Ana SayfaMucize DualarBütün Büyüleri Bozan Dua

Bütün Büyüleri Bozan Dua

Bütün büyüleri bozan dua son zamanlarda internetin en çok araştırılan ve merak edilen konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Yüce Allah’a el açmak ve bu suretle yalnızca O’ndan istemek gereklidir. Bozulması istenen büyüler için her gün 9 kez aşağıdaki duayı okumak yeterli olacaktır:

  • Ve yekûlûne lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbihi, fe kul innemâl gaybu lillâhi fentezirû, innî meakum minel muntazirîn. Ve izâ ezaknân nâse rahmeten min ba’di darrâe messethum izâ lehum mekrun fî âyâtinâ, kulillâhu esrau mekrâ, inne rusulenâ yektubûne mâ temkurûn. Huvellezî yuseyyirukum fîl berri vel bahr, hattâ izâ kuntum fîl fulki, ve cereyne bihim bi rîhin tayyibetin ve ferihû bihâ câethâ rîhun âsifun ve câehumul mevcu min kulli mekânin ve zannû ennehum uhîta bihim deavûllâhe muhlisîne lehud dîn, le in enceytenâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn.

Hangi Dua ile Büyü Bozulur?

Hangi dua ile büyü bozulur sorusunun yanıtı yukarıda da verilmiştir. Yukarıdaki duanın yanı sıra farklı duaları da eklemek isteyen inançlı kimseler için aşağıdaki iki dua da öneriliyor. Bu dualar İslam alimleri tarafından büyü bozma duası olarak nitelendiriliyor. Yüce Allah’ın da izniyle aşağıdaki duaları okuduktan sonra tüm belalardan ve büyülerden uzak durmak mümkün olacaktır.

  • Fe lemmâ encâhum izâ hum yebgûne fîl ardı bi gayril hakk, yâ eyyuhân nâsu innemâ bagyukum alâ enfusikum metâal hayâtid dunyâ summe ileynâ merciukum fe nunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn. İnnemâ meselul hayâtid dunyâ ke mâin enzelnâhu mines semâi fahteleta bihî nebâtul ardı mimmâ ye’kulun nâsu vel en’âm, hattâ izâ ehazetil ardu zuhrufehâ vezzeyyenet ve zanne ehluhâ ennehum kâdirûne aleyhâ etâhâ emrunâ leylen ev nehâren fe cealnâhâ hasîden ke en lem tagne bil emsi, kezâlike nufassilul âyâti li kavmin yetefekkerûn.
  • Vallâhu yed’û ilâ dâris selâm, ve yehdî men yeşâu ilâ sırâtin mustekîm. Lillezîne ahsenûl husnâ ve zîyâdetun, ve lâ yerheku vucûhehum katerun ve lâ zilletun, ulâike ashâbul cenneti, hum fîhâ hâlidûn. Vellezîne kesebûs seyyiâti cezâu seyyietin bi mislihâ ve terhekuhum zilletun, mâ lehum minallâhi min âsimin, ke ennemâ ugsîyet vucûhuhum kıtaan minel leyli muzlimâ, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Ve yevme nahşuruhum cemîan summe nekûlu lillezîne eşrakû mekânekum entum ve şurakâukum, fe zeyyelnâ beynehum, ve kâle şurakâuhum mâ kuntum iyyânâ ta’budûn.

Büyü Yapıldığını Düşünen Kişi Ne Yapmalı?

Büyü yapıldığını düşünen kişi ne yapmalı diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Büyü yapıldığını düşünen ve bunun etkilerini fark eden kişinin büyüyü bozmak için okuması gereken dua aşağıdaki gibidir:

  • Fe kefâ billâhi şehîden beynenâ ve beynekum in kunnâ an ibâdetikum le gâfilîn. Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet ve ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakkı ve dalle anhum mâ kânû yefterûn. Kul men yerzukukum mines semâi vel ardı em men yemlikus sem’a vel ebsâre ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul emre, fe se yekûlûnallâh, fe kul e fe lâ tettekûn. Fe zâlikumullâhu rabbukumul hakk, fe mâzâ ba’del hakkı illâd dalâl, fe ennâ tusrafûn. Kul hel min şurakâikum men yehdî ilâl hakk, kulillâhu yehdî lil hakk, e fe men yehdî ilâl hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın