Ana SayfaMucize DualarBirinden Soğumak İçin Okunacak Dua – Mucize Dua!

Birinden Soğumak İçin Okunacak Dua – Mucize Dua!

Birinden soğumak için okunacak dua son zamanlarda internet üzerinde sıkça araştırılmaya devam edilmektedir. Birini sevmiyor ve ondan tiksiniyorsanız okumanız gereken dua son derece basit ve bellidir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğinden Soğumak İçin Dua 

Bunun için her gün Sevdiğinden Soğumak İçin Duayı 3 kez okumak yeterli olacaktır:

Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm. Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn. Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm. Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm. Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hımâri yahmilu esfârâ, bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn.

Soğukluk Duası Nasıl Yapılır?

Soğukluk duası nasıl yapılır? diye merak eden inançlı kimselerin okuması gereken dua aşağıdaki gibidir. Bu duayı okuyarak istediğiniz çifti birbirinden soğutabilir ya da birini kendinizden soğutabilirsiniz. Bu duanın gerçekleşmesi için inançlı kimselerin aşağıdaki duayı uzun bir süre boyunca her gün 6 kez okuması tavsiye edilir. Duanın okunuşu şöyledir:

Soğukluk Duası Nasıl Yapılır?
Soğukluk Duası Nasıl Yapılır?

Ve lev terâ izil mucrimûne nâkısû ruûsihim inde rabbihim, rabbenâ ebsarnâ ve semi’nâ ferci’nâ na’mel sâlihan innâ mûkinûn. Ve lev şi’nâ le âteynâ kulle nefsin hudâhâ ve lâkin hakkal kavlu minnî le emleenne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecmaîn. Fe zûkû bi mâ nesîtum likâe yevmikum hâzâ, innâ nesînâkum ve zûkû azâbel huldi bi mâ kuntum ta’melûn.

Bir Şeyi Çok İstersen Hangi Dua Okunur?

Bir şeyi çok istersen hangi dua okunur sorusu çokça kez merak ediliyor. Her ne kadar böyle bir dua varsa da bunu okuyan kişilerin yalnızca inançlı olması gerekiyor. Bunun yanında bir şeyi çok isteyen ve bunun gerçekleşmesini isteyen inançlı kimselerin okuması gereken dua aşağıdaki gibidir:

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Salavatı Kübra Arapça Yazılışı yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Fe izâ kudiyetıs salâtu fenteşirû fîl ardı vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn. Ve izâ raev ticâraten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terakûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticârati, vallâhu hayrur râzıkîn.

Sinirli İnsana Hangi Esma Okunur?

Öncelikle Sinirli insana hangi Esma okunur? diye merak edenler için yanıt son derece pratik olacaktır. Sinirli olan birinin yatışması ve moralinin düzelmesi için Ya Aliyy esmasını okumak gerekiyor. Böylece karşıdaki kişinin sinirinin yatışması mümkün olacaktır. Bu durum çoğu zaman büyük felaketlerin de önüne geçilmesine olanak tanıyor. Her gün 130 kez Ya Aliyy okumak gerekmektedir.

En Keskin Dua Nedir?

İlk olarak En keskin dua nedir? sorusu inançlı kimselerin son dönemlerin en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. En keskin ve dikkat çekici dualardan birisi aşağıda da yer almaktadır. Bu dua sayesinde inançlı kimselerin gönlünden ve kalbinden geçen şeyler gerçek olmaktadır. Duanın okunuşu ise aşağıdaki şekildedir:

Kul yâ eyyuhâllezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn. Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn. Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe turaddûne ilâ âlimil gaybi veş şehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn.

Son olarak yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın