Ana SayfaMucize DualarErbaini Idrisiyye 41 İsmi Şerifi ve Havası – Gizli İsimlerin Gücü!

Erbaini Idrisiyye 41 İsmi Şerifi ve Havası – Gizli İsimlerin Gücü!

Erbaini Idrisiyye 41 İsmi Şerifi ve Havası ile başlayarak, manevi güç kazanmanın ve iç huzura kavuşmanın yollarını keşfetmek mümkündür. İdris peygamberin kutsal isimlerini içeren bu dua, İslam geleneğinde önemli bir yere sahiptir.

Manevi bir sığınma ve niyaz ifadesi olarak kabul edilen bu dua, kişinin Allah’a yönelişini simgeler ve O’nun rahmetini üzerine çekme niyetini taşır. Ayrıca Erbaini Idrisiyye duasının okunmasıyla birlikte, kişi içsel bir dinginlik ve manevi bir güç hissedebilir, hayatında olumlu değişiklikler yaşar.

Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

41 Erbaini Idrisiyye Duası

Özellikle Erbaini Idrisiyye duası, manevi bir sığınma ve niyaz ifadesidir. Bu dua, İdris peygamberin kutsal isimlerini içerir ve kişinin manevi güç kazanmasına yardımcı olur. Duaların etkili olması için samimi bir kalpten ve inançla okunması önemlidir. Bu dua, kişinin manevi yolculuğunda rehberlik edebilir ve ona huzur ve ferahlık getirir. Sırayla Erbaini Idrisiyye Duası:

 1. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ rabbe külli şey in ve vârisehû ve râziqahû ve râhimehû subhânek.
 2. Yâ ilâhel-âlihetir-rafîa celâluhû yâ ilâh.
 3. Yâ Allâhul-mahmûdü fî külli fiâlihî yâ Allâh.
 4. Yâ Rahmâne külli şey in ve râhimehû Yâ Rahmân.
 5. Yâ hayyu hîne lâ hayye fî deymûmiyyeti mülkihî ve beqâihî Yâ hayy.
 6. Yâ qayyûmu felâ yefûtü şey ün min ilmihî velâ yeûdüh. Yâ qayyûm.
 7. Yâ vâhidül-bâqî evvele külli şey in ve âhirah. Yâ vâhid.
 8. Yâ dâimü felâ fenâe velâ zevâle limülkihî ve beqâih. Yâ dâim.
 9. Yâ samedü min ğayri şebîhin felâ şey e kemislihî yâ samed.
 10. Yâ bârru felâ şey e küf-ühû yüdânîhi velâ imkâne livasfih. Yâ Bârr.
 11. Yâ kebîru entellezî lâ tehtedil-uqûlu livasfi azametih. Yâ Kebîr.
 12. Yâ bârien-nüfûsi bilâ misâlin halâ min ğayrih. Yâ Bâriu.
 13. Yâ zekiyyuttâhiru min külli âfetin biqudsih. Yâ Zekiyy.
 14. Yâ Kâfil müvessiu limâ halaqa min atâyâ fadlih. Yâ Kâfî.
 15. Yâ naqıyyen min külli cevrin lem yerdahû ve lem yuhâlithü fiâleh. Yâ naqıyy.
 16. Yâ hannânu entellezî vesi’te külle şey in rahmetev-ve ilmâ. Yâ Hannân.
 17. Yâ mennânu zel-ihsâni qad amme küllel-halâiqi mennüh. Yâ Mennân.
 18. Yâ deyyânel-ibâdi küllün yeqûmu hâdıan lirahbetihî ve rağbetih. Yâ Deyyân.
 19. Yâ hâliqa men fissemâvâti vel ardı ve küllün ileyhi meâdüh. Yâ Hâliq.
 20. Yâ rahîme külli sarîhin ve mekrûbin ve ğıyâsehû ve meâzeh. Yâ Rahîm.
 21. Yâ tâmmü felâ tesıfül-elsünü külle celâlihî ve mülkihî ve izzih. Yâ Tâmm.
 22. Yâ mübdial-bedâi-i lem yebği fî inşâihâ avnen min halqih. Yâ Mübdiu.
 23. Yâ allâmel-ğuyûbi felâ yefûtü şey ün min hifzıh. Yâ Allâm.
 24. Yâ halîmu zel-enâti felâ yuâdiluhû şey ün min halqih. Yâ Halîm.
 25. Yâ muîde mâ efnâhu izâ berazel-halâiqu lida’vetihî min mehâfetih. Yâ Muîd.
 26. Yâ hamîdel-fiâli zel-menni alâ cemî-i halqihî bi lutfih. Yâ Hamîd.
 27. Yâ azîzül-menîul-ğâlibu alâ emrihî felâ şey-e yuâdiluh. Yâ Azîz.
 28. Yâ qâhiru zel batşişşedîdi entellezî lâ yutâqun-tiqâmuh. Yâ qâhir.
 29. Yâ qarîbul-müteâlî fevqa külli şey-in uluvvurtifâih. Yâ qarîb.
 30. Yâ müzille külli cebbârin anîdin bi qahri azîzi sültânih. Yâ Müzill.
 31. Yâ nûra külli şey-in ve hüdâhü entellezî feleqazzulumâti binûrih. Yâ Nûr.
 32. Yâ âlişşâmihu fevqa külli şey-in uluvvurtifâih. Yâ Âlî.
 33. Yâ quddûsüttâhiru min külli sûin felâ şey-e yuâdiluhû min cemî-i halqih. Yâ quddûs.
 34. Yâ mübdiel-berâyâ ve muîdehâ ba’de fenâihâ bi qudratih. Yâ Mübdiu.
 35. Yâ celîlül-mütekebbiru alâ külli şey in fel-adlü emruhû vessıdqu va’düh. Yâ Celîl.
 36. Yâ mahmûdü felâ tebluğul-evhâmu külle senâihî ve mecdih. Yâ Mahmûd.
 37. Yâ kerîmel-afvi zel-adli entellezî mele-e külle şey in adlüh. Yâ Kerîm.
 38. Yâ azîmu zessenâil-fâhıri vel-izzi vel-mecdi vel-kibriyâi felâ yezillü izzüh. Yâ Azîm.
 39. Yâ qarîbul-mücîbul-müdânî dûne külli şey-in qurbüh. Yâ qarîb.
 40. Yâ acîbessanâi-i felâ tentıqul-elsünü bikülli âlâihî ve senâihî ve na’mâih. Yâ Acîb.

Erbaini Idrisiyye Fazileti

Erbaini Idrisiyye duasının büyük bir manevi güce sahip olduğuna inanılır. Bu dua, kişinin manevi yönden güçlenmesine, iç huzura kavuşmasına ve Allah’ın rahmetini üzerine çekmesine vesile olur. İçtenlikle ve samimiyetle okunduğunda, duaların kabul olma ihtimali artar ve kişiye bereket getirir.

Erbain-i İdrisiyye İsmi Şerifleri, manevi güç kazanmak ve iç huzura erişmek için okunan kutsal isimlerin bir derlemesidir. İslam geleneğinde İdris peygamberin 41 kutsal ismi bulunmaktadır. Bu isimler, Allah’ın farklı sıfatlarını ve niteliklerini temsil eder. İdris peygamberin bu isimlerini içeren dua ve zikirler, kişinin manevi yolculuğunda bir kılavuz ve destek kaynağı olarak kabul edilmektedir.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sürekli Beni Özlesin Bensiz Yapamasın Duası yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Erbaini Idrisiyye 14 İsmi Şerif

Erbaini Idrisiyye 14 İsmi Şerif
Erbaini Idrisiyye 14 İsmi Şerif

Özellikle Erbaini Idrisiyye duası içerisinde, özel olarak seçilmiş 14 kutsal isim bulunur. Bu isimler, Allah’ın farklı sıfatlarını ve niteliklerini temsil eder. Her bir ismin ayrı bir manevi gücü olduğuna inanılır ve duaların etkinliğini artar.

Erbain-i İdrisiyye İsmi Şerifleri, içinde barındırdığı kutsal isimlerle kişinin Allah’a yönelişini ve O’nun rahmetini üzerine çekme niyetini simgeler. Bu isimlerin okunmasıyla birlikte, kişi manevi bir güç ve huzur hissedebilir, hayatında olumlu değişiklikler yaşayabilmektedir. Her bir ismin farklı bir manevi etkisi olduğuna inanılır ve bu nedenle dua, içtenlikle ve samimiyetle okunmalıdır.

Esma-i Idrisiyye Ne İçin Okunur:

Esma-i Idrisiyye, manevi açıdan güçlenmek, dileklerin kabul olması ve Allah’ın rahmetini üzerinize çekmek için okunur. Bu kutsal isimler, Allah’ın farklı sıfatlarını temsil eder ve duaların etkinliğini arttırır. Esma-i Idrisiyye’nin düzenli olarak okunması, kişinin manevi olarak güçlenmesine ve huzur bulmasına yardımcı olmaktadır.

Esma-i İdrisiyye, İslam geleneğinde manevi destek, korunma, iyileşme ve güçlenme gibi çeşitli amaçlarla okunan kutsal isimlerin bir derlemesidir. Bu isimler, İdris peygamberin özel bir manevi mirası olarak kabul edilir ve İslam inancına göre Allah’ın farklı sıfatlarını ve niteliklerini temsil eder.

Erbaini Idrisiyye Okuyanlar

Erbaini Idrisiyye duasını okuyanlar, manevi açıdan güçlenmek ve Allah’ın rahmetini üzerlerine çekmek isterler. Bu dua, içtenlikle ve samimiyetle okunduğunda, kişinin dileklerinin kabul olma ihtimalini artırabilir ve manevi olarak huzur bulmasına vesile olabilmektedir.

 1. Ayşe Y: “Erbaini Idrisiyye’yi düzenli olarak okumaya başladığımdan beri hayatımda olumlu değişiklikler hissediyorum. Manevi olarak daha güçlü ve huzurlu hissediyorum.”
 2. Mehmet K: “Erbaini Idrisiyye isimlerini okumak benim için bir ritüel haline geldi. Her gün okuduğumda iç huzurumu buluyor ve güç kazanıyorum.”
 3. Fatma D: “Erbaini Idrisiyye duasını okumaya başladığımdan beri duygusal olarak daha dengeli ve güçlü hissediyorum. Herkese tavsiye ederim!”
 4. Ahmet Y: “Erbaini Idrisiyye isimlerini okumak, hayatıma pozitif enerji katıyor. Bu dua sayesinde iç huzurumu ve mutluluğumu arttırıyorum.”

Bu duaların manevi gücünden faydalanmak için, samimi bir niyetle ve kalpten okunmaları önemlidir. Allah’ın rahmetine sığınıp, O’ndan yardım dileyerek dua etmek, kişinin manevi yolculuğunda önemli bir adımdır.

Erbaini Idrisiyye 41 İsmi Şerifi ve Havası Hakkında Sık Sorulan Sorular

Sonuç

Sonuç olarak, Erbaini Idrisiyye 41 İsmi Şerifi ve Havası, manevi arayışın bir ifadesi olarak kabul edilmektedir. Bu dua, inananlar için önemli bir ibadet ve zikir pratiklerinden biridir.

Ayrıca İdris peygamberin kutsal isimlerini içeren bu dua, iç huzur ve Allah’a yakınlık arayanlar için bir kılavuz niteliği taşır. Manevi gücünü hissetmek isteyenler için Erbaini Idrisiyye duası, önemli bir rehber ve destek kaynağı olmaktadır.

Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın