Ana SayfaMucize DualarAynı Gün Getiren Dua – Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Aynı Gün Getiren Dua – Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Aynı gün getiren dua sayesinde inançlı kimseler sevdiklerinden daha fazla ayrı kalmadan aynı gün onlara kavuşabilmektedir. Bunun için Allah-u Teala’nın da rızası olması gerektiği için yalnızca dini bütün kişiler için geçerlidir. Bu kimselerin aşağıdaki iki duayı her gün eksiksiz olarak okumaları tavsiye edilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme DuasıPin
Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Özellikle birbirlerini çok seven fakat anlaşamadıkları için ayrılan sevgililer sürekli internette Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duasını aratmaktadır. Çünkü bu dua sayesinde karşısındaki kişinin pişman olup döneceğini düşünmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

  • E ve lem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahu, kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm. Kul yuhyîhâllezî enşeehâ evvele merratin, ve huve bi kulli halkın alîm. Ellezî ceale lekum mineş şeceril ahdari nâren fe izâ entum minhu tûkıdûn. E ve leysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm.

Aynı Gün Getiren Dua

Son zamanlarda Aynı Gün Getiren Dua sık sık aratılmaktadır. Özellikle birbirlerinden ayrılan kişiler tarafından tercih edilen bu dua oldukça etkilidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Evleneceğin Kişiyi Rüyada Görmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • E ve lem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydînâ en’âmen fe hum lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakûbuhum ve minhâ ye’kulûn. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu, e fe lâ yeşkurûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn. Fe lâ yahzunke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn.

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate son zamanlarda sık sık aratılmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kuvvetli Barıştırma Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate şu şekildedir:

  • Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

12 Saatte Geri Getirme Duası

Gün içerisinde birbirinden ayrılan sevgililer çok sevdikleri için 12 Saatte Geri Getirme Duasını etmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.

1 Saatte Etkili Dua

1 saatte etkili dua ile inançlı kimselerin kalbi temizse diledikleri her şey gerçek hale gelebiliyor. Nitekim İslam alimleri tarafından da etki süresi en hızlı dua olarak önerilen bu dua aşağıda yer alıyor. Her gün 5 kez vakit namazlarının ardından abdestli bir şekilde okunması gerekiyor.

  • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn. İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebûhumâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileykum murselûn. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn. Kalû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum le murselûn. Ve mâ aleynâ illâl belâgul mubîn.

Birini Hemen Ayağına Getirmek İçin Dua

Birini hemen ayağına getirmek için dua eden kimseler etkili bir sonuç almak için yaklaşık olarak birkaç hafta bekleyebiliyor. Fakat kalbi temiz ve dini bütün kimselerin ettiği dualar er ya da geç amacına ulaşıyor. Bunun için aşağıdaki duayı okumak gerekecektir:

  • Fe harace alâ kavmihî minel mihrâbi fe evhâ ileyhim en sebbihû bukraten ve aşiyya. Yâ yahyâ huzil kitâbe bi kuvvetin, ve âteynâhul hukme sabiyyâ. Ve hanânen min ledunnâ ve zekâten, ve kâne takıyyâ. Ve berren bi vâlideyhi ve lem yekun cebbâren asıyyâ. Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ.

Bensiz Yapamasın Her An Özlesin

Bensiz yapamasın her an özlesin diyen erkek ya da kadın fark etmeksizin okuması gereken dua bellidir. Uzun yıllardır sevdiğine kavuşmak isteyip de kavuşamayanların okuduğu dua aşağıda yer alıyor:

  • Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ. Kâlet innî eûzu bir rahmâni minke in kunte takıyyâ. Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ. Kâlet ennâ yekûnu lî gulâmun ve lem yemsesnî beşerun ve lem eku bagıyyâ. Fe hamelethu fentebezet bihî mekânen kasıyyâ. Fe ecâehâl mehâdû ilâ ciz’ın nahleti, kâlet yâ leytenî mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyyâ. Fe kulî veşrabî ve karrî aynâ, fe immâ terayinne minel beşeri ehaden.

Son olarak Aynı gün getiren dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın