Ana SayfaMucize DualarBirinin Rüyasına Girmek İçin Dua – Nihat Hatipoğlu

Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua – Nihat Hatipoğlu

Birinin rüyasına girmek için dua okuyan kimselerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam etmektedir. Bir kişinin rüyasına girmek ve onun aklından çıkmamak için okunması gereken dua yazımız içerisinde mevcuttur. Bu duayı her gün 3 kez okumak yeterli olacaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Sevdiğin Kişinin Rüyasına Girmek İçin Dua Nihat Hatipoğlu

Sevdiğin Kişinin Rüyasına Girmek İçin Dua Nihat Hatipoğlu
Sevdiğin Kişinin Rüyasına Girmek İçin Dua Nihat Hatipoğlu

Sevdiklerimizin güzel rüyalar görmeleri ve hayırlı şeyler yaşamaları için dua etmek güzel bir eylem olabilir. Allah’a dua etmek ve sevdiklerimizin güvende, mutlu ve huzurlu olmalarını dilemek her zaman yapabileceğimiz bir ibadettir. İşte Sevdiğin Kişinin Rüyasına Girmek İçin Dua Nihat Hatipoğlu şu şekildedir:

Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın. Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın.

Birinin Rüyasına Girmek İçin Dua?

Birinin rüyasına girmek için ne yapılmalı sorusunun yanıtı Yüce Allah’a el açmak ve yalnızca O’na dua etmektir. İnançlı bir kimse yine inançlı bir kimsenin rüyasına girebilmek için her vakit namazının ardından aşağıdaki duayı üç kez okuyabilir. Sonrasında o kişiyi düşünerek uyumak yeterli olacaktır:

  • Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım. Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın. İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın. Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn.

Hoşlandığım Kişinin Rüyasına Nasıl Girerim?

Hoşlandığım kişinin rüyasına nasıl girerim diye merak ediyor ve bu konularda araştırma yapıyorsanız uygulamanız gereken ritüel son derece basittir. İslam alimleri tarafından yapılan açıklamalara göre aşağıdaki duayı okumak yeterli olacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Birinden Soğumak İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın. Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun. Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun. Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun. Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun. Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun. Ve cau ebahüm ışaey yebkun.

Uyku İçin Hangi Sure Okunur?

Uyku için hangi sure okunur sorusu uyku sürecinde zorluk yaşayan ve geceleri uykusuz kalan kimseler tarafından sıkça merak edilmektedir. Aşağıdaki iki sureyi uyumadan önce abdestli bir şekilde uyumak, Yüce Allah’ın da izniyle kolay uyumayı sağlayacaktır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Abdülkadir Geylani Besmele Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn. Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun. Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun.
  • Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun.

Son olarak Birinin rüyasına girmek için dua yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.
Yorum yapın