Ana SayfaMucize DualarDepresyon İçin Esmaül Hüsna – Okunacak Dualar

Depresyon İçin Esmaül Hüsna – Okunacak Dualar

Depresyon için Esmaül Hüsna zikretmek depresyonun getirdiği düşük moral ve stresin ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Ya Aziz esmasını her gün 99 kez zikreden inançlı kimseler depresyonlu ruh halinden çıkmayı başaracaktır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Depresyonu Bitiren Dua

Depresyonu Bitiren Dua
Depresyonu Bitiren Dua

Öncelikle şunu belirtelim ki depresyon, zihinsel ve duygusal bir rahatsızlık olarak tanımlanan ve kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek ciddi bir ruhsal durumdur. Klinik depresyon, “major depresif bozukluk” veya “majör depresyon” olarak da adlandırılır. Bu rahatsızlık, sürekli üzüntü, umutsuzluk ve ilgi kaybı gibi belirtilerle karakterizedir ve normal işlevselliği, düşünceyi ve davranışı olumsuz yönde etkiler. İşte Depresyonu Bitiren Dua şu şekildedir:

  • Ve innâ le nahnu nuhyî ve numîtu ve nahnul vârisûn. Ve lekad alimnâl mustakdimîne minkum ve lekad alimnâl muste’hırîn. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum, innehu hakîmun alîm. Ve lekad halaknâl insâne min salsâlin min hamein mesnûn. Vel cânne halaknâhu min kablu min nâris semûm. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi innî hâlikun beşeren min salsâlin min hamein mesnûn.

Depresyon İçin Esmaül Hüsna

Depresyon, genetik, çevresel, biyolojik ve psikososyal faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar. Stresli yaşam olayları, kayıp, travma, iş veya ilişki sorunları, kimyasal dengesizlikler gibi çeşitli nedenler depresyon riskini artırabilir. Beyindeki nörotransmitterlerin, özellikle serotonin ve norepinefrinin dengesizliği de depresyonla ilişkilendirilir. Ayrıca Depresyon İçin Esmaül Hüsna olarak güneş doğmadan 500 defa Ya Hayyü ismini zikretmelidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Depresyon İçin Zikir

Depresyon ciddi bir durumdur ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilemektedir. Tedavi edilmeyen depresyon, kişinin işlevselliğini, ilişkilerini ve sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Depresyonun tedavisi, psikoterapi (terapi) ve/veya antidepresan ilaçlarını içeren bir yaklaşımı kapsar. Ayrıca, destekleyici çevre ve yaşam tarzı değişiklikleri de tedavi sürecinde önemlidir. Bunun için zikir çekmek oldukça faydalıdır. İşte Depresyon İçin Zikir şu şekildedir:

  • Ya Mecidü

Depresyona İyi Gelen Dua

Depresyon, zihnin ve kalbin üzerini kaplayan yoğun, kalın bir sis tabakası gibidir. Bu sis tabakası, kişinin güneşli günleri bile puslu ve karanlık hale getirir. Kişi, kendini içine kapanmış, yalnız ve umutsuz hisseder. Sis tabakası, hayattan zevk almasını engeller ve onu normal günlük aktivitelerini yapamayacak kadar yorgun ve enerjisiz bırakır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Depresyona İyi Gelen Dua şu şekildedir:

Lehâ seb’atu ebvâb, li kulli bâbin minhum cuz’un maksûm. İnnel muttekîne fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ bi selâmin âminîn. Ve neza’nâ mâ fî sudûrihim min gıllin ıhvânen alâ sururin mutekâbilîn. Lâ yemessuhum fîhâ nasabun ve mâ hum minhâ bi muhracîn. Nebbi’ ibâdî ennî enel gafûrur rahîm.

Depresyondayken Okunacak Dualar

Depresyondayken okunacak dualar sayesinde depresyon esnasında yaşanan tüm gerginlik, sinir ve stres gibi olumsuz durumlardan kurtulmak mümkündür. Aşağıdaki duaların tümü inançlı kimselerin depresyonun etkilerinden kurtulması için İslam alimleri tarafından önerilmektedir:

  • Ve lekad erselnâ min kablike fî şiyaıl evvelîn. Ve mâ ye’tîhim min resûlin illâ kânû bihî yestehziûn. Kezâlike neslukuhu fî kulûbil mucrimîn. Lâ yu’minûne bihî ve kad halet sunnetul evvelîn. Ve lev fetahnâ aleyhim bâben mines semâi fe zallû fîhi ya’rucûn. Le kâlû innemâ sukkiret ebsârunâ bel nahnu kavmun meshûrûn. Ve lekad cealnâ fîs semâi burûcen ve zeyyennâhâ lin nâzırîn.
  • İllâ menisterakas sem’a fe etbeahu şihâbun mubîn. Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ ravâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli şey’in mevzûn. Ve cealnâ lekum fîhâ meâyişe ve men lestum lehu bi râzıkîn. Ve in min şey’in illâ indenâ hazâinuhu ve mâ nunezziluhû illâ bi kaderin ma’lûm. Ve erselnâr riyâha levâkıha fe enzelnâ mines semâi mâen fe eskaynâkumûhu, ve mâ entum lehu bi hâzinîn.

Depresif Ruh Haline İyi Gelen Dua

Depresif ruh haline iyi gelen dua ile ilgili yapılan araştırmaların neticesinde aşağıdaki dualar önerilmektedir. İnançlı kimseler belirli aralıklarla yaşanabilen depresif ruh halleri için her gün 3’er kez bu duaları okumaktadır.

  • Fe izâ sevveytuhu ve nefahtu fîhi min rûhî fe kaû lehu sâcidîn. Fe secedel melâiketu kulluhum ecmaûn. İllâ iblîs, ebâ en yekûne meas sâcidîn. Kâle yâ iblîsu mâ leke ellâ tekûne meas sâcidîn. Kâle lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsâlin min hamein mesnûn. Kâle fahruc minhâ fe inneke recîm. Ve inne aleykel lâ’nete ilâ yevmid dîn.
  • Kâle rabbi fe enzırnî ilâ yevmi yub’asûn. Kâle fe inneke minel munzarîn. İlâ yevmil vaktil ma’lûm. Kâle rabbi bi mâ agveytenî le uzeyyinenne lehum fîl ardı ve le ugviyennehum ecmeîn(ecmeîne). İllâ ıbâdeke minhumul muhlasîn. Kâle hâzâ sırâtun aleyye mustekîm. İnne ıbâdî leyse leke aleyhim sultânun illâ menittebeake minel gâvîn.

Sıkıntı Anında Okunacak Dualar

Sıkıntı anında okunacak dualar sayesinde tüm sıkıntı ve stresin üstesinden gelinmesi mümkün hale gelmiştir. Ayrıca sıkıntı esnasında aşağıdaki iki duayı okursanız rahatlık sağlayacaktır:

  • Ve enne azâbî huvel azâbul elîm. Ve nebbi’hum an dayfi ibrâhîm. İz dehalû aleyhi fe kâlû selâmâ, kâle innâ minkum vecilûn. Kâlû lâ tevcel innâ nubeşşiruke bi gulâmin alîm. Kâle e beşşertumûnî alâ en messeniyel kiberu fe bime tubeşşirûn. Kâlû beşşernâke bil hakkı fe lâ tekun minel kânıtîn.
  • Kâle ve men yaknetu min rahmeti rabbihî illâd dâllûn. Kâle fe mâ hatbukum eyyuhâl murselûn. Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîn. İllâ âle lût, innâ le muneccûhum ecmaîn.

Bunun yanında Depresyon için Esmaül Hüsna yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Depresyon için Esmaül Hüsna hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın