Ana SayfaOkuyanlarCelcelutiye Duası Okuyanların Yorumları – Celcelutiye Büyü mü?

Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları – Celcelutiye Büyü mü?

Celcelutiye Duası okuyanların yorumları noktasında da farkını ortaya koymaktadır. Ayrıca bu duaya dair detayları öğrenmek de son derecede basittir. Düzenli olarak Celcelutiye Duası okuyan kişilerin hayatlarında elbet değişimler meydana gelecektir. Ayrıca Celcelutiye Duası dahilinde sorunları çözüme kavuşacak ve hayatlarını daha da ideal bir biçimde idame etme durumları gelişecektir. Bu evrede de Celcelutiye Duası okumaya belirli aralıklarla devam etmeleri de kesin bir durum olacaktır. Allah’tan dilediklerinin karşılığını bulmaları da kesin bir yapıdadır. Bunun yanında diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Celcelutiye Duası Ne Demek?

Bu dua doğrultusunda bilgi sahibi olmak söz konusudur. Ayrıca Allah’ın isimleri arasında en önemlilerinden olan “Bedi” anlamını içermektedir. Celcelutiye Duası ne demek? konusunda bu tarz bir yanıta ulaşmak da mutlak olan konular arasındadır. Öte yandan bu duayı devamlı bir biçimde okuyanların pek çok konuda fayda görmeleri de kesindir. Ayrıca Celcelutiye Duası ile birlikte güzelliklerin yanı sıra bolluk bereket manasını da çıkarmak söz konusudur.

Celcelutiye Duası Ne Demek?
Celcelutiye Duası Ne Demek?

Celcelutiye Duası Fazileti ve Sırları

Her bir duanın faydası ve güzelliği vardır. Ayrıca Celcelutiye Duası fazileti ve sırları da her zaman merak konusu haline gelmektedir. Ayrıca tüm sorunlara, dertlere ve sıkıntılara da çözüm üretmektedir. Bununla beraber Celcelutiye Duası dahilinde faziletler de öne çıkan bir yapıda yer alacaktır.

 • Sevgili, eş ya da arkadaş kavuşmalarında etkilidir.
 • Bereket bolluk getiren dualar arasında yer almaktadır.
 • Farklı psikolojik sorunların ortadan kalkmasında da yeterlidir.
 • İman gücü ve Allah sevgisini arttırmada da etkili bir dua olarak öne çıkmaktadır.

Celcelutiye Duası Büyü Müdür?

Celcelutiye Duası hakkında farklı farklı sorular gündeme geliyor. Ayrıca Celcelutiye Duası büyü müdür gibi bir yaklaşım da söz konusu oluyor. Ancak bu duanın büyü olmadığı da açıkça kendini gösteren bir konumdadır. Öte yandan var olan tüm sıkıntılara çözüm üretecek niteliğe sahip ve oldukça anlamlı bir dua olarak varlık göstermektedir.

Celcelutiye Duası Zararları

Celcelutiye Duası hakkında olumsuz düşünüldüğü durumlar da vardır. Ayrıca Celcelutiye Duası zararları konusunda da alimlerin bazı söylemleri bulunmaktadır. İslam alimleri bu duanın büyü olduğunu ve içerisinde sırlar barındırdığını ifade etmişlerdir. Ayrıca güçlü bir dua olması da bundan dolayı ileri gelmektedir. Bu duanın zararından çok faydasının olması da bu duanın okunması noktasında etkili bir detay olarak kendini gösteriyor.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan La İlahe İlla Ente Sübhaneke İnni Küntü Minezzalimin Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Celcelutiye Duası Türkçe Okunuşu

Celcelutiye Duası oldukça uzundur. Ancak yine de Celcelutiye Duası Türkçe okunuşu ile beraber bu duayı rahatlıkla tekrar etmek mümkün olacaktır.

 • Bede’tü bi bismillahi rûhî bihihtedet
 •  İlâ keşfi esrârin bi bâtınihintavet
 • Ve salleytü bissânî alâ hayri halkıhî
 • Muhammedin men zâhad dalâlete velğalet
 • İlâhi lekad aksemtü bismike dâıyen
 • Bi âcin ve mâhûcin celet fetecelcelet
 • Seeltüke bi ismil muazzami kadruhû
 • Ve yessir ümûri yâ ilâhî bi salmehet
 • Ve yâ hayyü yâ kayyûmü ed-ûke râciyen
 • Bi âcin eyûcin celceliyyutin helhelet
 • Bi samsâmin tamtâmin ve yâ hayra bâzihın
 • Bi mıhrâsi mihrâşin bihin nâru uhmidet
 • Bi âcin ehûcin yâ ilâhî mühevvicin
 • Ve yâ celcelûtin bil icâbeti helhelet
 • Li tuhyî hayâtel kalbi min denesin bihî
 • Bi kayyûmin kâmes sirru fîhi ve eşrakat
 • Aleyye dıyâün min bevârikı nûrihî
 • Felâha alâ vechî senâün ve ebrakat
 • Ve subbe alâ kalbî şeâbîbû rahmetin
 • Bi hıkmeti mevlânel kerîmi fe entakat
 • Ehâtat biyel envâru min külli cânibin
 • Ve heybetü mevlânel azimi binâ alet
 • Fe sübhânekellâhümme yâ hayra halıkın
 • Ve yâ hayra hallâkın ve ekrame men beğat
 • Fe bellığannî kasdî ve külle meâribi
 • Bi hakkı hurûfin bil hicâi tecemmeat
 • Bi sirri hurûfin ûdiat fî azıymetî
 • Bi nûri senâil ismi ver rûhi kad alet
 • Efıd lî minel envâri feydate müşrıkın
 • Aleyye ve ahyî meyte kalbî bi taytağat
 • Elâ ve elbisennî heybeten ve celâleten
 • Ve küffe yedel a’dâi annî bi almehet
 • Elâ ve vehcübennî min adüvvin ve hâsidin
 • Bi hakkı şemâhın eşmehın sellemet semet
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsi berkûtin bihiz zulmetüncelet
 • Elâ vakdı yâ rabbâhü bin nûri hâcetî
 • Bi nûri eşmehın celyen serîan kadinkadat
 • Biyâhin ve yâyûhin nemûhin esâliyen
 • Ve yâ âliyen yessir ümûrî bi saysalet
 • Vem nehannî yâ zel celâli kerâmeten
 • Bi esrâri ilmin yâ halimü bikencelet
 • Ve hallisnî min külli havlin ve şiddetin
 • Bi nassi hakîmin kâtiis sırri esbelet
 • Ve ahrisennî yâ zelcelâli bi kâfi kûn
 • E ya cabirel kalbil kesîri minel habet
 • Ve sellim bi bahrin ve a’tınî hayra berrihâ
 • Fe ente melâzi vel kürûbü bikencelet
 • Ve subbe aleyyer-rızka sabbete rahmetin
 • Fe ente racâül âlemîne velev tağat
 • Ve asmim ve ebkim sümme a’mi adüvvena
 • Ve ahrıshüm yâ zelcelâli bi havsemet
 • Ve fi havsemin me’a devsemin ve berâsemin
 • Tehassantü bil ismil azîmi minelğalet
 • Ve ellif kulûbel âlemiyne cemi’ehâ
 • Alâ risaletinnûri ve e’dihel kabûle bi şelmehet
 • Ve yessir umûranâ yâ ilâhî ve a’tınâ
 • Minel ızzi vel ulyâ bi şemhin ve eşmehet
 • Ve esbil aleynes setra veşfi kulûbenâ
 • Fe ente şifâün lil kulûbi minel ğaset
 • Ve bâriklenallâhümme fî cem’i kesbinâ
 • Ve hulle ukûdel usri biyâyûhin irtehat
 • Biyâhin ve yâyûhin ve yâ hayra bâzihın
 • Ve yâ men lenel erzâku min cûdihî nemet
 • Neruddü bikel a’dâe min külli vichetin
 • Ve bil ismi termîhim minel bu’di bişşetet
 • Ve ahzilhüm yâ zelcelâli bi fadli men
 • İleyhi se’at dabbül felâti ve kad şeket
 • Fe ente racâi yâ ilahî ve seyyidî
 • Fe fülle lemîmel ceyşi in-râme bî abet
 • Ve küffe cemi’âl mudırrîne keydehüm
 • Ve annî bi aksâmike hatmen ve mâ havet
 • Fe yâ hayra mes-ûlin ve ekrame men a’ta
 • Ve yâ hayra me-mûlin ilâ ümmetin halet
 • Ekıd kevkebî bil ismi nûren ve behceten
 • Meded-dehri vel eyyâmi yâ nûru celcelet
 • Biâcin âhûcin celmehûcin celâletin
 • Celîlin celcelûtin cemâhin temehracet
 • Bi te’dâdi ebrûmin ve mimrâzi ebramin
 • Ve behrati tibrîzin ve ümmin teberreket
 • Tükâdü sirâcün nûri sirran beyâneten
 • Tükâdü sirâcüs sürci sirran tenevverat
 • Bi nûri celâlin bâzihın ve şerantahın
 • Bi kuddûsi berkûtin bihin nâru uhmidet
 • Biyâhin ve yâyûhin nümûhin esâliyen
 • Bi tamtâmin mihrâşin li nâril’îdâ semet
 • Bi hâlin ehîlin şel’in şel’ûbin şâli’in
 • Tahiyyin tahûbin taytahûbin tayyattahet
 • Enûhin bi yemlûhin ve ebrûhin uksimet
 • Bi temlîhi âyâtin şemûhin teşemmehat
 • Ebâzîha beyzûhin ve zeymûhin ba’dehâ
 • Hamârûhin yeşrûhin bi şerhin teşemmehat
 • Bi belhin ve simyânin ve bâzûhın ba’dehâ
 • Bi zeymûhin eşmûhin bihil kevnü ummirat
 • Bi şelmehatin-ikbil düâi ve kün me’i
 • Ve kün-lî minel a’dâi hasbî fe kad beğat
 • Fe yâ şemhasâ yâ şemhasâ ente şemlehâ
 • Ve yâ aytalâ hatlür riyâhi tehalhalet
 • Bikel havlü ves savlüş-şedîdü li men etâ
 • Libâbi cenâbike veltecâ zulmetüncelet
 • Bi tâha ve yâsîn ve tâsîn kün lenâ
 • Ve tâ-sîn ve mîmin lis seâdetıkbelet
 • Ve kâfin ve hâyâin ve aynin ve sâdihâ
 • Kifâyetünâ min külli aynin binâ havet
 • Bi hâmîme aynin sümme sînin ve kâfihâ
 • Himâyetünâ min külli sûin bi şelehet
 • Bi kâfin ve nûnin sümme hâmîmin ba’dehâ
 • Ve fî sûretid dühâni sirran kad uhkimet
 • Bi elifin ve lâmin ven nisâ ve ukûdihâ
 • Ve fî sûretil en’âmi ven nûri nüvvirat
 • Ve elifin ve lâmin sümme râin bi sirrihâ
 • Alevtü bi nûril ismi min külli mâ cenet
 • Ve elifin ve lâmin sümme mîmin ve râihâ
 • İlâ mecme’il ervâhi ver-rûhi kad alet
 • Bi sirri havâmîmil kitâbi cemî’ihâ
 • Aleyke bi fadlin nûri yâ nûru uksimet
 • Bi amme abese ven nâziâti ve târikin
 • Ve fî vessemâi zâtil bürûci ve zülzilet
 • Bi hakkı tebâreke sümme nûnin ve sâilin
 • Ve fî sûretit tehmîzi veş şemsi küvvirat
 • Ve bizzâriyâtiz zerrven vennecmi izâ hevâ
 • Ve bi ikterabet liyel ümûru tekarrabet
 • Ve fî suratil kur’âni hizben ve âyeten
 • Adede mâ karael kârî ve mâ kad tenezzelet
 • Ve es’elüke yâ mevlâye fî fadlikellezî
 • Alâ külli mâ enzenelet kütben tefaddalet
 • Bi âhiyyen şerâhiyyen ezûnâyi sabvetin
 • Asbâûsin âli şeddâye aksemtü bi taytağat
 • Bi sirri büdûhin echezetin betadin zehecin
 • Bivâhil vehâ bil fethi ven nasri esre’at
 • Bi nûri feceşin me’a sazhazin yâ seyyidî
 • Ve bil âyetil kübrâ eminnî minel fecet
 • Bi hakkı fekacin me’a mehmetin yâ ilâhena
 • Bi esmâikel husnâ ecirnî mineş şetet
 • Hurûfün li behrâmin alet ve teşâmehat
 • Ve ismü asâ mûsâ bihiz zulmetün celet
 • Tevesseltü yâ rabbi ileyke bi sirrihâ
 • Tevessüle zî züllin bihin nasühtedet
 • Hurûfün bi ma’nâhâ lehel fadlü şürrifet
 • Meded dehri vel eyyâmi yâ rabbinhanet
 • Deavtüke yâ allâhü hakkan ve innenî
 • Tevesseltü bil âyâti cem’an bi mâ havet
 • Fe tilke hurûfün nûri fecma’ havâssahâ
 • Ve hakkik me’ânîhâ bihil hayru tümmimet
 • Ve uhdiranî avnen hadîmen müsehharan
 • Tuheymefyâîlü bihil kürbetüncelet
 • Fe sehhir lî fîhâ hadîmen yütıy’uni
 • Bi fadli hurufi ümmil kitâbi ve mâ telet
 • Ve es’elüke yâ mevlâye fismikellezî
 • Bihî izâ düiye cem’ul ümûri tekesserat
 •  İlâhi ferham da’fi vağfirlî zelleti
 • Bi mâ kad de’atkel enbiyâü ve tevesselet
 • Eyâ hâlikî yâ seyyidî ikdı hâcetî
 • İleyke ümûrî yâ ilâhî tesellemet
 • Tevesseltü yâ rabbî ileyke bi ahmedâ
 • Ve esmâikel husnelletî hiye cümmiat
 • Fe cüd va’fü vasfah yâ ilâhî bi tevbetin
 •  Alâ abdikel miskîni min nazratin abet
 • Ve veffıknî lil hayri ves sıdki vettükâ
 • Ve eskinennil firdevse me’a firkatin alet
 •  Ve kün bî raûfen fî hayâti ve ba’de mâ
 • Emûtü ve elkâ zulmetel kabrin celet
 • Ve fil haşri beyyıd yâ ilâhî sahîfetî
 • Ve sekkil mevâzînî bi lutfike in raddet
 • Ve cevviznî haddes-sırâtı mûhervilen
 • Vahmiyenni min harri nârin ve mâ havet
 •  Ve sâmihennnî min külli zenbin ceneytühû
 • Vağfir hatîâtiyel izâme ve in alet
 • Fe yâ hâmilel ismillezî celle kadruhû
 • Tevekkâ bihî küllel ümûri tesellemet
 • Fe kâtil ve lâ tahşe ve hârib ve lâ tehaf
 • Ve düs külle erdin bil vühûşi te’ammerat
 • Ve ekbil velâ tehreb vehâsib men teşâaû                                         
 • Velâ tehşe bi-sen lilmulûki velev havet
 • Fe lâ hayyetün tahşâ ve lâ akrabün terâ
 • Ve lâ esedün ye-tî ileyke bi hemhemet
 • Ve lâ tahşe min seyfin ve lâ ta’ne hancerin
 • Ve lâ tahşe min rumhin ve lâ şerrin eshemet
 • Cezâ men kara hâzâ şefâatü ahmedâ
 • Ve yuhşeru fil cennâti me’a hûrin huffifet
 • Va’lem bi ennel Mustafâ hayru mürselîn
 • Ve efdalü halkıllâhi men kad teferrakat
 • Ve saddir bihî min câhihî külle hâcetin
 • Ve selhü li key tencüve minel cevri vettağat
 • Ve salli ilâhi külle yevmin ve sâatin
 •  Alel mustafel muhtâri mâ nesmetün semet
 • Ve salli alel muhtâri vel âli küllihim
 • Ke’addi nebâtil erdi ver-rihi mâ serat
 • Ve salli salâten temleül erda ves semâe
 • Kevebli ğamâmin ma’ ruûdin tecelcelet
 • Fe yekfîke ennellâhe sallâ bi nefsihî
 • Ve emlâkehû sallet aleyhi ve sellemet
 • Ve sellim aleyhi dâimen mütevessilen
 • Meded dehri vel eyyâmi mâ şemsün eşrakat
 • Ve sellim alel athâri min âli hâşimin
 • Adede mâ haccel hacîcü ve sellemet
 • Verda yâ ilâhî an ebî bekrin me’a umera
 • Verda alâ osmâne me’a hayderis-sebet
 • Kezel âlü vel ashâbü cem’an cemîuhüm
 • Me’al evliyâi ves sâlihıyne ve mâ havet
 • Mekâlü aliyyin vebni ammi muhammedin
 • Ve sirru ulûmin lil halâikı cümmiat

Celcelutiye Duası Yorumları

Celcelutiye Duası hakkında var olan söylemler de bu duanın etkisini kanıtlayan türdedir. Ayrıca Celcelutiye Duası yorumları ve Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları da çok sayıda kişi tarafından dile getirilmektedir.

Eşimle her gün bu duayı çocuk sahibi olmak için okuyorduk. Yaklaşık 1 yıl önce başlamıştık. Bugün karımın hamile olduğunu öğrendim.

Bu duayı mutlaka okumalısınız. Hayatımızdaki değişimlerin ve mucizelerin Celcelutiye Duası sayesinde geliştiğinin farkındayım.

3 aydır bu duayı ediyorum. Hamileliğimden ötürü bitkin düşsem de bu duayla güç buluyorum.

Ayrıca, Celcelutiye Duası Okuyanların Yorumları yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.
Yorum yapın