Ana SayfaMucize DualarBüyüsüz Aşık Etme Duası – Etkili!

Büyüsüz Aşık Etme Duası – Etkili!

Büyüsüz Aşık Etme Duası yazımız ile beraberiz. İnsanların sevdikleri kişiyi kalpten etkilemek ve aşık etmek için yapılan duaları ele alabiliriz. Bu tür dualar, Allah’a samimi bir şekilde yönelerek O’ndan yardım talep etmeyi amaçlar. Büyü yapmak yerine dua yoluyla sevdiğimiz kişiyle sağlıklı ve doğal bir ilişki kurmayı hedefleriz. Sevginin istekli iki taraf arasında gelişmesini, karşı tarafa olan duyguların derinleşmesini ve kalplerin birbirine yakınlaşmasını temenni ederiz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Büyüsüz Aşık Etme Duası

Büyüsüz aşık etme duası sayesinde inançlı kimseler bir şeyler hissettikleri kişileri kendilerine aşık edebilmektedir. Üstelik bu noktada herhangi bir şekilde büyüye başvurulmadığı da bilinmektedir. Büyüsüz aşık etme duasını her gün 3 kez o kişinin fotoğrafına okuyup üfleyerek gerçekleştirmek mümkündür. Duaların etkileri birkaç gün içerisinde görülecektir.

  • Ve lâ ye’murekum en tettehizûl melâikete ven nebiyyîne erbâbâ, e ye’murukum bil kufri ba’de iz entum muslimûn. Ve iz ehazallâhu mîsâkan nebiyyîne lemâ âteytukum min kitâbin ve hikmetin summe câekum resûlun musaddikun limâ meakum le tu’minunne bihî ve le tansurunnehu, kâle e akrartum ve ehaztum alâ zâlikum ısrî, kâlû akrarnâ, kâle feşhedû ve ene meakum mineş şâhidîn.
  • Fe men tevellâ ba’de zâlike fe ulâike humul fâsikûn. E fe gayre dînillâhi yebgûne ve lehû esleme men fîs semâvâti vel ardı tav’an ve kerhen ve ileyhi yurceûn. Kul âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile alâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ven nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum, ve nahnu lehu muslimûn.

Aşık Etme Duası

Aşık Etme Duası
Aşık Etme Duası

Öncelikle Aşık etme duası denenmiş ve onaylanmış şekilde binlerce kişi tarafından tercih edilmektedir. Tek bir dua olmamakla birlikte üç farklı aşık etme duası vardır. Her biri aşağıdaki listede yer alan bu duaları vakit namazlarının ardından 9’ar kez okumak tavsiye edilir.

  • Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba’de îmânihim ve şehidû enner resûle hakkun ve câehumul beyyinât vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn. Ulâike cezâuhum enne aleyhim la’netallâhi vel melâiketi ven nâsi ecmaîn. İllellezîne tâbû min ba’di zâlike ve aslehû fe innallâhe gafûrun rahîm.
  • İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffârun fe len yukbele min ehadihim mil’ul ardı zeheben ve leviftedâ bih(bihî), ulâike lehum azâbun elîmun ve mâ lehum min nâsırîn. Len tenâlûl birre hattâ tunfikû mimmâ tuhibbûn, ve mâ tunfikû min şey’in fe innallâhe bihî alîm. Kullut taâmi kâne hillen li benî isrâile illâ mâ harrame isrâîlu alâ nefsihî min kabli en tunezzelet tevrât, kul fe’tû bit tevrâti fetlûhâ in kuntum sâdıkîn.
  • Kul sadakallâhu fettebiû millete ibrâhîme hanîfâ, ve mâ kâne minel muşrikîn. Fîhi âyâtun beyyinâtun makâmu ibrâhîm, ve men dahalehu kâne âminâ, ve lillâhi alen nâsi hiccul beyti menistetâa ileyhi sebîlâ, ve men kefere fe innallâhe ganiyyun anil âlemîn. Kul yâ ehlel kitâbi lime tekfurûne bi âyâtillâhi, vallâhu şehîdun alâ mâ ta’melûn.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Aşk İçin Dua Var mı?

Aşk için dua var mı sorusunun yanıtı evet olacaktır. Son zamanların en çok merak edilen konusu olan aşk için dua var mı sorusuna en iyi yanıt aşağıdaki dualardır:

  • Kul yâ ehlel kitâbi lime tesuddûne an sebîlillâhi men âmene tebgûnehâ ivecen ve entum şuhedâu ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû in tutîû ferîkan minellezîne ûtûl kitâbe yeruddûkum ba’de îmânikum kâfirîn. Ve keyfe tekfurûne ve entum tutlâ aleykum âyâtullâhi ve fîkum resûluh, ve men ya’tesim billâhi fe kad hudiye ilâ sırâtın mustakîm.
  • Va’tasımû bihablillâhi cemîân ve lâ teferrakû, vezkurû ni’metallâhi aleykum iz kuntum a’dâen fe ellefe beyne kulûbikum fe asbahtum bi ni’metihî ihvânâ, ve kuntum alâ şefâ hufratin minen nâri fe enkazekum minhâ, kezâlike yubeyyinullâhu lekum âyâtihî leallekum tehtedûn.

Bunun yanında Büyüsüz Aşık Etme Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Büyüsüz Aşık Etme Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın