Ana SayfaMucize DualarDenenmiş Tılsımlı Dualar – Mucize Dualar!

Denenmiş Tılsımlı Dualar – Mucize Dualar!

Denenmiş Tılsımlı Dualar ifadesi, bazı insanların sorunlarını çözmek veya dileklerini gerçekleştirmek için kullanmaya çalıştığı bir kavramdır. İnsanlar, yaşadıkları zorlukları aşmak, hastalıklardan kurtulmak, iş ve maddi konularda başarı elde etmek gibi hedefleri için farklı inançsal uygulamalara yönelebilirler. Bu noktada dua da önemli bir araç olarak görülmektedir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Denenmiş Tılsımlı Dualar

Denenmiş tılsımlı dualar son zamanlarda internetin en çok merak edilen ve paylaşılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. İnançlı kimseler tarafından merak edilen denenmiş tılsımlı dualar genel itibarıyla aşağıdaki gibidir:

  • Yâ eyyuhân nebiyyuttekillâhe ve lâ tutıil kâfirîne vel munâfikîne, innallâhe kâne alîmen hakîmâ. Vettebi’ mâ yûhâ ileyke min rabbike, innallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ. Ve tevekkel alâllâhi ve kefâ billâhi vekîlâ.
  • Mâ cealallâhu li raculin min kalbeyni fî cevfihî, ve mâ ceale ezvâcekumullâî tuzâhırûne min hunne ummehâtikum, ve mâ ceale ed’ıyâekum ebnâekum, zâlikum kavlukum bi efvâhikum, vallâhu yekûlul hakka ve huve yehdîs sebîl. Ud’ûhum li âbâihim huve aksatu indallâh, fe in lem ta’lemû âbâehum fe ıhvânukum fîd dîni ve mevâlîkum, ve leyse aleykum cunâhun fîmâ ahta’tum bihî ve lâkin mâ taammedet kulûbukum, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Güçlü Tılsımlı Dualar

Güçlü Tılsımlı Dualar
Güçlü Tılsımlı Dualar

Öncelikle Güçlü Tılsımlı Dualar konusuna bakalım. “İhlas Suresi”, “Ayat al-Kursi” (Taht Ayeti), “Fatiha Suresi”, “Felak Suresi” ve “Nas Suresi” gibi dualar sayılabilmektedir. Bu duaları düzenli olarak okuyarak Allah’tan yardım isteyebilirsiniz.

Ancak unutmayın ki dua, tek başına mucizevi sonuçlar getirmeyebiliyor. Dualarımızda sabır, tevekkül ve çaba sarf etmek de önemlidir. Sonuçlarıyla ilgili kararı ise yalnızca Allah verir.

En Kuvvetli Dua Hangisi?

En kuvvetli dua hangisi diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. İslam alimlerinin de fikir birliğine vardığı en kuvvetli dualardan ikisinin okunuşu şöyle:

  • En nebiyyu evlâ bil mu’minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummehâtuhum, ve ulûl erhâmi ba’duhum evlâ bi ba’dın fî kitâbillâhi minel mu’minîne vel muhâcirîne illâ en tef’alû ilâ evliyâikum ma’rûfâ, kâne zâlike fîl kitâbi mestûrâ.
  • Li yes’eles sâdikîne an sıdkıhim, ve eadde lil kâfirîne azâben elîmâ. Ve iz ehaznâ minen nebîyyîne mîsâkahum ve minke ve min nûhın ve ibrâhîme ve mûsâ ve îsâbni meryeme ve ehaznâ minhum mîsâkan galîzâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenûzkurû ni’metallâhi aleykum iz câetkum cunûdun fe erselnâ aleyhim rîhan ve cunûden lem teravhâ, ve kânallâhu bimâ ta’melûne basîrâ.

Bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua  yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Reddedilmeyen Dualar

Reddedilmeyen dualar Yüce Allah’ın da izniyle inançlı kimsenin istediği bir şeyi elde etmesini sağlamaktadır. Allah’a el açmak suretiyle okunan ve reddedilmediği düşünülen dualar aşağıdaki listede yer almaktadır.

  • İz câukum min fevkıkum ve min esfele minkum ve iz zâgatil ebsâru ve belegatil kulûbul hanâcire ve tezunnûne billâhiz zunûnâ. Hunâlikebtuliyel mu’minûne ve zulzilû zilzâlen şedîdâ. Ve iz yekûlul munâfikûne vellezîne fî kulûbihim maradun mâ vaadenâllâhu ve resûluhû illâ gurûrâ.
  • Ve iz kâlet tâifetun minhum yâ ehle yesribe lâ mukâme lekum ferciû, ve yeste’zinu ferîkun minhumun nebiyye yekûlûne inne buyûtenâ avratun ve mâ hiye bi avratin, in yurîdûne illâ firârâ. Ve lev duhılet aleyhim min aktârihâ summe suilûl fitnete le âtevhâ ve mâ telebbesû bihâ illâ yesîrâ. Ve lekad kânû âhedûllâhe min kablu lâ yuvellûnel edbâr, ve kâne ahdullâhi mes’ûlâ.

Bir Şeyi Çok İstersen Okunan Dua

Bir şeyi çok istersen okunan dua sayesinde Yüce Allah’ın da izniyle o şey gerçek olur. Bunun için aşağıdaki iki duayı her gün vakit namazlarının ardından 2’şer kez okumak ve bunu bir düzen haline getirmek önemlidir. Bu sayede istenen şey gerçekleşerek nasip olur.

  • Kul len yenfeakumul firâru in ferartum minel mevti evil katli ve izen lâ tumetteûne illâ kalîlâ. Kul men zellezî ya’sımukum minallâhi in erâde bikum sûen ev erâdebikum rahmeten, ve lâ yecidûne lehum min dûnillâhi veliyyen ve lâ nasîrâ.
  • Eşıhhaten aleykum fe izâ câel havfu raeytehum yanzurûne ileyke tedûru a’yunuhum kellezî yugşâ aleyhi minel mevt, fe izâ zehebel havfu selekûkum bi elsinetin hıdâdin eşıhhaten alâl hayrı, ulâike lem yu’minû fe ahbetallâhu a’mâlehum, ve kâne zâlike alâllâhi yesîrâ.

Bunun yanında Denenmiş Tılsımlı Dualar yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Denenmiş Tılsımlı Dualar hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın