Ana SayfaMucize DualarAynı Gün Getiren Dua – Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Aynı Gün Getiren Dua – Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Aynı gün getiren dua sayesinde inançlı kimseler sevdiklerinden daha fazla ayrı kalmadan aynı gün onlara kavuşabilmektedir. Bunun için Allah-u Teala’nın da rızası olması gerektiği için yalnızca dini bütün kişiler için geçerlidir. Bu kimselerin aşağıdaki iki duayı her gün eksiksiz olarak okumaları tavsiye edilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası
Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası

Özellikle birbirlerini çok seven fakat anlaşamadıkları için ayrılan sevgililer sürekli internette Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duasını aratmaktadır. Çünkü bu dua sayesinde karşısındaki kişinin pişman olup döneceğini düşünmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

  • E ve lem yeral insânu ennâ halaknâhu min nutfetin fe izâ huve hasîmun mubîn Ve darabe lenâ meselen ve nesiye halkahu, kâle men yuhyil izâme ve hiye remîm. Kul yuhyîhâllezî enşeehâ evvele merratin, ve huve bi kulli halkın alîm. Ellezî ceale lekum mineş şeceril ahdari nâren fe izâ entum minhu tûkıdûn. E ve leysellezî halakas semâvâti vel arda bi kâdirin alâ en yahluka mislehum, belâ ve huvel hallâkul alîm.

Aynı Gün Getiren Dua

Son zamanlarda Aynı Gün Getiren Dua sık sık aratılmaktadır. Özellikle birbirlerinden ayrılan kişiler tarafından tercih edilen bu dua oldukça etkilidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Evleneceğin Kişiyi Rüyada Görmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • E ve lem yerav ennâ halaknâ lehum mimmâ amilet eydînâ en’âmen fe hum lehâ mâlikûn. Ve zellelnâhâ lehum fe minhâ rakûbuhum ve minhâ ye’kulûn. Ve lehum fîhâ menâfiu ve meşâribu, e fe lâ yeşkurûn. Vettehazû min dûnillâhi âliheten leallehum yunsarûn. Lâ yestetîûne nasrahum ve hum lehum cundun muhdarûn. Fe lâ yahzunke kavluhum, innâ na’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn.

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate son zamanlarda sık sık aratılmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Kuvvetli Barıştırma Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saate şu şekildedir:

  • Vedduha. Velleyli iza seca. Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala. Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula. Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda. Elem yecidke yetiymen feava. Ve vecedeke dallen feheda. Ve vecedeke ‘ailen feağna. Femmel yetiyme fela takher. Ve emmessaile fela tenher. Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

12 Saatte Geri Getirme Duası

Gün içerisinde birbirinden ayrılan sevgililer çok sevdikleri için 12 Saatte Geri Getirme Duasını etmektedir. İşte o dua şu şekildedir:

La havle ve la kuvvete illa billahi sihibul cevli vet tavlis semiıs-seriıl mücibil kahiri allahümme leyse fi mülkiki seyin yağzebü-anke ve la galibü leke ilahül alihetü ve rabbü külli seyin ve ente ala külli seyin kadir.

12 Saatte Geri Getirme Duası, sevdiklerini hızlı bir şekilde geri döndürmek isteyenler için etkili bir manevi çözüm sunar. Bunun yanında dua, en güçlü geri getirme duaları arasında yer alır ve kişinin niyetine bağlı olarak çeşitli vesilelerle kullanılabilir. Ayrıca sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için içtenlikle yapılan bu dua, sevgiyi tekrar bir araya getirme çabası içinde olanların tercihi olabilir.

12 Saatte Geri Getirme Duası: Türkçe: “Ya Rabbi, kaybettiğim sevgiliyi, eşimi veya sevdiklerimi bana geri getir. İçtenlikle yapılan bu dua ile kalplerimizi birleştir. Amin.”

Arapça: “اللهم، أعيد إليّ حبيبي الضائع أو شريك حياتي أو من أحببت. بهذا الدعاء الصادق، أعيدوا قلوبنا لتكون واحدة. آمين.”

Ayetel Kürsi ile Sevdiğini Geri Getirme Duası: İlahi Kudretin Etkisi

Özellikle Ayetel Kürsi ile sevdiğini geri getirme duası, İslam’ın kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’de bulunan Ayetel Kürsi’nin güçlü etkilerinden faydalanmayı amaçlar. Ayetel Kürsi’nin ilahi kudreti, sevdiğiniz kişinin size geri dönmesi için etkili bir vesile olabilir. Bu dua, Allah’a olan güçlü inanç ve samimi bir niyetle yapılmalıdır.

Dua: Türkçe: “Ya Rabbi, Ayetel Kürsi’nin ilahi gücü ile sevdiğimi bana geri döndür. İnancımı ve dualarımı kabul eyle. Amin.”

Arapça: “اللهم، بقوة آية الكرسي، أعيد لي من أحب بعودته إلي. قبل إيماني ودعواتي. آمين.”

Eşi Geri Döndürme Duası: Kayıp Aşkı Tekrar Kazanma Arzusu

Eşi geri döndürme duası, evlilikte yaşanan sorunlar veya ayrılıklar sonucunda kaybolan aşkı tekrar kazanmak isteyenler için özel bir dua olarak kabul edilir. Bu dua, evlilikteki dengesizlikleri düzeltmek, huzuru geri getirmek ve eşleri bir araya getirmek amacıyla yapılır. İçtenlikle ve samimiyetle yapılan bu dua, evlilik bağlarını güçlendirebilir.

Dua: Türkçe: “Ya Rabbi, evliliğimizde kaybolan aşkı geri getir. Eşimi bana döndür, ailemizi tekrar bir araya getir. Dualarımızı kabul eyle. Amin.”

Arapça: “اللهم، أعيد لنا الحب الذي فقدناه في زواجنا. أرجع لي زوجي، وأعيد لنا أسرتنا مرة أخرى. قبل دعواتنا. آمين.”

Sevdiğin İnsanı Geri Döndürmek İçin Dua: İçten Gelen Arzuların Yansıması

Sevdiğin insanı geri döndürmek için dua, özellikle aşk ilişkilerinde yaşanan ayrılıkların ardından duyulan özlemi ve sevgiyi ifade etme amacını taşır. Bu dua, kişinin içten gelen arzularını yansıtarak, sevdiği kişiyi geri kazanma çabası içinde olanların kullanabileceği etkili bir manevi uygulamadır.

Dua: Türkçe: “Ya Rabbi, içimden gelen bu derin özlemi kabul et. Sevdiğim insanı geri getir, kalbimizi birleştir. Dualarımızı kabul eyle. Amin.”

Arapça: “اللهم، قبل هذا الحنين العميق الذي يملأ قلبي. أرجع لي من أحب، وأجمع بين قلوبنا. قبل دعواتنا. آمين.”

1 Saatte Etkili Dua

1 saatte etkili dua ile inançlı kimselerin kalbi temizse diledikleri her şey gerçek hale gelebiliyor. Nitekim İslam alimleri tarafından da etki süresi en hızlı dua olarak önerilen bu dua aşağıda yer alıyor. Her gün 5 kez vakit namazlarının ardından abdestli bir şekilde okunması gerekiyor.

  • İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn. Fe subhânellezî bi yedihî melekûtu kulli şey’in ve ileyhi turceûn. İz erselnâ ileyhimusneyni fe kezzebûhumâ fe azzeznâ bi sâlisin fe kâlû innâ ileykum murselûn. Kâlû mâ entum illâ beşerun mislunâ ve mâ enzeler rahmânu min şey’in in entum illâ tekzibûn. Kalû rabbunâ ya’lemu innâ ileykum le murselûn. Ve mâ aleynâ illâl belâgul mubîn.

Birini Hemen Ayağına Getirmek İçin Dua

Birini hemen ayağına getirmek için dua eden kimseler etkili bir sonuç almak için yaklaşık olarak birkaç hafta bekleyebiliyor. Fakat kalbi temiz ve dini bütün kimselerin ettiği dualar er ya da geç amacına ulaşıyor. Bunun için aşağıdaki duayı okumak gerekecektir:

  • Fe harace alâ kavmihî minel mihrâbi fe evhâ ileyhim en sebbihû bukraten ve aşiyya. Yâ yahyâ huzil kitâbe bi kuvvetin, ve âteynâhul hukme sabiyyâ. Ve hanânen min ledunnâ ve zekâten, ve kâne takıyyâ. Ve berren bi vâlideyhi ve lem yekun cebbâren asıyyâ. Ve selâmun aleyhi yevme vulide ve yevme yemûtu ve yevme yub’asu hayyâ.

Bensiz Yapamasın Her An Özlesin

Bensiz yapamasın her an özlesin diyen erkek ya da kadın fark etmeksizin okuması gereken dua bellidir. Uzun yıllardır sevdiğine kavuşmak isteyip de kavuşamayanların okuduğu dua aşağıda yer alıyor:

  • Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beşeren seviyyâ. Kâlet innî eûzu bir rahmâni minke in kunte takıyyâ. Kâle innemâ ene resûlu rabbiki li ehebe leki gulâmen zekiyyâ. Kâlet ennâ yekûnu lî gulâmun ve lem yemsesnî beşerun ve lem eku bagıyyâ. Fe hamelethu fentebezet bihî mekânen kasıyyâ. Fe ecâehâl mehâdû ilâ ciz’ın nahleti, kâlet yâ leytenî mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyyâ. Fe kulî veşrabî ve karrî aynâ, fe immâ terayinne minel beşeri ehaden.

En Güçlü Geri Getirme Duası

Sevdiğimizin bizimle yeniden buluşması için Rabbimize yönelmek, kalbimizdeki derin arzunun ifadesidir. Kuran’da geçen dualar, manevi bir rehberlik sunar ve güçlü bir etkiye sahip olur.

Özellikle “Rabbim, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı ver ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder kıl” (Furkan Suresi, 25:74) ayeti, ilişkilerdeki huzurun ve bereketin kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu ayetin gücünü kullanarak sevdiğinizin size dönmesi için dua edebilirsiniz.

Ayetel Kürsi ile Sevdiğini Geri Getirme Duası

Ayetel Kürsi, Kur’an’ın en değerli ayetlerinden biridir ve manevi bir kalkan gibi koruyucu bir etkiye sahiptir. Sevdiğinizin size dönmesi için dua etmek istiyorsanız, Ayetel Kürsi’nin manevi gücünden yararlanabilirsiniz. “Allah, O’ndan başka ilah yoktur. O, diridir, her şeyin koruyucusudur. Ne uyuklama ne de uyku O’na zarar verebilir. Göklerde ve yerde olanların tümü O’nundur. İzni olmadıkça O’nun katında şefaatte bulunacak olan kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. Dilediği kadarını onlara açıklar. Ayrıca Onların bilmedikleri şeyin tümünü ise, O’nun ilmi kuşatmıştır. Önlerindekini ve arkalarındakini korumak için dilediğini katından izin almadan tutar. Onların üzerindeki kuvvetli koruyucudur.” (Bakara Suresi, 2:255) Ayetel Kürsi ile yapılan dualar, duaların kabul olma olasılığını artırabilir ve sevdiğinizin size geri dönmesine vesile olur.

Sevdiğini Geri Getirme Dua

Rabbimize içtenlikle yönelerek, sevdiğimizin bize geri dönmesi için dua etmek, inancımızı ifade etmenin ve umudumuzu korumanın bir yoludur. Kuran’da geçen duaların gücüne olan inancımızla, sevdiğimizin bize geri dönmesi için çeşitli dualar edebiliriz. “Ey Rabbimiz, bize eşlerimizden ve çocuklarımızdan göz aydınlığı ver ve bizi Allah’a karşı gelmekten sakınanlara önder kıl.” (Furkan Suresi, 25:74) Bu tür dualar, içtenlikle ve samimiyetle yapıldığında, sevdiğimizin bize geri dönme şansını artırabilir.

İçtenlikle yapılan dualar, Rabbimizin rahmetini ve lütfunu talep etmenin bir ifadesidir. Dualarımızı samimiyetle ve inançla yaparak, sevdiğimizin bize geri dönmesine vesile olmasını dileriz.

Ayrıca bu duaları içtenlikle ve samimiyetle yaparak, istenmeyen ziyaretçilerin evinize gelmesini engelleme şansınızı artırabilirsiniz. Allah’ın yardımıyla, iç huzurunuzu ve aile içi ilişkilerinizi koruma gücünü dilediğiniz gibi yönlendirebilirsiniz.

Ayrıca 12 Saatte Geri Getirme Duası ile alakalı merak edilen soru ve cevaplar aşağıdadır:

Son olarak Aynı gün getiren dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.

“Aynı Gün Getiren Dua – Sevdiğin Kişiyi Geri Döndürme Duası” üzerine bir yorum

  1. Oğlum tutuldu bir kıza benden habersiz evlenmiş 1yildir aramıyor,sormuyor,gitmiyor gelmiyor ölüyorum uzuntuden bakirkoyde yattım delirdim oğlumu istiyorum nolur

    Yanıtla
Yorum yapın