Ana SayfaMucize DualarAyrılanların Barışması İçin Dua – En Etkili Dualar

Ayrılanların Barışması İçin Dua – En Etkili Dualar

Ayrılanların barışması için dua etmek ve bu vesileyle sevdiğine kavuşmak isteyen inançlı kimselerin yapmaları gereken şey oldukça basittir. Her vakit namazının öncesinde ve sonrasında aşağıdaki duayı okuyarak temennisini dile getiren kimseler sevdikleriyle barışacaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua

Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua
Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua

Genellikle sevgilileriyle araları bozulan ve barışmak isteyen kişiler Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Duaların neler olduğunu merak etmektedir. İşte o dualardan biri şu şekildedir:

  • “Bismillahirrahmanirrahim.Allahümme ente Camiül mevcüdat baduha alâ ba’din ve cemiü halatüha fil ibrami vel gazab mena’tel eşyae an makasidüha bil emril kahiri ve evsalte baduha li ba’din bil rahmeti vel haz es’elüke allahümme bi müradike min men il eşyae en taktaü anni küllü katiin kataani anke ve yahcübni minke Yâ Allah Yâ Camiü es’elüke en tecmaü alâ idrakati ve zati bil selamit kudsiyyeti ve tetecella alâ rühi devamü hifzake ve vaffikni li hizmetike ve huzüri beyne yedeyke inneke entellahül Camiü li külli hayrin lâ ilâhe illâ ente”

Ayrılan Eşlerin Barışması İçin Dua

Evin içerisinde huzur bozulduğu zaman karı koca maalesef ayrılabilirler. Bu yüzden Ayrılan Eşlerin Barışması İçin Dua bu konuda etkili olabilir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte o dua şu şekildedir.

  • Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm. Lehu mulkus semâvâti vel ard, yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın, ve huve bi kulli şey’in alîm. Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş, ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr.

Ayrılan Eşlerin Birleşmesi İçin Okunacak Dua

Ayrılan eşlerin birleşmesi için dua etmek ve Allah’tan yardım dilemek önemlidir. İslam’da dua, dileklerinizi Allah’a ilettiğiniz ve O’ndan yardım ve rahmet dilediğiniz samimi bir ibadettir. İşte Ayrılan Eşlerin Birleşmesi İçin Okunacak Dua şu şekildedir:

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Sevgiliyle Barışmak İçin Esma

Günümüzde en ufak bir sorun olsa bile maalesef birbirlerini seven çiftler hemen ayrılmayı seçmektedir. Fakat bu konuda detaylı bir şekilde düşünmeniz gerekir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Sevgiliyle Barışmak İçin Esma şu şekildedir:

  • Ya Vedud Ya Cami celle celalühü

Sevgiliyle Barışmak İçin Hangi Dua Okunur?

Sevgiliyle barışmak için hangi dua okunur diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Sevgilisiyle barışmak ve yeniden mutlu bir gelecek hayali kurmak isteyenler için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir. Bu duayı abdestsiz bir şekilde okumamaya özen göstermek ise oldukça önemli bir durumdur.

  • Lehu mulkus semâvâti vel ard, ve ilâllâhi turceul umûr. Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl ve huve alîmun bi zâtis sudûr. Âminû billâhi ve resûlihî ve enfikû mimmâ cealekum mustahlefîne fîhi, fellezîne âmenû minkum ve enfekû lehum ecrun kebîr. Ve mâ lekum lâ tu’minûne billâhi, ver resûlu yed’ûkum li tu’minû bi rabbikum ve kad ehaze mîsâkakum in kuntum mu’minîn. Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulumâti ilân nûr, ve innallâhe bikum le raûfun rahîm.

Allah’tan Dilek Dilemek İçin Hangi Dua Okunur?

Allah’tan dilek dilemek için hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Her şeyde olduğu gibi çeşitli isteklerde de Yüce Allah’a el açmak ve yalnızca O’ndan istemek gereklidir. Bunun için aşağıdaki duayı ettikten sonra istenen şeyi gönülden düşünmek ve tekrarlamak yeterli olacaktır. Böylece Yüce Allah gönülden isteyen ve O’na bağlı olan kimselerin dualarını kabul eyler.

  • Ve mâ lekum ellâ tunfikû fî sebîlillâhi, ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard, lâ yestevî minkum men enfeka min kablil fethi ve kâtele, ulâike a’zamu dereceten minellezîne enfekû min ba’du ve kâtelû ve kullen vaadallâhul husnâ, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen fe yudâifehu lehu ve lehû ecrun kerîm. Yevme terâl mu’minîne vel mu’minâti yes’â nûruhum beyne eydîhim ve bi eymânihim buşrâkumul yevme cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, zâlike huvel fevzul azîm.

Son olarak Ayrılanların barışması için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın