Ana SayfaMucize DualarCuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer

Cuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer

Cuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer yazımız ile beraberiz. Bu inanış toplumda yaygındır. İnanışa göre, Cuma namazı öncesinde, imamın selası ve ezan arasında dua eden kişinin hayatına bereket geleceği ve maddi açıdan rızık kapısının açılacağı düşünülmektedir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Cuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer

Cuma günü sela ile ezan arasında okuyanın eline para geçer denilen bazı dualar vardır. Yüce Allah’a el açarak yalnızca Cuma günleri aşağıdaki duayı okuyan kimseler yakın zamanda bol rızık ve parayla mükafatlandırılacaktır.

  • İnnemâ meselul hayâtid dunyâ ke mâin enzelnâhu mines semâi fahteleta bihî nebâtul ardı mimmâ ye’kulun nâsu vel en’âm, hattâ izâ ehazetil ardu zuhrufehâ vezzeyyenet ve zanne ehluhâ ennehum kâdirûne aleyhâ etâhâ emrunâ leylen ev nehâren fe cealnâhâ hasîden ke en lem tagne bil emsi, kezâlike nufassilul âyâti li kavmin yetefekkerûn.
  • Vellezîne kesebûs seyyiâti cezâu seyyietin bi mislihâ ve terhekuhum zilletun, mâ lehum minallâhi min âsimin, ke ennemâ ugsîyet vucûhuhum kıtaan minel leyli muzlimâ, ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Ve yevme nahşuruhum cemîan summe nekûlu lillezîne eşrakû mekânekum entum ve şurakâukum, fe zeyyelnâ beynehum, ve kâle şurakâuhum mâ kuntum iyyânâ ta’budûn.

Cuma Günü Ezan İle Sela Arası Okunacak Dua 🌟

Cuma Günü Ezan İle Sela Arası Okunacak Dua
Cuma Günü Ezan İle Sela Arası Okunacak Dua

Öncelikle Cuma günü ezan ile sela arasında okunabilecek birçok dua vardır. Ancak en yaygın olanı “Tahiyyat” duasıdır. İşte Cuma Günü Ezan İle Sela Arası Okunacak Dua şöyle olmaktadır.

“Allahumma salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed, kama salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahim inneke hamidüm mecid. Allahumme barik ala Muhammediw waala ali Muhammedin kama barakte Ala İbrahime ve Ala Ali İbrahim inneke hamidüm mecid.”

Tahiyyat Duası

Bu duanın anlamı ise şu şekildedir: “Allah’ım! Hz. Muhammed’e (s.a.v.) ve onun ailesine rahmet eyle; Hz. İbrahim’e (a.s.) ve onun ailesine yaptığın gibi… Ey Rabbimiz! Sen övgüye layık, her türlü noksanlıklardan münezzehsin… Allah’ım! Hz. Muhammed’in (s.a.v.) üzerine bereketler yağdır; onun ailesinin üzerine de o şekilde… Ey Rabbimiz! Sen övgüye layık, her türlü noksanlıklardan münezzehsin…”

Ayrıca, Ya Habir Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Cuma Günü Hangi Dua Okunursa Dilek Kabul Olur?

Cuma günü hangi dua okunursa dilek kabul olur diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yüce Allah, bazı dualar sayesinde inançlı kimselerin dualarını daha hızlı kabul etmektedir. Zira aşağıdaki duayı okuyan kimseler bunun sonucunda Yüce Allah’ın binlerce meleği görevlendirmesiyle karşılaşırlar. Bu meleklerin tek göreviyse edilen tüm dualara âmin demektir. Bu noktada okunması gereken dua aşağıdaki gibidir:

  • Fe kefâ billâhi şehîden beynenâ ve beynekum in kunnâ an ibâdetikum le gâfilîn. Hunâlike teblû kullu nefsin mâ eslefet ve ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakkı ve dalle anhum mâ kânû yefterûn. Kul men yerzukukum mines semâi vel ardı em men yemlikus sem’a vel ebsâre ve men yuhricul hayye minel meyyiti ve yuhricul meyyite minel hayyi ve men yudebbirul emre, fe se yekûlûnallâh, fe kul e fe lâ tettekûn.
  • Fe zâlikumullâhu rabbukumul hakk, fe mâzâ ba’del hakkı illâd dalâl, fe ennâ tusrafûn. Kezâlike hakkat kelimetu rabbike alâllezîne fesekû ennehum lâ yu’minûn. Kul hel min şurakâikum men yebdeul halka summe yuîduhu, kulillâhu yebdeul halka summe yuîduhu fe ennâ tu’fekûn. Kul hel min şurakâikum men yehdî ilâl hakk, kulillâhu yehdî lil hakk, e fe men yehdî ilâl hakkı ehakku en yuttebea em men lâ yehiddî illâ en yuhdâ, fe mâ lekum, keyfe tahkumûn.
  • Em yekûlûnefterâhu, kul fe’tû bi sûretin mislihî ved’û menisteta’tum min dûnillâhi in kuntum sâdikîn. Bel kezzebû bimâ lem yuhîtû bi ilmihî ve lemmâ ye’tihim te’vîluhu, kezâlike kezzebellezîne min kablihim fanzur keyfe kâne âkibetuz zâlimîn. Ve minhum men yu’minu bihî ve minhum men lâ yu’minu bihi, ve rabbuke a’lemu bil mufsidîn.

Ayrıca 7 Mübinli Yasin Okuyanlar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Cuma Günü Dileklerin Kabul Olması İçin Dualar

Cuma günü dileklerin kabul olması için dualar okumak pek çok kimsenin uyguladığı ritüeller arasında yer almaktadır. Bunun için en sık okunan dua aşağıdaki gibidir:

  • İnnallâhe lâ yazlimun nâse şey’en ve lâkinnen nâse enfusehum yazlimûn. Ve yevme yahşuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yeteârafûne beynehum, kad hasirallezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn. Ve li kulli ummetin resûlun, feizâ câe resûluhum kudıye beynehum bil kıstı ve hum lâ yuzlamûn. Kul lâ emliku li nefsî darran ve lâ nef’an illâ mâ şâallâh, li kulli ummetin ecel, izâ câe eceluhum fe lâ yeste’hırûne sâaten ve lâ yestakdimûn.

Ayrıca, Cuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer konusu ile alakalı en merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:

Son olarak Cuma Günü Sela ile Ezan Arasında Okuyanın Eline Para Geçer yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın