Ana SayfaMucize DualarBirini Yalvartmak İçin Dua – Köpek Gibi Yalvartma Duası

Birini Yalvartmak İçin Dua – Köpek Gibi Yalvartma Duası

Birini yalvartmak için dua edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. O kişiyi yalvartmak ve muhtaç duruma düşürmek için dua edebilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Köpek Gibi Yalvartma Duası

Köpek Gibi Yalvartma Duası
Köpek Gibi Yalvartma Duası

Birinin sizin ayağınıza gelip pişman olduğunu söylemesini istiyorsanız dua edebilirsiniz. Aşağıda sizlere Köpek Gibi Yalvartma Duasından bahsettik. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Okula Gitmek İstemeyen Çocuğa Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Yusebbitullâhullezîne âmenû bil kavlis sâbiti fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhırati, ve yudıllullâhuz zâlimîne ve yef’alullâhu mâ yeşâu. Ve cealû lillâhi endâden li yudıllû an sebîlihî, kul temetteû fe inne masîrakum ilân nâr. Kul li ibâdiyellezîne âmenû yukîmus salâte ve yunfikû mimmâ razaknâhum sirren ve alâniyeten min kabli en ye’tiye yevmun lâ bey’un fîhi ve lâ hilâl(hilâlun).

Sevdiğini Yalvartma Duası

Sevdiğini yalvararak veya yalvartarak elde etmeye çalışmak doğru bir davranış değildir. Sevginin özgür olması gerektiği gibi, sevdiğiniz kişinin de özgür olması ve size sevgi ile karşılık vermesi gerekmektedir. Fakat yine de isterseniz Sevdiğini Yalvartma Duasını okuyabilirsiniz.

 • E lem tere keyfe daraballâhu meselen kelimeten tayyibeten ke şeceratin tayyibetin asluhâ sâbitun ve fer’uhâ fis semâ. Tu’tî ukulehâ kulle hînin bi izni rabbihâ, ve yadrıbullâhul emsâle lin nâsi leallehum yetezekkerûn. Ve meselu kelimetin habîsetin ke şeceratin habîsetinictusset min fevkıl ardı mâ lehâ min karâr.

Dua İle Ayağına Getirme Duası Yalvartma

Küs olduğunuz birinin ayağınıza kadar gelip sizden özür dilemesini istiyorsanız Dua İle Ayağına Getirme Duası Yalvartmayı deneyebilirsiniz. Çünkü birçok kişi bu dua sayesinde karşısındaki insanın pişman olup aradığını belirtmektedir. İşte o dua şu şekildedir.

 1. Veddha Velleyli İza
 2. Zeca Ma Veddeake
 3. Rabbüke Ve Ma Kala Ve
 4. Lelahiretü Hayrün Leke
 5. Minelula Ve Lesevfe Yutıyke
 6. Rabbüke Feterda Elem Yecidke
 7. Yetiymen Feava Ve Vecedeke
 8. Dallen Feheda Ve Vecedeke Ailen Feağna
 9. Femmel Yetiyme Fela Takher
 10. Ve Emmessaile Fela Tengher
 11. Ve Emma Binimeti Rabbike Fehaddis

Birinin Sizi Araması İçin Dua

Arkadaşınız, sevgiliniz veya başka biriyle aranız bozuksa ve onun kısa süre içerisinde sizi aramasını istiyorsanız dua edebilirsiniz. Bunun için genellikle Birinin Sizi Araması İçin Dua olan aşağıdaki dua tercih edilmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Yusuf Suresi 21 Ayet Dilek Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Allahümme elif beyne Kulubina ve aslih zateBeynina vehdinba sübülesselami Ve neccina Minezzulümati İlen nuri Ve cennibnel Fevahişe Ma zahare minha Ve ma betane

Ayağına Kapandıracak Dua

Ayağına kapandıracak dua sayesinde aldatan eşi ya da terk eden eşi geri döndürmek mümkündür. Bunun için yapılması gereken şey her zaman olduğu gibi O’na el açmaktır. Yüce Allah, şayet dua edenin kalbi temiz ve imanı tam ise dualarını kabul edendir. Okunması gereken iki dua da aşağıdaki gibidir:

 • Fe kâlel meleullezîne keferû min kavmihî mâ nerâke illâ beşeren mislenâ ve mâ nerâkettebeake illâllezîne hum erâzilunâ bâdiyer re’yi ve mâ nerâ lekum aleynâ min fadlin bel nezunnukum kâzibîn. Kâle yâ kavmi e raeytum in kuntu alâ beyyinetin min rabbî ve âtânî rahmeten min indihî fe ummiyet aleykum, e nulzimukumûhâ ve entum lehâ kârihûn.
 • Ve lâ ekûlu lekum indî hazâinullâhi ve lâ a’lemul gaybe ve lâ ekûlu innî melekun ve lâ ekûlu lillezîne tezderî a’yunukum len yu’tiyehumullâhu hayrâ(hayran), allâhu a’lemu bimâ fî enfusihim, innî izen le minez zâlimîn.

Aynı Gün Getiren Dua

Aynı gün getiren dua sayesinde inançlı kimseler terk edildiği eşi ya da sevgilisini geri getirebiliyor. Bu dua onların pişman olmasını sağlamasının yanı sıra farklı mucizelere de sahip. Böylece terk eden kişi aynı gün gelirken bir de yalvarıyor. Her gün 4 kez okumak ve sonrasında gelmesi istenen kişinin adını söylemek yeterli oluyor:

 • İnnellezîne câû bil ifki usbetun minkum, lâ tahsebûhu şerren lekum, bel huve hayrun lekum, li kullimriin minhum mâktesebe minel ismi, vellezî tevellâ kibrahu minhum lehu azâbun azîm. Lev lâ câû aleyhi bi erbaati şuhedâ, fe iz lem ye’tû biş şuhedâi fe ulâike indellâhi humul kâzibûn. İz telakkavnehu bi elsinetikum ve tekûlûne bi efvâhikum mâ leyse lekum bihî ilmun ve tahsebûnehu heyyinen ve huve indallâhi azîm.

Zincire Bağlı Olsa Getiren Dua

Zincire bağlı olsa getiren dua son dönemde sosyal medyada yeniden gündem haline gelmiştir. Bu dua sayesinde eşiyle ve sevgilisiyle barışanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yüce Allah’a el açarak okunması gereken zincire bağlı olsa dahi getiren bu dua şöyledir:

 • Yâ eyyuhâllezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn. Va’lemû enne fîkum resûlallâh, lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum, ve kerrahe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân, ulâike humur râşidûn. İnnemâl mu’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn.

Ayrıca Birini yalvartmak için dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın