Ana SayfaMucize DualarDeli Gibi Özletme Duası – Yerinde Duramasın!

Deli Gibi Özletme Duası – Yerinde Duramasın!

Deli gibi özletme duası son zamanlarda hem kadın hem de erkekler tarafından sıkça merak edilmektedir. Deli Gibi Özletme Duası, sevdiklerimizi uzakta hissettiğimiz zamanlarda kalplerimizin bir araya gelmesini sağlayan etkili bir duadır. Bu dua, özlem ve hasretin yoğun olduğu anlarda Allah’a yakarışımızı temsil eder. Ayrıca sevdiklerimize olan özlemimizi hafifletmek için güçlü bir vesiledir. 

Duaların anlamını ve nasıl uygulanacağını öğrenerek, sevgilinizi mümkün olan en kısa sürede özleteceğiz inşAllah… Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Deli Gibi Özletme Duası

Kendini deli gibi özletmek isteyenlerin aşağıdaki iki duayı okuması gereklidir:

 • Kul lâ ekûlu lekum indî hazâinullâhi ve lâ a’lemul gaybe ve lâ ekûlu lekum innî melek, in ettebiu illâ mâ yûhâ ileyy(ileyye), kul hel yestevîl a’mâ vel basîr, e fe lâ tetefekkerûn.
 • Ya enzir bihillezîne yehâfûne en yuhşerû ilâ rabbihim leyse lehum min dûnihî veliyyun ve lâ şefîun leallehum yettekûn. Ve lâ tatrudillezîne yed’ûne rabbehum bil gadâti vel aşiyyi yurîdûne vechehu, mâ aleyke min hısâbihim min şey’in ve mâ min hısâbike aleyhim min şey’in fe tatrudehum fe tekûne minez zâlimîn.

Köpek Gibi Aşık Etme Duası Anında Kabulü

Köpek gibi aşık etme duası anında kabulü, kalpleri birbirine bağlamak ve sevdiğiniz kişiyi size tutkulu bir şekilde aşık etmek için yapılan özel bir duadır. Bu dua, içtenlikle ve samimiyetle yapılması gereken bir ibadettir. Allah’ın izniyle bu dua anında kabul olabilir. Ayrıca istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

 • Bismillahirrahmanirrahim
 • Allahümme Elif Beyne Kulubina
 • Ve Aslih Zate Beynina
 • Vehdina Sübülesselami
 • Ve Necnina Minez Zulümati İlen Nuri
 • Ve Cennibel Fevahişe Ma Zahare Minha
 • Ve Ma Betane.

Daraldığında Hangi Dua Okunur?

Daraldığında hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. İnançlı kimseler daraldıkları vakitlerde aşağıdaki iki duayı okuyarak içsel huzura kavuşabilmektedir.

 • Kul innî nuhîtu en a’budellezîne ted’ûne min dûnillâh, kul lâ ettebiu ehvâekum kad dalaltu izen ve mâ ene minel muhtedîn. Kul innî alâ beyyinetin min rabbî, ve kezzebtum bihî, mâ indî mâ testa’cilûne bihî, inil hukmu illâ lillâh, yakussul hakka ve huve hayrul fâsılîn.
 • Kul lev enne indî mâ testa’cilûne bihî le kudıyel emru beynî ve beynekum, vallâhu a’lemu biz zâlimîn. Ve indehu mefâtihul gaybi lâ ya’lemuhâ illâ huve, ve ya’lemu mâ fîl berri vel bahr, ve mâ teskutu min varakatin illâ ya’lemuhâ ve lâ habbetin fî zulumâtil ardı ve lâ ratbin ve lâ yâbisin illâ fî kitâbin mubîn.

Bu içeriğimize benzer ev çabuk satılması için dua ile satanlar yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Benim İçin Yansın Tutuşsun Duası

Benim İçin Yansın Tutuşsun Duası
Benim İçin Yansın Tutuşsun Duası

Özellikle Benim İçin Yansın Tutuşsun Duası okumak isteyen kişilerin sayısı hızla artış göstermeye devam ediyor. Bir kimsenin hasretinden yanması için aşağıdaki iki duayı okumak ve onun fotoğrafına üflemek yeterlidir.

 • Ve huvellezî yeteveffâkum bil leyli ve ya’lemu mâ cerahtum bin nehâri summe yeb’asukum fîhi li yukdâ ecelun musemmâ, summe ileyhi merciukum summe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn. Ve huvel kâhiru fevka ibâdihî ve yursilu aleykum hafazah, hattâ izâ câe ehadekumul mevtu teveffethu rusulunâ ve hum lâ yuferritûn.
 • Kul men yuneccîkum min zulumâtil berri vel bahri ted’ûnehu tedarruan ve hufyeh, le in encânâ min hâzihî le nekûnenne mineş şâkirîn. Summe ruddû ilâllâhi mevlâhumul hakk, e lâ lehul hukmu ve huve esraul hâsibîn. Kulillâhu yuneccîkum minhâ ve min kulli kerbin summe entum tuşrikûn.

Sizin de yukarıdaki Deli Gibi Özletme Duası gibi etkili dualar biliyorsanız yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız.

Gideni Geri Getirme Duası

Gideni geri getirme duası son dönemin en çok merak edilen konularından birisidir. Gidenin geri dönmesi için aşağıdaki dualar İslam alimleri tarafından sıkça tavsiye edilmektedir:

 • Kul huvel kâdiru alâ en yeb’ase aleykum azâben min fevkıkum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiyean ve yuzîka ba’dakum be’se ba’d, unzur keyfe nusarrıful âyâti leallehum yefkahûn. Ve kezzebe bihî kavmuke ve huvel hakk, kul lestu aleykum bi vekîl.
 • Ve izâ raeytellezîne yahûdûne fî âyâtinâ fe a’rıd anhum hattâ yahûdû fî hadîsin gayrihî, ve immâ yunsiyennekeş şeytânu fe lâ tak’ud ba’dez zikrâ meal kavmiz zâlimîn. Ve mâ alâllezîne yettekûne min hısâbihim min şey’in ve lâkin zikrâ leallehum yettekûn.
 • Ve zerillezînettehazû dînehum leiben ve lehven ve garrathumul hayâtud dunyâ ve zekkir bihî en tubsele nefsun bimâ kesebet, leyse lehâ min dûnillâhi veliyyun ve lâ şefîun, ve in ta’dil kulle adlin lâ yu’haz minhâ, ulâikellezîne ubsilû bimâ kesebû, lehum şarâbun min hamîmin ve azâbun elîmun bimâ kânû yekfurûn.

Sonuç

Sonuç olarak, Deli Gibi Özletme Duası, sevdiklerimizden ayrı kaldığımız zamanlarda onları özlememizi hafifletmek önemlidir. Ayrıca bir araya gelmemizi sağlamak için yapılan etkili bir duadır. Bu dua, kalbimizin derinliklerinden gelen samimi dilekleri ifade eder. Ve aynı zamanda Allah’a olan bağlılığımızı da pekiştirir. 

Bunun yanında Köpek Gibi Aşık Etme Duası Anında Kabulü yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Hasretimden Yanması İçin Dualar hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın