Ana SayfaMucize DualarBirini Unutmak İçin Dua – Sevdiğini Unutmak İçin Dua

Birini Unutmak İçin Dua – Sevdiğini Unutmak İçin Dua

Birini unutmak için dua etmek en ideal çözümler arasında yer almaya devam ediyor. Dua dışında herhangi bir eyleme başvurmak çoğu zaman pişmanlıkla sonuçlanıyor. Onun yerine Yüce Allah’a el açmak suretiyle o kişiyi unutmak mümkün olabilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğini Unutmak İçin Dua

Sevdiğini Unutmak İçin Dua
Sevdiğini Unutmak İçin Dua

Unutulması istenen bir sevgiliyi veya duygusal bağı olan birini unutmak, bazen zorlu bir süreç olabilir. Ancak İslam’da, Allah’a yönelerek dualarla güçlü bir destek bulabilirsiniz. Bu durumda, sevgilinizi unutmak ve kalbinizi huzurlu bir şekilde devam ettirebilmek için aşağıdaki dua ve yöntemi deneyebilirsiniz. İşte Sevdiğini Unutmak İçin Dua şu şekildedir:

  • La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yabka Rabbüna ve yefni küllü şey’in. Hasbiyallhü la ilahe illahü aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabb-ül arşil azim. Ya udeti ınde şiddeti, ve ya gavsi ınde kürbeti! Ührüsni bi-aynikelle la tenamü vekfini birüknike ellezi la yürmü. Hasbinallah ve ni’mel-vekil. La ilahe illallah ente sübhaneke inni küntü mine’z zalimin. La ilahe illallahülazim ül halim la ilahe illallahü Rabbül arş ilazim la ilahe illalahü Rabbüs semavati ve rabbül erdi rabbül arşil kerim.

Birini Unutmak İçin Tesirli Dua Nihat Hatipoğlu

Birini unutmak ve zihninizi rahatlatmak için daha önce de belirttiğim gibi İslam’da dualar büyük öneme sahiptir. Kalbinizdeki sevgi ve bağı azaltmak, birini unutmak ve rahatlamak için Allah’a yönelerek samimi bir kalple dua etmek etkili olabilir. Özellikle dua anlarında niyetinizi ve kalbinizdeki samimiyeti Allah’a ifade etmek önemlidir. İşte Birini Unutmak İçin Tesirli Dua Nihat Hatipoğlu şu şekildedir:

  • Ve keeyyin min nebiyyin kâtele, meahu rıbbiyyûne kesîr, fe mâ vehenû li mâ asâbehum fî sebîlillâhi ve mâ daufû ve mestekânû vallâhu yuhibbus sâbirîn. Ve mâ kâne kavlehum illâ en kâlû rabbenagfir lenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâ vensurnâ alel kavmil kâfirîn.

Kara Sevdayı Unutmak İçin Dua

Kara sevdayı unutmak veya zihinden uzaklaştırmak için özel bir dua olmamakla birlikte, İslam’da Allah’a yönelerek samimi dualar ederek yardım dilemek her türlü zorlukla başa çıkmak için etkili bir yoldur. Unutma ve zihinden uzaklaştırma sürecinde dua etmek, Allah’a yönelmek ve O’ndan yardım istemek önemlidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Kara Sevdayı Unutmak İçin Dua şu şekildedir:

Fe âtâhumullâhu sevâbed dunyâ ve husne sevâbil âhireh, vallâhu yuhibbul muhsinîn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tutîûllezîne keferû yeruddûkum alâ a’kâbikum fe tenkalibû hâsirîn. Belillâhu mevlâkum, ve huve hayrun nâsırîn.

Birini Tamamen Unutmak İçin Dualar

Birini tamamen unutmak için dualar etmek ve ibadetlere daha sıkı sarılmak hemen herkes tarafından tercih ediliyor. Bu noktada birini tamamıyla aklından silmek ve bir daha onunla ilgili bir şey hatırlamamak isteyenlerin okuması gereken iki dua da aşağıda bulunuyor:

  • İnnellezîne tevellev minkum yevmel tekal cem’âni, inne mestezellehumuş şeytânu bi ba’di mâ kesebû, ve lekad afâllâhu anhum innallâhe gafûrun halîm. Se nulkî fî kulûbillezîne keferûr ru’be bimâ eşrakû billâhi mâ lem yunezzil bihî sultânâ, ve me’vâhumun nâr, ve bi’se mesvez zâlimîn.
  • Ey lekad sadakakumullâhu va’dehû iz tehussûnehum bi iznih, hattâ izâ feşiltum ve tenâza’tum fîl emri ve asaytum min ba’di mâ erâkum mâ tuhıbbûn, minkum men yurîdud dunyâ ve minkum men yurîdul âhireh, summe sarafekum anhum li yebteliyekum, ve lekad afâ ankum, vallâhu zû fadlin alel mu’minîn.

Geçmişini Silmek İçin Tesirli Dua

Geçmişini silmek için tesirli dua İslam alimlerinin önerisi üzerine aşağıdaki gibidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne keferû ve kâlû li ıhvânihim izâ darabû fîl ardı ev kânû guzzen lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ kutilû, li yec’alallâhu zâlike hasreten fî kulûbihim vallâhu yuhyî ve yumît, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr.
  • Ve lein kutiltum fî sebîlillâhi ev muttum le magfiretun minallâhi ve rahmetun hayrun mimmâ yecmeûn. İn yansurkumullâhu fe lâ gâlibe lekum, ve in yahzulkum fe men zellezî yansurukum min ba’dihi, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn. Ve mâ kâne li nebiyyin en yagull, ve men yaglul ye’ti bimâ galle yevmel kıyâmeh, summe tuveffâ kullu nefsin mâ kesebet ve hum lâ yuzlemûn.

Daralınca Okunan Sure

Daralınca okunan sure sayesinde inançlı kimseler bir anda ferahladıklarını, rahatladıklarını ve sakinleştiklerini hissedebiliyorlar. Üstelik içlerinin geçmek bilmeyen bir huzurla dolup taştığı da yine aşağıdaki duaları okuyanların yaptığı yorumlar arasında yer alıyor:

  • E femenittebea rıdvânallâhi ke men bâe bi sehatin minallâhi ve me’vâhu cehennem, ve bi’sel masîr. Hum derecâtun indallâh, vallâhu basîrun bi mâ ya’melûn. Lekad mennallâhu alâl mu’minîne iz bease fîhim resûlen min enfusihim yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn.
  • E ve lemmâ asâbetkum musîbetun kad asabtum misleyhâ, kultum ennâ hâzâ, kul huve min indi enfusikum innallâhe alâ kulli şey’in kadîr. Ve mâ asâbekum yevmel tekal cem’âni fe bi iznillâhi ve li ya’lemel mu’minîn. Ellezîne kâlû li ihvânihim ve kaadû lev atâûnâ mâ kutil, kul fedreû an enfusikumul mevte in kuntum sâdıkîn.

Son olarak Birini unutmak için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın