Ana SayfaMucize DualarEşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua – Nihat Hatipoğlu

Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua – Nihat Hatipoğlu

Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua son zamanlarda ilişkileri kurtaran yegâne dualar arasında yer alıyor. Özellikle eşi tarafından sevilmediğini düşünen inançlı kimseler yazımız içerisindeki duaları okuyabilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua

Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua
Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua

Eşinizin sizi sevmesi veya ilişkinizin güçlenmesi için dua etmek, İslam’da yerinde bir yaklaşımdır. İslam öğretilerine göre, samimi niyetle yapılan dualar Allah’ın rahmetini ve yardımını çekme potansiyeline sahiptir. İşte Nihat Hatipoğlu Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua şu şekildedir:

  • Âminû billâhi ve resûlihî ve enfikû mimmâ cealekum mustahlefîne fîhi, fellezîne âmenû minkum ve enfekû lehum ecrun kebîr. Ve mâ lekum lâ tu’minûne billâhi, ver resûlu yed’ûkum li tu’minû bi rabbikum ve kad ehaze mîsâkakum in kuntum mu’minîn. Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulumâti ilân nûr, ve innallâhe bikum le raûfun rahîm.

Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua

Eşinizin sizi sevmediğini düşünüyorsanız bunun için dua edebilirsiniz. Oldukça etkili olan aşağıdaki duayı duayı her gün 44 kez okuyarak eşinizin fotoğrafına üflerseniz eşiniz size daha çok bağlanacaktır. İşte Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua şu şekildedir:

  • Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard, ve huvel azîzul hakîm. Lehu mulkus semâvâti vel ard, yuhyî ve yumîtu, ve huve alâ kulli şey’in kadîr. Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın ve huve bi kulli şey’in alîm.

Eşimin Beni Sevmesi İçin Zikir

Eşinizin sizi sevmesi veya ilişkinizin güçlenmesi için zikir yapmak İslam’da tavsiye edilen bir uygulamadır. Ancak zikir yaparken niyetinizin temiz ve Allah’ın rızasına uygun olması önemlidir. Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz. İşte Eşimin Beni Sevmesi İçin Zikir şu şekildedir:

Bismillahirrahmanirrahim. Ve elkaytü aleyke mehabbeten minni.’

Eşimin Beni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua

Özellikle birbirlerini oldukça çok seven karı kocalar bu bağların daha da kuvvetlenmesi için dua etmektedir. Ayrıca bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua  yazımızı da incelemenizi öneriyoruz. İşte Eşimin Beni Deli Gibi Sevmesi İçin Dua şu şekildedir:

  • E lem ye’ni lillezîne âmenû en tahşea kulûbuhum li zikrillâhi ve mâ nezele minel hakkı ve lâ yekûnû kellezîne ûtûl kitâbe min kablu fe tâle aleyhimul emedu fe kaset kulûbuhum, ve kesîrun minhum fâsikûn. İ’lemû ennellâhe yuhyil arda ba’de mevtihâ, kad beyyennâ lekumul âyâti leallekum ta’kılûn.

Soğukluğu Gidermek İçin Dua

Soğukluğu gidermek için dua etmek isteyenler ve bu konu hakkında İslam alimleri tarafından yapılan açıklamalar aşağıdaki iki duayı işaret ediyor. Eşler arasındaki soğukluğu gidermek için okunması gereken dualar aşağıdaki gibidir:

  • Huvellezî halakas semâvâti vel arda fi sitteti eyyâmin summestevâ alâl arş, ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr. Lehu mulkus semâvâti vel ard, ve ilâllâhi turceul umûr. Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl ve huve alîmun bi zâtis sudûr.

Bir Şey İstemek İçin Hangi Dua Okunur?

Bir şey istemek için hangi dua okunur sorusunun yanıtı çok sayıda olabilmektedir. Zira Yüce Allah’a el açmak suretiyle okunan duaların tümü Allah tarafından duyulur ve görülür. Bu nedenle aşağıdaki iki dua ile sınırlanmamakta fayda vardır.

  • Ve mâ lekum ellâ tunfikû fî sebîlillâhi, ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard, lâ yestevî minkum men enfeka min kablil fethi ve kâtele, ulâike a’zamu dereceten minellezîne enfekû min ba’du ve kâtelû ve kullen vaadallâhul husnâ, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr. Men zellezî yukridullâhe kardan hasenen fe yudâifehu lehu ve lehû ecrun kerîm.
  • Yevme terâl mu’minîne vel mu’minâti yes’â nûruhum beyne eydîhim ve bi eymânihim buşrâkumul yevme cennâtun tecrî min tahtihâl enhâru hâlidîne fîhâ, zâlike huvel fevzul azîm. Yevme yekûlul munâfikûne vel munâfikâtu lillezîne âmenûnzurûnâ naktebis min nûrikum, kîlerciû verâekum fel temisû nûrâ, fe duribe beynehum bi sûrin lehu bâbun, bâtınuhu fîhir rahmetu ve zâhiruhu min kıbelihil azâb.

Eşimin Beni Çok Sevmesi İçin Hangi Dua

Eşimin beni çok sevmesi için hangi dua sorusunun yanıtı oldukça basittir. Eşler arasında zaman içerisinde sevgi ve aşk bağları kopabilmektedir. Bu durumu düzeltmek için aşağıdaki duaları her gün okumak yeterli olacaktır.

  • Yunâdûnehum e lem nekun meakum, kâlû belâ ve lâkinnekum fetentum enfusekum ve terabbastum vertebtum ve garratkumul emâniyyu hattâ câe emrullâhi ve garrakum billâhil garûr. Fel yevme lâ yu’hazu minkum fidyetun ve lâ minellezîne keferû, me’vâkumun nâr, hiye mevlâkum, ve bi’sel masîr.


Eşimin Beni Sevmesi İçin Esmaül Hüsna: Dua ve Esmaül Hüsna’nın Gücü

Eşinin sevgisini kazanmak isteyen bir birey için, Esmaül Hüsna’nın gücünden faydalanarak yapılan dualar önemli bir rol oynar. Esmaül Hüsna, Allah’ın en güzel 99 ismi olarak bilinir ve bu isimlerin anlamını anlamak, dua pratiğini daha etkili kılmaktadır. Eşinin kalbini kazanmak, sevgi ve muhabbeti artırmak için bu duaların okunmasıdır. Birçok kişi tarafından tercih edilen bir manevi yöntemdir.

Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua

Eşinin kalbini tekrar kazanmak isteyenler için dua, samimiyetle yapıldığında büyük bir etki yaratabilmektedir. Allah’a yönelik yapılan bu dualar, eşin kalbindeki olumsuz duyguların dönüşmesi ve sevginin yeniden alevlenmesi için niyaz eder. Türkçe ve Arapça olarak aşağıda bu amaca yönelik bir Eşimin Beni Sevmesi İçin Dua örneği bulunmaktadır:

TürkçeArapça
Ya Vedi’u, Ya Vedudيَا وَدِيعُ يَا وَدُودُ

Bu dua, eşin sevgisi ve ilgisi için yapılan özel bir çağrıdır. Yapılan duaların samimi ve içten olması önemlidir.

Eşimin Beni Tekrar Sevmesi İçin Dua

Eşin duygusal olarak uzaklaştığı durumlarda, bu duyguları tersine çevirmek ve yeniden sevgiyi inşa etmek amacıyla yapılan dualar, birçok kişi tarafından aranılan bir çözüm olabilmektedir. Türkçe ve Arapça olarak aşağıda bu konuda yapılan Eşimin Beni Tekrar Sevmesi İçin Dua örneği bulunmaktadır:

TürkçeArapça
Ya Cami, Ya Mücibيَا جَامِعُ يَا مُجِيبُ

Bunun yanında Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın