Ana SayfaOkuyanlarCin Mektubu Kullananlar – Riskli Konu!

Cin Mektubu Kullananlar – Riskli Konu!

Cin mektubu kullananlar son zamanlarda sosyal medyada popüler hale gelmeye devam etmektedir. Cin mektubu tarihsel açıdan en eski büyülerden birisidir. Genellikle bir anda var olan ve içerisinde ne yazıldığı anlaşılmayan yazılardan oluşur. Farklı amaçlarla kullanıldığı bilinmektedir. Eğer mektup kişinin rahatsız edilmesi ve huzurunun kaçması için yazıldıysa bu noktada büyük bir tehlike içerdiği söylenebilir.

Fakat mektup cinler tarafından kişinin korunması için yazıldıysa herhangi bir tehlike olmadığını söylemek mümkündür. Mektup sayesinde kişi kötülüklerden ve tüm olumsuz durumlardan kurtulacaktır. Konuyla ilgili en doğru ve detaylı bilgiyi elde etmek için İslam alimlerinin görüş ve tavsiyelerini almak gerekebilir. Zira hassas bir konu olduğunu ve bu konuyla ilgili olası bir yanlışın kötü sonuçlar doğurabileceğini unutmamak gerekir.

Cin Mektubu Korur mu?

Cin mektubu korur mu diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Peygamber Efendimiz tarafından Müslümanların cinlerin zararlarından korunması maksadıyla Hazreti Ali’ye yazdırdığı mektubun gerçek manada bir koruma olduğu biliniyor. Bu mektubu her an üzerinde taşıyan ya da evinde bulunduran kişilere cinlerin herhangi bir şekilde zarar vermediği ifade ediliyor. Üstelik tüm bunlar İslam alimleri tarafından da doğrulandığı için bu mektubu kullanmak son zamanlarda gitgide yaygınlaşıyor.

Kötülükten Korunmak İçin Dua

Kötülükten korunmak için dua etmek inançlı kimseler arasında son derece yaygındır. Kendileri ve sevdikleri için dua ederek tüm şirk ve kötülüklerden korunmak mümkündür. Bunun için yapılması gereken tek şey Yüce Allah’a el açmak suretiyle aşağıdaki duaları düzenli olarak okumaktır. Böylece Yüce Allah duaları okuyan kimselere ve sevdiklerine hiçbir kötülüğün ulaşmamasını sağlar.

  • Rabbenâ vec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimeten leke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâbur rahîm. Rabbenâ veb’as fîhim resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtike ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve yuzekkîhim inneke entel azîzul hakîm. Ve men yergabu an milleti ibrâhîme illâ men sefihe nefseh, ve lekadistafeynâhufîd dunyâ, ve innehu fîlâhireti le mines sâlihîn.
  • Em kuntum şuhedâe iz hadara ya’kûbel mevtu, iz kâle li benîhi mâ ta’budûne min ba’dî kâlû na’budu ilâheke ve ilâhe âbâike ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ilâhen vâhidâ ve nahnu lehu muslimûn. Tilke ummetun kad halet, lehâ mâ kesebet ve lekum mâ kesebtum, ve lâ tus’elûne ammâ kânû ya’melûn. Ve kâlû kûnû hûden ev nasârâ tehtedû kul bel millete ibrâhîme hanîfâ, ve mâ kâne minel muşrikîn Kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâtı ve mâ ûtiye mûsâ ve îsâ ve mâ ûtiyen nebiyyûne min rabbihim, lâ nuferriku beyne ehadin minhum ve nahnu lehu muslimûn.

Cin Mektubu Uydurma mı?

Cin mektubu uydurma mı sorusunun yanıtı hayır olacaktır. Cin mektubunun bulunduğu yere hiçbir şekilde cinlerin girmediği ifade edilmektedir. İnsanları koruyan, gözeten ve başlarına kötü şeylerin gelmesini engelleyen bir mektuptur. Peygamber Efendimiz okuma-yazma bilmediği için mektubu Hazreti Ali’ye yazdırmıştır. Hazreti Ali tarafından kaleme alınan bu mektubu her kim gün içerisinde cebinde taşırsa cinler gün boyu o kişiye musallat olmazlar. Keza aynı şeklide mektubu her kim evinde bulundurursa o eve cinlerin girmesi mümkün olmaz. Yüce Allah’a el açan inançlı kimseler her türlü kötülükten ve cinlerin şerrinden bu mektup sayesinde korunabilmektedir.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın