Ana SayfaMucize DualarDepresyonu Bitiren Dua – Ağır Depresyon İçin Dua

Depresyonu Bitiren Dua – Ağır Depresyon İçin Dua

Depresyonu bitiren dua sayesinde inançlı kimseler yaşama çok daha pozitif bakabilirken aynı zamanda hayata dört kolla sarılabilmektedir. Çünkü depresyonu bitirmek için öncelikle kişinin kendi içerisinde bir azim ve inanç olmalıdır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ağır Depresyon İçin Dua

Depresyon, ruhsal bir hastalık ve zihinsel bir bozukluktur. Klinik olarak majör depresyon bozukluğu veya kısaca depresyon olarak da adlandırılır. Depresyon, genellikle uzun süreli ve şiddetli duygusal düşüşlerle karakterizedir ve kişinin günlük işlevselliğini etkileyebilir. Bu durumu atlatabilmek için aşağıdaki Ağır Depresyon İçin Duayı okuyabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Fe tekabbelehâ rabbuhâ bi kabûlin hasenin ve enbetehâ nebâten hasenen, ve keffelehâ zekeriyyâ kullemâ dehale aleyhâ zekeriyyal mihrâbe, vecede indehâ rızkâ, kâle yâ meryemu ennâ leki hâzâ kâlet huve min indillâh, innallâhe yerzuku men yeşâu bi gayri hısâb. Hunâlike deâ zekeriyyâ rabbeh, kâle rabbi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semîud duâ’.

Depresyona İyi Gelen Dua

Depresyona İyi Gelen Dua
Depresyona İyi Gelen Dua

Depresyonun nedenleri karmaşık ve çok çeşitlidir. Genetik yatkınlık, kimyasal dengesizlikler, stresli yaşam olayları, travmalar, çevresel etmenler ve yaşam tarzı faktörleri depresyonun ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Fakat bunu atlatabilmek için Depresyona İyi Gelen Duayı okuyabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

  • Kâle rabbic’al lî âyeh, kâle âyetuke ellâ tukellimen nâse selâsete eyyâmin illâ remzâ, vezkur rabbeke kesîran ve sebbih bil aşiyyi vel ibkâr. Ve iz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhastafâki ve tahhareki vestafâki alâ nisâil âlemîn.

Depresyon ve Anksiyete İçin Dua

Depresyon, birçok insanı etkileyen ciddi bir rahatsızlıktır ve tıbbi yardım gerektirir. Eğer kendinizde veya bir yakınınızda depresyon belirtileri fark ederseniz, bir sağlık uzmanına başvurmak ve uygun tedavi yöntemleri konusunda destek almak önemlidir. Depresyon tedavi edilebilir bir hastalıktır ve doğru tedavi ve destekle, kişilerin yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir. İşte Depresyon ve Anksiyete İçin Dua şu şekildedir:

Fe nâdethul melâiketu ve huve kâimun yusallî fîl mihrâbi, ennallâhe yubeşşiruke bi yahyâ musaddikan bi kelimetin minallâhi ve seyyiden ve hasûran ve nebiyyen mines sâlihîn. Kâle rabbi ennâ yekûnu lî gulâmun ve kad beleganiyel kiberu vemraetî âkir, kâle kezâlikellâhu yef’alu mâ yeşâ’.

Depresyonu Bitiren Dua

Depresyon gibi ciddi bir ruhsal rahatsızlığın dua ile tamamen sona erdirilmesi garantili bir yöntem değildir. Depresyon, tıbbi tedavi ve profesyonel terapi desteği gerektiren bir hastalıktır. Dini inancı olan kişiler, Allah’a yönelerek dua etmek ve manevi güç bulmak suretiyle depresyonla baş etmeye çalışabilirler. Ancak tedavi sürecinde tıbbi yardımın da önemi büyüktür. Tedaviyle birlikte Depresyonu Bitiren Dua aşağıdaki gibidir:

Hasbiyallahü lâ ilâhe illâ hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azîm

Depresyona Hangi Dua İyi Gelir?

Depresyona hangi dua iyi gelir sorusunun yanıtı son dönemde sosyal medyanın en çok merak edilenleri ve paylaşılanları arasında yer almaya devam ediyor. Ayrıca depresyona iyi gelen dualar ile ilgili en çok soru İslam alimlerine geliyor. İslam alimleri tarafından verilen yanıtlara göre depresyona iyi gelen dualar aşağıdaki listede yer alıyor:

  • Zâlike min enbâil gaybi nûhîhi ileyk, ve mâ kunte ledeyhim iz yulkûne eklâmehum eyyuhum yekfulu meryeme, ve mâ kunte ledeyhim iz yahtesımûn. İz kâletil melâiketu yâ meryemu innallâhe yubeşşiruki bi kelimetin minhu, ismuhul mesîhu îsebnu meryeme vecîhan fîd dunyâ vel âhırati ve minel mukarrabîn.
  • Ve resûlen ilâ benî isrâîle ennî kad ci’tukum bi âyetin min rabbikum, ennî ehluku lekum minet tîni ke heyetit tayri fe enfuhu fîhi fe yekûnu tayran bi iznillâh, ve ubriul ekmehe vel ebrasa ve uhyîl mevtâ bi iznillâh, ve unebbiukum bi mâ te’kulûne ve mâ teddehırûne, fî buyûtikum inne fî zâlike le âyeten lekum in kuntum mu’minî.
  • İnnallâhe rabbî ve rabbikum fa’budûh, hâzâ sırâtun mustakîm. Fe lemmâ ehassa îsâ min humul kufre kâle men ensârî ilâllâh, kâlel havâriyyûne nahnu ensârullâh, âmennâ billâh, veşhed bi ennâ muslimûn. Rabbenâ âmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaş şâhidîn.

Psikolojisi Bozuk Olan Hangi Duayı Okur?

Psikolojisi bozuk olan hangi duayı okur sorusunun net bir yanıtı yoktur. Zira Yüce Allah’a el açan ve dua eden kimseler her türlü sorunlarına çare bulabilmektedir. Fakat alimler tarafından psikolojisi bozuk olan kişilere aşağıdaki duaları okumaları sıkça tavsiye edilir:

  • İz kâlellâhu yâ îsâ innî muteveffîke ve râfiuke ileyye ve mutahhiruke minellezîne keferû ve câilullezînettebeûke fevkallezîne keferû ilâ yevmil kıyâmeh, summe ileyye merciukum fe ahkumu beynekum fîmâ kuntum fîhi tahtelifûn.
  • Fe emmellezîne keferû fe uazzibuhum azâben şedîden fîd dunyâ vel âhıreti, ve mâ lehum min nâsirîn. Ve emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe yuveffîhim ucûrehum vallâhu lâ yuhibbuz zâlimîn. İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem, halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn. El hakku min rabbike fe lâ tekun minel mumterîn.

Son olarak Depresyonu bitiren dua yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın