Ana SayfaMucize DualarBirini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş – Mucizevi Dua!

Birini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş – Mucizevi Dua!

Birini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş, insanların arasındaki duygusal bağları güçlendirmek ve sevdikleri kişilerin kalbini kazanmak için etkili dualar mevcuttur. Bu dualar, aşkın doğal akışını etkiler. Ayrıca Allah’a yönelerek içtenlikle dile getirilen dualarla isteğimizi ifade etmemize yardımcı olmaktadır.

Duaların anlamını ve nasıl uygulanacağını öğrenmenizi sağlayacağız. Ayrıca Kendini Sevdirme Duası Denenmiş ile tüm aşk sorunlarına çözüm olacağız inşAllah… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır?

Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır
Aşık Etme Duası Nasıl Yapılır

Özellikle Aşık etme duası, bir kişiye duyulan aşkı veya sevgiyi artırmak amacıyla yapılan bir oldukça mucizevi bir duadır. Bu dua genellikle Fatiha Suresi, Ayetel Kursi ile Felak ve Nas surelerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. İlk olarak 7 kere Fatiha Suresi okunur, ardından 1 kere Ayetel Kursi okunmaktadır. Son olarak da üçer kere Felak ve Nas sureleri üzerinde bulunulmaktadır. Bu duaların niyet edilerek samimi bir şekilde yapılması önemlidir. Duaların etkili olabilmesi için düzenli olarak tekrarlanması önermekteyiz.

Aşık Etme Duası:

Bismillahirrahmanirrahim,
Elhamdülillahi Rabbil alemin.
Er rahmanu'r rahim.
Maliki yevmiddin.
İyyake na'budu ve iyyake nesta'in.
İhdinas siratal mustakin.
Siratelleziyne en'amte aleyhim gayril magdubi aleyhim velad dallin.

Allahu la ilahe illa hüvel hayyul kayyum,
la te'huzuhû sinetün velâ nevm,
lehû mâ fissemavâti vemâ fil ard,
menzellezi yeşfe'u indehû illâ bi iznihî ya'lemü ma beyne eydiyhim vemâ halfehüm vela yühîtune bi şey'im min ilmihî illa bima şae vesia kürsiyyühüssemavâti vel ard,
vela yeuduhu hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Bismillahirrahmanirrahim.
Kul e'ûzü birabbin nas.
Melikin nas.
İlâhin nas.
Min şerril vesvasil hannas
Ellezî yüvesvisu fî sudurin nass
Minnel cinneti ven-nas
Bu duayı yaparken niyetiniz açık ve samimi olduğundan emin olunuz. Duanızın kabul olması dileğiyle...

Birini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş

Birini kendine aşık etme duası denenmiş oldukça elzemdir. Bununla birlikte pek çok kişi tarafından yapılan yorumlara göre de işe yaramaktadır. Kendine aşık etmek istenen kişiyi düşünerek aşağıdaki duaları okumak yeterlidir.

  • Mâ kâne alân nebiyyi min haracin fîmâ faradallâhu lehu, sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve kâne emrullâhi kaderan makdûrâ. Ellezîne yubelligûne risâlâtillâhi ve yahşevnehu ve lâ yahşevne ehaden illâllâhe, ve kefâ billâhi hasîbâ. Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyine, ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurûllâhe zikran kesîrâ. Ve sebbihûhu bukraten ve asîlâ. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilân nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selâmun, ve eadde lehum ecran kerîmâ. Lâ cunâha aleyhinne fî âbâihinne ve lâ ebnâihinne ve lâ ihvânihinne ve lâ ebnâi ihvânihinne ve lâ ebnâi ehavâtihinne ve lâ nisâihinne ve lâ mâ meleket eymânuhunne, vettekînallâh, innallâhe kâne alâ kulli şey’in şehîdâ.

Bu içeriğimize benzer erkeği kendine aşık etme yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Bir Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası

Bir Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası son dönemde araştırılan konuların arasında yer almaya devam ediyor. Etkili şekilde aşık etmek için bu dediklerimizi uygulayın. Aşağıdaki üç duayı her gün aksatmadan okumak ve o kişinin fotoğrafına üflemek gerekiyor.

  • Yâ eyyuhân nebiyyu innâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ. Ve dâîyen ilâllâhi bi iznihî ve sirâcen munîrâ. Ve beşşiril mu’minîne bi enne lehum minallâhi fadlen kebîrâ. Ve lâ tutııl kâfirîne vel munâfikîne veda’ ezâhum ve tevekkel alâllâh, ve kefâ billâhi vekîlâ.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nekahtumul mu’minâti summe tallaktumûhunne min kabli en temessûhunne fe mâ lekum aleyhinne min iddetin ta’teddûnehâ, fe mettiûhunne ve serrihûhunne serâhan cemîlâ.
  • Yâ eyyuhân nebiyyu innâ ahlelnâ leke ezvâcekelletî âteyte ucûrahunne ve mâ meleket yemînuke mimmâ efâallâhu aleyke ve benâti ammike ve benâti ammâtike ve benâti hâlike ve benâti hâlâtikellâtî hâcerne meâke, vemraeten mu’mineten in vehebet nefsehâ lin nebiyyi in erâden nebiyyu en yestenkihahâ hâlisaten leke min dûnil mu’minîn, kad alimnâ mâ faradnâ aleyhim fî ezvâcihim ve mâ meleket eymânuhum li keylâ yekûne aleyke haracun, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Bunun dışında Birini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş hakkında sizin önerilinizi yorum kısmında belirtiniz.

Uzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş

Uzaktan Aşık Etme Duası, sevdiğiniz kişiyle uzakta olduğunuz durumlarda onun kalbini kazanmak için okunur. Ayrıca duygusal bağınızı güçlendirmek için yapılan bir etkili duadır.


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أُعْجِبُ فُلانًا بكذا وأشتاق إليه، وأود لو يعجب بي كذا، فارزقني محبته وإعجاب قلبه بهذا اﻹسم، يا رؤوف

Bismillahirrahmanirrahim
Allahumma inni u’jibu fulanan bi kaza ve ashtaqu ilayhi wa awwadu law ya’jeb bi kaza farsukni muhabbatehu ve i’cebi qalbihu bihaza ismiya Ya Ruf!

Uzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş

Bu dua, samimi bir niyetle yapılmalıdır. Dua ederken Allah’tan isteğinizi içtenlikle dile getirmeniz çok önemlidir.

Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası

Bir Erkeği Kendine Aşık Etme Duası diyenler için yanıt oldukça basit. Bunun için İslam alimleri ve hocalar da aşağıdaki duaları öneriyor.

  • Turcî men teşâu minhunne ve tu’vî ileyke men teşâu, ve menibtegayte mimmen azelte fe lâ cunâha aleyke, zâlike ednâ en tekarra a’yunuhunne ve lâ yahzenne ve yardayne bimâ âteytehunne kulluhunne, vallâhu ya’lemu mâ fî kulûbikum ve kânallâhu alîmen halîmâ. Lâ yahıllu leken nisâu min ba’du ve lâ en tebeddele bihinne min ezvâcin ve lev a’cebeke husnuhunne illâ mâ meleket yemînuke, ve kânallâhu alâ kulli şey’in rakîbâ.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tedhulû buyûten nebiyyi illâ en yu’zene lekum ilâ taâmin gayra nâzırîne inâhu ve lâkin izâ duîtum fedhulû fe izâ taimtum fenteşirû ve lâ muste’nisîne li hadîs, inne zâlikum kâne yu’zîn nebiyye fe yestahyî minkum vallâhu lâ yestahyî minel hakkı, ve izâ seeltumûhunne metâan fes’elûhunne min verâi hıcâbin, zâlikum atharu li kulûbikum ve kulûbihinne, ve mâ kâne lekum en tu’zû resûlallâhi ve lâ en tenkihû ezvâcehu min ba’dihî ebedâ, inne zâlikum kâne indallâhi azîmâ. İn tubdû şey’en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bi kulli şey’in alîmâ.

Sonuç

Sonuç olarak, birçok Birini Kendine Aşık Etme Duası Denenmiş önerisinde bulunduk. Aşk sorunlarıyla mücadele eden ve bu sorunu çözmek isteyen kişilerin önerdiğimiz duaları şiddetle okumalarını öneriyoruz.

Bunun yanında Bir Kişiyi Kendine Aşık Etme Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Uzaktan Aşık Etme Duası Denenmiş hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın