki kişinin aralarının bozulmasına yol açabilmektedir. Hızlı kavga ettiren dua sayesinde Yüce Allah’a el açmak suretiyle başka herhangi bir şeye başvurmadan sonuca ulaşılabilir.

  • Li yudhilel mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffira anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ. Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev’i aleyhim dâiratus sev’i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem, ve sâet masîrâ. Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard, ve kânallâhu azîzen hakîmâ.

Nihat Hatipoğlu Soğutma Duası

Nihat Hatipoğlu soğutma duası, Hatipoğlu’na en sık sorulan dualar arasında yer almaktaydı. Televizyon programları ve yayınlarında en çok alınan bu soruya verilen yanıt ise büyük oranda aşağıdaki dua ile oluşuyor:

  • İnnâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ. Li tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkırûhu, ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ. İnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh, yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsihî, ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecran azîmâ. Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi şegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi şey’en in erâde bikum darran ev erâde bikum nef’â, bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.

“Ayetel Kürsi ile Soğutma Duası – Mucizevi Etki!” üzerine bir yorum

Yorum yapın