Ana SayfaMucize DualarDoktordan Hayırlı Haberler Almak İçin Okunacak Dua

Doktordan Hayırlı Haberler Almak İçin Okunacak Dua

Doktordan hayırlı haberler almak için okunacak dua sayesinde inançlı kimselerin büyük bir kısmı kötü haberlerden kurtulmaktadır. Doktordan alınacak haber öncesinde aşağıdaki duaları okuyarak her şeyin daha olumlu ve iyi yönde gitmesini sağlamak mümkündür:

  • Kâle innehu yekûlu innehâ bakaratun lâ zelûlun tusîrul arda ve lâ teskıl hars, musellemetun lâ şiyete fîhâ kâlûl’âne ci’te bil hakk, fe zebehûhâ ve mâ kâdû yef’alûn. Ve iz kateltum nefsen feddâre’tum fîhâ vallâhu muhricun mâ kuntum tektumûn. Fe kulnâdribûhu bi ba’dıhâ kezâlike yuhyîllâhul mevtâ ve yurîkum âyâtihî leallekum ta’kılûn.
  • Summe kaset kulûbukum min ba’di zâlike fe hiye kel hıcâreti ev eşeddu kasveh, ve inne minel hıcâreti lemâ yetefecceru minhul enhâr, ve inne minhâ lemâ yeşşakkaku fe yahrucu minhul mâu, ve inne minhâ lemâyehbitu min haşyetillâh, ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn. E fe tatmeûne en yu’minû lekum ve kad kâne ferîkun minhum yesmeûne kelâmallâhi summe yuharrifûnehu min ba’di mâ akalûhu ve hum ya’lemûn.

Müjdeli Haber Almak İçin Okunan Dua

Müjdeli haber almak için okunan dua son zamanların en çok aratılan duaları arasında yer almaktadır. Ayrıca müjdeli bir haber almak isteyen kimselerin aşağıdaki duayı okuması ve bunu bir ritüel haline getirmesi gerekmektedir. Müjdeli haber almak isteyenlerin okuması gereken dua şöyledir:

  • Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ, ve izâ halâ ba’duhum ilâ ba’din kâlû e tuhaddisûnehum bi mâ fetehallâhu aleykum li yuhâccûkum bihî inde rabbikum e fe lâ ta’kılûn. E ve lâ ya’lemûne ennallâhe ya’lemu mâ yusirrûne ve mâ yu’linûn. Ve minhum ummiyyûne lâ ya’lemûnel kitâbe illâ emâniyye ve in hum illâ yezunnûn.
  • Fe veylun lillezîne yektubûnel kitâbe bi eydîhim summe yekûlûne hâzâ min indillâhi li yeşterû bihî semenen kalîlâ, fe veylun lehum mimmâ ketebet eydîhim ve veylun lehum mimmâ yeksibûn. Ve kâlû len temessenen nâru illâ eyyâmen ma’dûdeh, kul ettehaztum indallâhi ahden fe len yuhlifallâhu ahdehu em tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn.

En Etkili Şifa Duası Nedir?

En etkili şifa duası nedir diye merak eden inançlı kimselerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. Yüce Allah’tan şifa bulmak için aşağıdaki duaları hastanın suyuna üflemek ve sonrasında içirmek yeterli olacaktır.

  • Belâ men kesebe seyyieten ve ehâtat bihî hatîetuhu fe ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn. Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ulâike ashâbul cenneh, hum fîhâ hâlidûn. Ve iz ehaznâ mîsâkakum lâ tesfikûne dimâekum ve lâ tuhricûne enfusekum min diyârikum summe ekrartum ve entum teşhedûn.
  • Ve iz ehaznâ mîsâka benî isrâîle lâ ta’budûne illâllâhe ve bil vâlideyni ihsânen ve zil kurbâvel yetâmâ vel mesâkîni ve kûlû lin nâsi husnen ve ekîmûs salâte ve âtûz zekât, summe tevelleytum illâ kalîlen minkum ve entum mu’ridûn.

İstediğimiz Şeyin Olması İçin Hangi Dua Okunur?

İstediğimiz şeyin olması için hangi dua okunur sorusunun yanıtı Peygamber Efendimiz tarafından da defalarca kez verilmiştir. İstenen şeyin olması için okunması gereken dua aşağıdaki gibidir. Bunun yanında eğer istenen şey hayırlı ve gerekli ise Yüce Allah duayı geri çevirmeyecektir.

  • Summe entum hâulâi taktulûne enfusekum ve tuhricûne ferîkan minkummin diyârihim, tezâharûne aleyhim bil ismi vel udvân, ve in ye’tûkum usârâ tufâdûhum ve huve muharremun aleykum ihrâcuhum e fe tu’minûne bi ba’dil kitâbive tekfurûne bi ba’d, fe mâ cezâu men yef’alu zâlike minkum illâ hızyun fîl hayâtid dunyâ, ve yevmel kıyâmeti yureddûne ilâ eşeddil azâb(azâbi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn.

Müjdeli Haber Almak İçin Dua

Müjdeli haber almak için Esma’lar, Allah’ın farklı isimleriyle yapılan dualardır. Özellikle bu dualar, ölüm döşeğindeki hastaların yakınları tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Özellikle “Ya Hayyu Ya Kayyum” gibi Esma’lar, ölüm döşeğindeki sevdiklerinin hayatına bereket ve şifa getirmesi için Allah’a yönelik bir niyettir. Türkçe ve Arapça olarak aşağıda Esma’lar yer almaktadır:

TürkçeArapça
Ya Hayyu, Ya Kayyumيَا حَيُّ يَا قَيُّومُ
Ya Şafi, Ya Kafiيَا شَافِي يَا كَافِي
Ya Rahman, Ya Rahimيَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ

Bu Esma’lar, müjdeli haberin alınması için Allah’a yönelik samimi bir çağrıdır.

Müjdeli Haber Almak İçin Cebrail’in Hz. Yakub’a Öğrettiği Dua

Cebrail’in Hz. Yakub’a öğrettiği dua, güzel haber almak isteyenler için önemli bir seçenektir. Bunun yanında bu dua, Cebrail’in getirdiği müjdeli haberlere atfedilen bir özel dua olarak bilinmektedir. Ayrıca Türkçe ve Arapça olarak aşağıda bu duanın bir örneği yer almaktadır:

TürkçeArapça
Rabbim! Bana bir müjde ver.رَبِّ أَنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

Bu dua, güzel haberlerin kapısını aralamak ve olumlu gelişmelerin gerçekleşmesi için yapılan bir dua pratiğidir.

Güzel Haber Almak İçin Dua

İlk olarak Güzel haber almak isteyenler için özel dualar, ölüm döşeğindeki hastaların yakınları tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bu dualar, Allah’tan sevdiklerine hayırlı haberlerin gelmesini niyaz etmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrıca Türkçe ve Arapça olarak aşağıda Güzel Haber Almak İçin Dua örneği yer almaktadır:

TürkçeArapça
Allah’ım, hayırlı haberlerle bizi müjdele.اللهُمَّ بَشِّرْنَا بِالْأَنْبِيَاءِ

Bu dua, güzel ve olumlu haberlerin alınması için Allah’a yönelik bir taleptir.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın