Ana SayfaMucize DualarDuymayan Kulak İçin Dua – Sağlık ve Dualar

Duymayan Kulak İçin Dua – Sağlık ve Dualar

Duymayan kulak için dua ederek çözüm bulmak inançlı kimseler arasında son derece yaygındır. Zira Yüce Allah’ın yapamayacağı şey olmadığı için inançlı kimseler için en ideal çözüm yöntemlerinden biri de O’na el açmaktır. Duymayan kulak için aşağıdaki dua edilebilmektedir:

  • Ulâikellezîneşteravul hayâted dunyâ bil âhirati, fe lâ yuhaffefu anhumul azâbu ve lâ hum yunsarûn. Ve lekad âteynâ mûsâl kitâbe ve kaffeynâ min ba’dihî bir rusuli ve âteynâ îsâbne meryemel beyyinâti ve eyyednâhu bi rûhil kudus, e fe kullemâ câekum resûlun bimâ lâ tehvâ enfusukumustekbertum, fe ferîkan kezzebtum ve ferîkan taktulûn. Ve kâlû kulûbunâ gulf, bel leanehumullâhu bi kufrihim fe kalîlen mâ yu’minun.
  • Bi lemmâ câehum kitâbun min indillâhi musaddikun limâ meahum, ve kânû min kablu yesteftihûne alellezîne keferû, fe lemmâ câehum mâ arafû keferû bihî, fe la’netullâhi alel kâfirîn. Bi’semeşterav bihî enfusehum en yekfurû bi mâ enzelallâhu bagyen en yunezzilallâhu min fadlihî alâ men yeşâu min ibâdih, fe bâû bi gadabin alâ gadab, ve lil kâfirîne azâbun muhîn.

En Etkili Şifa Duası Hangisidir?

En etkili şifa duası hangisidir diye merak edenler için yanıt aşağıdaki gibidir. İslam alimleri tarafından da çokça kez önerilen etkili şifa duası aşağıdaki gibidir:

  • Ya izâ kîle lehum âminû bi mâ enzelallâhu kâlû nu’minu bi mâ unzile aleynâ ve yekfurûne bi mâ verâehu ve huvel hakku musaddikan limâ meahum kul fe lime taktulûne enbiyâallâhi min kablu in kuntum mu’minîn. Ve lekad câekum mûsâ bil beyyinâti summettehaztumul icle min ba’dihî ve entum zâlimûn.

Sağırlıktan Kurtulmak İçin Hangi Dua?

Sağırlıktan kurtulmak için hangi dua sorusunun yanıtı Müslümanlar arasında çokça merak edilmektedir. Sağırlık gibi bir sorunun üstesinden gelmek için aşağıdaki iki duayı okumak Yüce Allah’ın da şifasıyla birlikte mümkün olacaktır:

  • Ve iz ehaznâ mîsâkakum ve refa’nâ fevkakumut tûr, huzû mâ âteynâkum bi kuvvetin vesmeû kâlû semi’nâ ve aseynâ ve uşribû fî kulûbihimul icle bi kufrihim kul bi’se mâ ye’murukum bihî îmânukum in kuntum mu’minîn. Kul in kânet lekumud dârul âhiretu indallâhi hâlisaten min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn.
  • Ve le tecidennehum ahrasan nâsi alâ hayâtin, ve minellezîne eşrakû yeveddu ehaduhum lev yuammeru elfe seneh, ve mâ huve bi muzahzihıhî minel azâbi en yuammer, vallâhu basîrun bimâ ya’melûn. Kul men kâne aduvven li cibrîle fe innehu nezzelehu alâ kalbike bi iznillâhi musaddikan limâ beyne yedeyhi ve huden ve buşrâ lil mu’minîn. Men kâne aduvven lillâhi ve melâiketihî ve rusulihî ve cibrîle ve mîkâle fe innallâhe aduvvun lil kâfirîn.

Kulak Hastalıkları İçin Dua

Kulak hastalıkları için dua tavsiyesi İslam alimlerine gelen sorular üzerine aşağıdaki şekilde verilmektedir. Bu duayı okuyan kimseler kulak hastalıklarının büyük bir kısmı için çözüme kavuşacaktır.

Vettebeû mâ tetlûş şeyâtînu alâ mulki suleymân ve mâ kefere suleymânu ve lâkinneş şeyâtîne keferû yuallimûnen nâses sihra, ve mâ unzile alâl melekeyni bi bâbile hârûte ve mârût, ve mâ yuallimâni min ehadin hattâ yekûlâ innemâ nahnu fitnetun fe lâ tekfur fe yeteallemûne minhumâ mâ yuferrikûne bihî beynel mer’i ve zevcihî, ve mâ hum bi dârrîne bihî min ehadin illâ bi iznillâh, ve yeteallemûne mâ yadurruhum ve lâ yenfeuhum ve lekad alimû le menişterâhu mâ lehu fîl âhirati min halâkın, ve le bi’se mâ şerav bihî enfusehum lev kânû ya’lemûn.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın