Ana SayfaMucize DualarBeş Ayetler – Ayeti Hamse Fazileti

Beş Ayetler – Ayeti Hamse Fazileti

Beş ayetler ya da ayet-i hamse olarak adlandırılan dualar son derecede etkili bir zikirdir. Ayrıca bu ayetlerin her birinin içerisinde onar tane kaf harfi yer almaktadır. Allah da bu duaların okunmasının ne kadar faziletli olduğundan söz etmiştir. Ayrıca bu beş ayeti okuduktan sonra İhlas Suresi de icra etmenin artısı her zaman öne çıkacaktır.

Beş Ayetler Faziletleri

Kur’an-ı Kerim’de son derecede tesirli olan beş ayetler faziletleri bakımından da öne çıkmaktadır. Ayrıca kişilerin var olan tüm sorunlarını giderecek kadar güçlü olmasıyla da varlık göstermektedir.

 • Beş ayeti okuyanlar korkularından emin olacaktır.
 • Tüm dertlerine karşı bu dualar kalkan görevi görecektir.
 • Sürekli olarak bu ayetleri okuyanların ömrü uzayacaktır.
 • Günahların af edilmesi konusunda etkilidir.
 • Düzenli olarak bu ayetlerin okunması duaların kabul etmesini sağlar.
 • İnsanlar arasında saygı görmek için önemlidir.
 • Hz. Muhammed’in bu beş ayeti sefere çıkmadan önce okuduğundan söz edilmektedir.
 • Fakirlikten korkanların bu ayetleri okumaları önerilmektedir.
 • Dünya ve ahiret sıkıntılarından korunmada etkilidir.
 • Hastalıklardan korunmada ve şifa bulmada faydalıdır.
 • Tüm şerlerden korunmada etkilidir.
 • Cin ve insan kaynaklı kötülüklerden koruyacaktır.

Hz. Muhammed tarafından da tavsiye edilen bu duaları her zaman okumakta yarar vardır. Ayrıca faziletleri bakımından son derecede güçlü olmasıyla da tavsiye görecektir. Müslümanların bu duaların okunuşlarını ve manasını bilmelerinde büyük oranda yarar vardır.

Beş Ayetler Okunuşu ve Manaları

Beş ayetler okunuşu ve manaları konusunda da bilgi sahibi olmakta yarar vardır. Bu şekilde dualar hakkında bilgi sahibi olmak genel itibarıyla mümkün olacaktır.

 1. Bismillâhirrahmânirrahiym. Elem tera ilel melei min benî isrâîle min ba’di mûsâ iz kâlû li nebiyyin lehümüb’as lenâ meliken nükâtil fî sebîlillâhi kâle hel aseytüm in kütibe aleykümül kıtâlü ellâ tükâtilû kâlû ve mâ lenâ ellâ nükâtile fî sebîlillâhi ve kad uhricnâ min diyârinâ ve ebnâinâ felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü tevellev illâ kalîlen minhüm vallâhü aliymün biz-zâlimîn. Bakara Suresi 246. Ayet

Ayeti Hamse Fazileti Anlamı:

Mûsâ’dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi (ne yaptılar)? Hani, peygamberlerinden birine, “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım” demişlerdi. O, “Ya üzerinize savaş farz kılındığı halde, savaşmayacak olursanız?” demişti. Onlar, “Yurdumuzdan çıkarılmış, çocuklarımızdan uzaklaştırılmış olduğumuz halde Allah yolunda niye savaşmayalım” diye cevap vermişlerdi. Ama onlara savaş farz kılınınca içlerinden pek azı hariç, yüz çevirdiler. Allah zalimleri hakkıyla bilendir.

 • Bismillâhirrahmânirrahiym. Le kad semiallâhü kavlellezîne kâlû innellâhe fakıyrun ve nahnü ağniyâ’ Se nektübü mâ kâlû ve katlehümül enbiyâe bi ğayri hakkın ve nekûlü zûkû azâbel harıyk. Alî îmran Suresi 181. Ayet

Ayeti Hamse Fazileti Anlamı:

Allah; “Şüphesiz, Allah fakirdir, biz zenginiz” diyenlerin sözünü elbette duydu. Onların dediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini yazacağız ve, “Tadın yangın azabını!” diyeceğiz.

 • Bismillâhirrahmânirrahıym. Elem tera ilellezîne kıyle lehüm küffû eydiyeküm ve ekıymüs salâte ve âtüz zekâte felemmâ kütibe aleyhimül kıtâlü izâ ferîkun minhüm yahşevnen nâse ke haşyetillâhi ev eşedde haşyeten ve kâlû Rabbenâ lime ketebte aleynel kıtâle lev lâ ahhartenâ ilâ ecelin karîbin kul metâud dünyâ kaliylün vel âhiratü hayrun li menittekâ ve lâ tuzlemûne fetîlâ. Nisa Suresi 77. Ayet

Anlamı:

Daha önce kendilerine, “(savaşmaktan) ellerinizi çekin, namazı kılın, zekâtı verin” denilenleri görmedin mi? Üzerlerine savaş yazılınca hemen içlerinden bir kısmı; insanlardan, Allah’tan korkar gibi, hatta daha çok korkarlar ve “Rabbimiz! Niçin bize savaş yazdın? Bizi yakın bir zamana kadar erteleseydin ya!” derler. De ki: “Dünya geçimliği azdır. Ahiret, Allah’a karşı gelmekten sakınan kimse için daha hayırlıdır. Size kıl kadar haksızlık edilmez.”

 • Bismillâhirrahmânirrahiym. Vetlü aleyhim nebeebney âdeme bil hakkı iz karrabâ kurbânen fe tükubbile min ehadihimâ ve lem yütekabbel minel âhari kâle le aktülenneke kâle innemâ yetekabbelüllâhü minel müttekıyn. Maide Suresi 27. Ayet

Anlamı:

(Ey Muhammed!) Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen, “Andolsun seni mutlaka öldüreceğim” demişti. Öteki, “Allah ancak kendisine karşı gelmekten sakınanlardan kabul eder” demişti.

 • Bismillâhirrahmânirrahiym. Kul men rabbüs semâvâti vel erdı kulillâh. Kul efettehaztüm min dûnihî evliyâe lâ yemlikûne li enfüsihim nef’an ve lâ daran kul hel yestevil a’mâ vel besıyru em hel testeviz zulümâtü ven nûru em cealû lillâhi şürakâe halekû ke halkıhî fe teşâbehel halku aleyhim. Kulillâhü hâliku külli şey’in ve hüvel vâhıdül kahhâr. Rad Suresi 16. Ayet

Anlamı:

De ki: “Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?” “Allah’tır” de. De ki, “O’nu bırakıp da kendilerine (bile) bir faydası ve zararı olmayan dostlar (mabutlar) mı edindiniz?” De ki, “Kör ile gören bir olur mu? Ya da karanlıklarla aydınlık bir olur mu? Yoksa Allah’a, O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma ile Allah’ın yaratması onlara göre birbirine mi benzedi?” De ki: “Her şeyin yaratıcısı Allah’tır. O, birdir, mutlak hakimiyet sahibidir.”

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın