Ana SayfaMucize DualarBir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna

Bir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna

Bir malın tez satılması için esmaül hüsna okuyarak da hareket etmek mümkündür. Ancak bu zikre başlamadan önce 100 kez istiğfar, 7 kez Fatiha suresi ve 11 kez İhlas suresi okunacaktır. Sonrasında da Hz. Muhammed’in ruhuna bağışlanacaktır. Ayrıca ilk olarak Euzü Besmele çekilerek aşağıdaki niyet okunacaktır.

” Allah’ım satmak istediğim malın en kısa zamanda senin yardımınla satılması için, malımı almak için hayırlı müşteriler nasip etmeni Senden niyaz ediyorum.Mübarek ism-i şeriflerin hürmetine.”

Bir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna

Sonrasında da 7 gün boyunca “Yâ Bâisü, Yâ Fettâh, Yâ Allâh” esmaları beraberce 1062 kez okunduğunda da malın satılması kesin olacaktır.

Satılmayan Mal İçin Okunacak Dualar

Satılmayan Mal İçin Okunacak Dualar
Satılmayan Mal İçin Okunacak Dualar

Özellikle Satılmayan mal için okunacak dualar konusunda farklı sureler ortaya çıkmaktadır. Ayrıca Duha Suresi, Fil Suresi ve Şahmaran Duası bu hususta okunmasında yarar vardır.

Duha Suresi

 • Vedduha
 • Velleyli iza seca
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda
 • Elem yecidke yetiymen feava
 • Ve vecedeke dallen feheda
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna
 • Femmel yetiyme fela takher
 • Ve emmessaile fela tenher
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis

 Duha Suresi Anlamı:

 • Andolsun kuşluk vaktine
 • ve dindiği zaman o geceye ki,
 • Rabbin sana veda etmedi ve darılmadı!
 • Ve kesinlikle senin için sonu önünden (ahiret dünyadan) daha hayırlıdır
 • ileride Rabbin sana verecek de hoşnut olacaksın!
 • O, seni bir yetim iken barındırmadı mı?
 • Seni, yol bilmez iken (doğru) yola koymadı mı?
 • Seni bir yoksul iken zengin etmedi mi?
 • Öyle ise, sakın yetime kahretme (onu horlama)!
 • El açıp isteyeni de azarlama!
 • Fakat Rabbinin nimetini anlat da anlat!

Bir Malın Çabuk Satılmasi İçin Zikir

Özellikle Bir Malın Çabuk Satılmasi İçin Zikir konusu hakkında bilgi sahibi olmak için bilgilendirici bir videoyu alt kısma ekliyoruz. Dilerseniz o videoyu da izleyebilirsiniz.

Satılmayan Malı Satma Duası

Satılmayan Malı Satma Duası, işletmelerde veya bireysel olarak satışı yapılmayan ürünlerin satılması için okunacak duadır. Bu duayı okurken inançlı olmak ve samimi bir şekilde niyet etmek çok önemlidir.

Fil Suresi ve Anlamı

Bismillahirrahmanirrahim.

Elem tere keyfe fe’ale rabbuke bi ashab-iî fil. Elem yec’al key-dehümfi tadliylin ve ersele aleyhim tayren ebabile termiyhim bihi-caretin min sicciylin fece’alehüm ke’asfin me’kûl.

Satılmayan Malı Satma Duası

Fil Sûresinin Anlamı (Manası)

« Rabbinin fil ashabına ne eteğini görmedin mi? O, onların düzenlerini boşa çıkarmadı mı? Ve üzerlerine sürü sürü ebabil kuşları göndermedi mi? Ki her biri onlara ateşte pişirilmiş çamurdan taşlar atmışlardı. Allah (u Teâlâ), onları kurt yeniği yaprağa çeviriverdi. »

Satılmayan Malı Satma Duası Anlamı

Mal Satma Vefki

Özellikle Bir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna kapsamında Mal satma vefki de çok popülerdir. İlk olarak Mal satma vefki, kişinin mal ve mülkünü satarken daha fazla kazanç elde etmek ve müşteri bulmak için yapabileceği bir duadır. Kısacası bir kimse 3 gün boyunca her gün 7 defa olmak suretiyle Şahmaran Duasını okursa Allahın izniyle satmak istediği şey kısa sürede satılacaktır.

Şahmaran Duası

Allahu la ilahe illa Hüvel Hayyul Kayyum Allahula ilahe illa Huvel aliyul Hakim. Allahu la ilahe illa huves Semiul Alim Allahu la ilahe illa Huver Rahmanürrahim Allahu la ilahe illa Huvel Vahidul Ehad Allahu la ilahe illa Huvel Ferdül Varid. Allahu la İlahe illa Huve Raufur Rahim Allahu la ilahe illa Huvel Aziz’ur Rahim. Allahu la ilahe illa huvez Zahirul Batınu Allahu la ilahe illa Huvel Ahadus Samedu. Allahu la ilahe illa Huvel Fetta’ul Alim Allah’u la ilahe illa Huvel Aziz’ul Alim. Allahu la illa Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyan Allahu la ilahe illa Huvel Adir’ul Kahiru. Alahu la ilahe illa Huver-Rafiul Alim Allahu la ilahe illa Huver-Rabbül arş’il Azim. Allahu la ilahe illa Huvel Melikul Kudüs Allahu la ilahe illa Huvel Hamdul mubin. Allahu la ilahe illa Huvel Bais’ul Varis Allahu la ilahe illa Huvel Esmaul Hüsna. Huvel Hayy’u la ilahe illa Huve Fadi’u MuhlisineLehuddiyn SubhaneBirahmetike ya Erhamerrahimin. Velhamdu-lillahi Rabbil alemin.

Mal Satma Vefki

Şahmaran duası okunmadan önce niyet edilecektir. Sonrasında da Allah’ın izniyle sonuç almak kesin olacaktır.

Kuran’da Bir Malın Satılması İçin Dua

Kuran’da bir malın satılması için dua etmek son zamanların en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bilindiği gibi inançlı kimselerin Yüce Allah’a el açarak elde edemeyecekleri şey yoktur. Zira İslam alimleri tarafından da bir malın satılması için önerilen dua aşağıdaki gibidir:

 • E kâne lin nâsi aceben en evhaynâ ilâ raculin minhum en enzirin nâse ve beşşirillezîne âmenû enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim, kâlel kâfirûne inne hâzâ le sâhırun mubîn. İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşi yudebbirul emr, mâ min şefîin illâ min ba’di iznihî, zâlikumullâhu rabbukum fa’budûhu, e fe lâ tezekkerûn. İleyhi merciukum cemîâ, va’dallâhi hakkâ, innehu yebdeul halka summe yuîduhu li yecziyellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti bil kıstı, vellezîne keferû lehum şerâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn.

İşlerin Bereketlenmesi İçin Okunacak Dua

İşlerin bereketlenmesi için okunacak dua arayışında olan kimseler için üç farklı yanıt bulunabiliyor. Nitekim Yüce Allah, her zaman helal kazanç elde eden ve müşterilerine adaletli davranan kimseleri ödüllendirir. İşlerinin bereketlenmesini isteyen kişilerin aşağıdaki duayı okuması tavsiye ediliyor:

 • Huvellezî cealeş şemse dıyâen vel kamere nûren ve kadderehu menâzile li ta’lemû adedes sinîne vel hisâb, mâ halakallâhu zâlike illâ bil hakk, yufassılul âyâti li kavmin ya’lemûn. İnne fîhtilâfil leyli ven nehâri ve mâ halakallâhu fîs semâvâti vel ardı le âyâtin li kavmin yettekûn. İnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatmeennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn.
 • Da’vâhum fîhâ subhânekellâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm, ve âhıru da’vâhum enil hamdulillâhi rabbil âlemîn. Ve lev yuaccilullâhu lin nâsiş şerresti’câlehum bil hayri le kudiye ileyhim eceluhum, fe nezerullezîne lâ yercûne likâenâ fî tugyânihim ya’mehûn. Ve izâ messel insâned durru deânâ li cenbihî ev kâiden ev kâimâ, fe lemmâ keşefnâ anhu durrahu merre ke’en lem yed’unâ ilâ durrin messehu, kezâlike zuyyine lil musrifîne mâ kânû ya’melûn.
 • Summe cealnâkum halâife fîl ardı min ba’dihim li nanzura keyfe ta’melûn. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin kâlellezîne lâ yercûne likâena’ti bi kur’ânin gayri hâzâ ev beddilhu, kul mâ yekûnu lî en ubeddilehû min tilkâi nefsî, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyye, innî ehâfu in asaytu rabbî azâbe yevmin azîm. Kul lev şâallâhu mâ televtuhû aleykum ve lâ edrâkum bihî, fe kad lebistu fîkum umuran min kablihî, e fe lâ ta’kilûn.

Bir Malı En Hızlı Şekilde Satabilme Duası

Bir malı en hızlı şekilde satabilme duası sosyal medyanın en sık araştırılan ve paylaşılan dualarından birisi haline gelmiştir. İşlerin bereketlenmesi ve malların en hızlı şekilde satılabilmesi için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

 • Huvellezî yuseyyirukum fîl berri vel bahr, hattâ izâ kuntum fîl fulki, ve cereyne bihim bi rîhin tayyibetin ve ferihû bihâ câethâ rîhun âsifun ve câehumul mevcu min kulli mekânin ve zannû ennehum uhîta bihim deavûllâhe muhlisîne lehud dîn, le in enceytenâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.

Sonuç

Sonuç olarak, Bir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna kapsamında birçok duayı sizlerle buluşturduk. Sizin de konu ile alakalı sorularınız varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız.

okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayınız.

Son olarak Bir Malın Tez Satılması İçin Esmaül Hüsna yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın