Ana SayfaMucize DualarBende Büyü Var mı Testi

Bende Büyü Var mı Testi

Bende büyü var mı testi son zamanlarda internetin en çok tıklananları arasında yer almaya devam ediyor. Sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günlük yaşama dair çeşitli testler de popülaritesini artırmıştır. Bende Büyü Var mı ismindeki test de nitekim bu akım içerisinde yer almaktadır. Kullanıcılar belirli sorulara yanıt vererek bir sonuca ulaşabilir.

Üzerimde Büyü Olduğunu Nasıl Anlarım?

Üzerimde büyü olduğunu nasıl anlarım sorusunun belli başlı yanıtları bulunuyor. İnançlı bir kimse üzerinde büyü olduğunu ilk etapta vücuduna ani bir sıcaklık girdiğinde anlayabilir. Sıcaklık girdiği an itibarıyla kendinden geçerek bayılacakmış gibi hissediyorsa büyü olma olasılığı yüksek şeklinde bakılabilir. Bunun yanı sıra bir anda vücut kasılmaları yaşanması da yine büyü olma ihtimalinin yüksek olduğu durumlardan birisidir. Eğer kişinin içinde ani korkular ve bu korkular nedeniyle oluşan ataklar gelişiyorsa büyü olma olasılığı yüksektir.

Ayetel Kürsi ile Büyü Bozulur mu?

Ayetel Kürsi ile büyü bozulur mu sorusunun yanıtı evet olacaktır. Her büyü farklı metotlarla bozulabileceği gibi çoğu büyüyü Ayetel Kürsi okuyarak bozmak mümkündür. Bakara suresinin 255.ayeti kerimesi olan Ayetel Kürsi’nin okunuşu ve Türkçe meali aşağıdaki gibidir:

  • Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm, lâ te’huzuhu sinetun ve lâ nevm, lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fil ard, menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih ya’lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehum, ve lâ yuhîtûne bi şey’in min ilmihî illâ bi mâ şâe, vesia kursiyyuhus semâvâti vel ard, ve lâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Türkçe meali ise şöyledir:

  • Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur (Sadece O vardır). Hayy’dır Kayyum’dur. O’nu ne bir uyuklama ve ne de bir uyku hali tutmaz. Göklerde ve yerde olan herşey O’nundur. O’nun izni olmadan, O’nun katında kim şefaat etme yetkisine sahiptir? Onların önlerinde ve arkalarında olanları (geçmiş ve geleceklerini) bilir. Ve O’nun lminden, O’nun dilediğinden başka bir şey ihata edemezler (kavrayamazlar). O’nun kürsüsü gökleri ve yeri kaplamıştır. Ve o ikisini muhafaza etmek (yerlerin ve göklerin dengesini korumak, gözetmek), Kendisine zor gelmez ve O Alâ’dır (çok yücedir), Azîm’dir (çok büyüktür).

Büyüyü Bozmak İçin Hangi Dua Okunur?

Büyüyü bozmak için hangi dua okunur sorusunun yanıtı Ayetel Kürsi olarak verilmektedir. Fakat yalnızca Ayetel Kürsi değil büyüyü bozmak için farklı dualar okumak da yine pek çok kişinin ilk tercihi olarak görülmektedir. İnançlı kimseler üzerlerindeki büyüyü aşağıdaki duayı okuyarak da bozabilmektedir. İslam alimleri tarafından konuya ilişkin verilen yanıtlar çoğunlukla farklıdır. Yukarıda da belirtildiği gibi her büyü farklı dualar ve ritüellerle çözülmektedir. Bazı dualar için de aşağıdaki gibidir:

  • Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruşdu minel gayy, fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lânfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm. Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilân nûra, vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. E lem tera ilellezî hâcce ibrâhîme fî rabbihî en âtâhullâhul mulk. E lem tera ilellezî hâcce ibrâhîme fî rabbihî en âtâhullâhul mulk, iz kâle ibrâhîmu rabbiyellezî yuhyî ve yumîtu, kâle ene uhyî ve umît, kâle ibrâhîmu fe innallâhe ye’tî biş şemsi minel maşrıkı fe’ti bihâ minel magribi fe buhitellezî kefer(kefere), vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın