Ana SayfaMucize DualarBirinin Evden Gitmesi İçin Dua – Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua – Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua

Birinin evden gitmesi için dua etmek son zamanlarda sıkça merak edilmeye ve araştırılmaya devam ediyor. Özellikle insanların sevmedikleri misafirleri gelince oldukça huzursuz olmaktadır. Fakat onları evden kovamayacakları için bir an önce gitmeleri için saat sayarlar. Bunun için yazımız içerisindeki duaları okuyabilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua

Birinin Evine Gelmesini İstemiyorsan Okunacak Dua son zamanlarda sık sık edilmektedir. Özellikle pandemi döneminden sonra insanlar birbirlerinin evine giderken çekinerek giderler. Çünkü hastalık bulaştırabileceklerini düşündükleri için gitmek istemezler. Fakat ev sahibi kişi ise bu durumdan rahatsız olursa onları kırmadan evden gitmeleri için dua ederler. Bu durumda genellikle Ayetel Kürsi okunmaktadır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Birinin Evden Gitmesi İçin Dua

Bir kişinin evden gitmesini istiyorsanız ve bunu zarar vermeden, olumlu bir sebep için istiyorsanız, aşağıdaki dua ve yöntemi kullanabilirsiniz. Ancak yine de hatırlatmak isterim ki duaların sonuçları Allah’ın takdirine bağlıdır ve niyetinizin iyi olması önemlidir. İşte Birinin Evden Gitmesi İçin Dua şu şekildedir:

  • Ferihîne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî, ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min halfihim, ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Yestebşirûne bi ni’metin minallâhi ve fadlin, ve ennallâhe lâ yudîu ecrel mu’minîn. Ellezinestecâbû lillâhi ver resûli min ba’di mâ asâbehumul karh, lillezîne ahsenû minhum vettekav ecrun azîm.

Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua

Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua
Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua

Aynı ortamda bulunduğunuz bir kişiyi veya evinize gelen bir misafirin gitmesini istiyorsanız onun kalbini kırmadan dua ederek evinizden uzaklaştırabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz İşte Sevmediğin Birinin Gitmesi İçin Dua şu şekildedir:

Lekad tâballâhu alân nebiyyi vel muhâcirîne vel ensârillezînettebeûhu fî sâatil usrati min ba’di mâ kâde yezîgu kulûbu ferîkın minhum summe tâbe aleyhim, innehu bihim raûfun rahîm. Ve alâs selâsetillezîne hullifû, hattâ izâ dâkat aleyhimul ardu bimâ rahubet ve dâkat aleyhim enfusuhum ve zannû en lâ melcee minallâhi illâ ileyhi, summe tâbe aleyhim li yetûbû, innallâhe huvet tevvâbur rahîm.

İstenmeyen Misafirin Evden Gitmesi İçin Dua

İstenmeyen bir misafirin evden gitmesi durumunda, Allah’a yönelerek ve samimi bir şekilde yardım dileyebilirsiniz. Özellikle evinize gelen misafirden pek hoşnut olmuyorsanız aşağıdaki duayı okuyabilirsiniz. İşte İstenmeyen Misafirin Evden Gitmesi İçin Dua şu şekildedir:

Ellezîne kâle lehumun nâsu innen nâse kad cemeû lekum fahşevhum fe zâdehum îmânâ, ve kâlû hasbunâllâhu ve ni’mel vekîl. Fenkalebû bi ni’metin minallâhi ve fadlin lem yemseshum sûun, vettebeû rıdvânallâh, vallâhu zû fadlin azîm. İnnemâ zâlikumuş şeytânu yuhavvifu evliyâehu, fe lâ tehâfûhum ve hâfûni in kuntum mu’minîn.

Zırh Gibi Koruyan Dua

Zırh gibi koruyan dua sayesinde okuyan kişinin kendisi ve sevdikleri tüm kötülüklerden Yüce Allah’ın da izniyle korunmaktadır. Yüce Allah bu iki duayı okuyan kimseler için binlerce meleği görevlendirir. Bu meleklerin görevi o kişileri korumak ve ettikleri dualara amin demektir. Zırh gibi koruyan ve kollayan dua aşağıdaki gibidir:

  • Ve lâ yahzunkellezîne yusâriûne fîl kufr, innehum len yadurrûllâhe şey’â, yurîdullâhu ellâ yec’ale lehum hazzan fîl âhireh, ve lehum azâbun azîm. İnnellezîneşteravul kufra bil îmâni len yedurrûllâhe şey’â, ve lehum azâbun elîm.
  • Ve lâ yahsebennellezîne keferû ennemâ numlî lehum hayrun li enfusihim, innemâ numlî lehum li yezdâdû ismâ, ve lehum azâbun muhîn. Mâ kânallâhu li yezerel mu’minîne alâ mâ entum aleyhi hattâ yemîzel habîse minet tayyib, ve mâ kânallâhu li yutliakum alâl gaybi ve lâkinnallâhe yectebî min rusulihî men yeşâu fe âminû billâhi ve rusulihî, ve in tu’minû ve tettekû fe lekum ecrun azîm.

Çaresiz Kalan İnsanın Okuyacağı Dualar

Çaresiz kalan insanın okuyacağı dualar sayesinde içerisinde bulunduğu çaresizlik hissi ve ruhsal çöküşten kurtulmak mümkün. Ayrıca çaresiz kalan inançlı kimseler her an olduğu gibi o an da Yüce Allah’a aşağıdaki dua ile sığınmalıdır:

  • Lekad semiallâhu kavlellezîne kâlû innallâhe fakîrun ve nahnu agniyâu se nektubu mâ kâlû ve katlehumul enbiyâe bi gayri hakkın, ve nekûlu zûkû azâbel harîk. Ve lâ yahsebennellezîne yebhalûne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî huve hayran lehum, bel huve şerrun lehum se yutavvekûne mâ bahilû bihî yevmel kıyâmeh, ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr.

Kötülük Yapana Okunacak Dua

Kötülük yapana okunacak dua ile yapılan tüm kötülüklerin yapan kişiye geri dönmesi sağlanmaktadır. Allah’ın adaletine güvenen, inanan ve her şeyi O’ndan isteyen inançlı kimseler tarafından sıkça tercih edilir.

  • Ellezîne kâlû innallâhe ahide ileynâ ellâ nu’mine li resûlin hattâ ye’tiyenâ bi kurbânin te’kuluhun nâr, kul kad câekum rusulun min kablî bil beyyinâti ve billezî kultum fe lime kateltumûhum in kuntum sâdıkîn. Fe in kezzebûke fe kad kuzzibe rusulun min kablike câu bil beyyinâti vez zuburi vel kitâbil munîr.
  • Kullu nefsin zâikatul mevt, ve innemâ tuveffevne ucûrekum yevmel kıyâmeh, fe men zuhziha anin nâri ve udhılel cennete fe kad fâz, ve mâl hâyâtud dunyâ illâ metâul gurûr. Le tublevunne fî emvâlikum ve enfusikum ve le tesmeunne minellezîne ûtûl kitâbe min kablikum ve minellezîne eşrakû ezen kesîrâ, ve in tasbirû ve tettekû fe inne zâlike min azmil umûr.

Son olarak Birinin evden gitmesi için dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın