Ana SayfaOkuyanlarEsma-i Erbain Okuyanların Yorumları

Esma-i Erbain Okuyanların Yorumları

Esma-i Erbain okuyanların yorumları her zaman memnun edici şekilde ortaya çıkmaktadır. Başarılı bir hayat sürmek ve mal mülk sahibi olmak isteyenler için Esma-i Erbain duası oldukça önemli bir husustadır. Ayrıca Esma-i Erbain okumayı düzenli hale getirenler adına da var olan mal ve mülklerinin korunması gibi bir konu ortaya çıkacaktır.

Kişilerin düzenli olarak bu hususta yarar almaları noktasında da Esma-i Erbain ne kadar uygun bir dua olduğunu gösterecektir. Manevi anlamda da güçlendiren bir dua olarak da tabir edilecek bir noktadadır. Bu sayede de yaygın olarak tercih edilen bir dua olarak da adlandırılmaktadır. Bunun yanında diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Esma-i Erbain Duası

Esma-i Erbain okuyanların yorumlarına bakmadan önce dua hakkında bilgileri sizlere sunalım. Çünkü Esma-i Erbain duasına yönelik pek çok soru oluşmaktadır. Özellikle Esma-i Erbain nedir türünde bir soru da zaman zaman gelişmektedir. Bu duayı okumak ya da ezberlemeye çalışmak isteyenlerin bu şekilde hareket ederek arayış içerisine girmeleri normaldir.

40 Esma-i Erbaini İdrisiyye duasının okunuşu sırayla şöyledir:


1. İsmi Şerifi: Sübhaneke lâilahe illâ ente ya rabbi külli şey’in ve varisühü.
2. İsmi Şerifi: Yâ İlahel aliheter-refii celalühü.
3. İsmi Şerifi: Yâ Allah’ül mahmudü fi külli fialihi.
4. İsmi Şerifi: Yâ Rahmane külli şey’in ve rahimehü.
5. İsmi Şerifi: Yâ Hayyü hine la hayye fi deymumiyyeti mülkihi ve bekaihi.
6. İsmi Şerifi: Yâ Kayyumu fela yefütü şey’ün min ilmihi vela yeudühü.
7. İsmi Şerifi: Yâ Vahidül baki evvelü külli şey’in ve ahirühü.
8. İsmi Şerifi: Yâ Daimü bila fenain vela zevale limülkihi ve bekaihi.
9. İsmi Şerifi: Yâ Samedü min gayri şibhin fela şey’e kemislihi.
10. İsmi Şerifi: Yâ Bari’e fela şey’e küfvün yüdanihi vela imkane livasfihi.
11. İsmi Şerifi: Yâ Kebiyrü entellahüllezi la tehtedi’l ukulü livasfi azameti.
12. İsmi Şerifi: Yâ Bari’ennüfuse bila misalin hala min gayrihi.
13. İsmi Şerifi: Yâ Zekiyyü’t tahirü min külli afetin likudsihi.
14. İsmi Şerifi: Yâ Kafi el müvessı’î lima halaka min ata ya fazlıhi.
15. İsmi Şerifi: Yâ Nekıyyen min külli cevrin lem yerdahü velem yuhalıthü fialehü.
16. İsmi Şerifi: Yâ Hannanü entellezi vesiat külle şey’in rahmeten ve ilmen.
17. İsmi Şerifi: Yâ Mennanü zül ihsani kad amme külle’l halaıkı mennehü.
18. İsmi Şerifi: Yâ Deyyane’l ibadi küllün yekumü hadia,lirehbetihi ve rağbetihi.
19. İsmi Şerifi: Yâ Halika men fissemavati velardı ve küllün ileyhi mea’dühü.
20. İsmi Şerifi: Yâ Rahîme külle sarihin ve mekrubin ve gayesehü ve mea’zehü.
21. İsmi Şerifi: Yâ Tamme fela tesifü’l elsünü külle künhi celâlihi.
22. İsmi Şerifi: Yâ Mübdiâl bedâ’i lem yebgı fî inşaiha avnen min halkıhi.
23. İsmi Şerifi: Yâ Allâmel guyubü fela yefütü şey’in min hıfzıhi vela yeudühü.
24. İsmi Şerifi: Yâ Halimen zel-enati fela yuadilühü şey’ün min halkıhi.
25. İsmi Şerifi: Yâ Muidü ma efnahü izabereza’l halaiki lidavetihi min mekafetihi.
26. İsmi Şerifi: Yâ Hamidü’l fealü zelcemni velmenni ala cemî’ı halkıhî bilutfihi.
27. İsmi Şerifi: Yâ Azizü’l menîü-l galibe âlâ cemî’ı emrihi fela şeye yuadülihü.
28. İsmi Şerifi: Yâ Kahirü zü’l batşişşedîdî entellezi lâ yutaku intikamühü.
29. İsmi Şerifi: Yâ Garîbe’l müteali fevka külli şey’in ulüvvü irtifâ’ıhî.
30. İsmi Şerifi: Yâ Müzillü külli cebbarin anîdin bi kahri azizi sultanihi.
31. İsmi Şerifi: Yâ Nure külli şey’in ve hüdahü entellezi felaka-zzulumati nurühü.
32. İsmi Şerifi: Yâ Âliyeşşamihi fevka külli şey’in ulüvvü irtifa’ihi.
33. İsmi Şerifi: Yâ Kuddusü-t tahirü min külli suin fela şey’e yüazühü min halkıhi.
34. İsmi Şerifi: Yâ Mubdîe’l beraya ve muÎde ma ba’de fenaıha bikudretihi.
35. İsmi Şerifi: Yâ Celilü’l mütekebbiri âlâ külli şey’in vel adlü emrühü vessıdku va’dühü.
36. İsmi Şerifi: Yâ Mahmudü felâ teblugul evhamü külli künhi senaihi ve mecdihi.
37. İsmi Şerifi: Yâ Kerimel afiv zel adli entellezi melâe şey’in adlehü.
38. İsmi Şerifi: Yâ Azîme zessenail fahiri vel izzi vel mecdi vel kibriyai felâ yezille izzühü.
39. İsmi Şerifi: Yâ Karibe’l mücibül, mudani dune külli şey’in kurbehü.
40. İsmi Şerifi: Yâ Acibessenayiı felâ tentıkul elsünü bikülli elâihi ve senâihî ve yagıyasî inde külli kürbetin ve mücibi ınde külli dâvetin ve meazi ınde külli şiddetin ve recaî hîne tengatiu hîletî.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Kabid Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Okunacak Dualar

Esmai Erbain İdrisiye Fazileti

Esmai Erbain İdrisiye Fazileti
Esmai Erbain İdrisiye Fazileti

İlk olarak Esmai Erbain İdrisiye Duası, kişinin manevi hayatında fayda sağlamak amacıyla okunur ve bazı kaynaklara göre çeşitli faziletleri vardır. Esmai Erbain İdrisiye Duası’nın bazı faziletleri şunlardır:

 • Dua eden kişiye huzur ve sükunet verir.
 • Kişiyi Allah’a yaklaştırarak maneviyatını güçlendirir.
 • Duaların kabul olmasına yardım eder.
 • Kötü düşüncelerden koruyarak kalbi temizler.
 • Manevi engelleri aşmak için yardım almayı kolaylaştırabilir.

7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları hakkında bilgileri sizler için listeledik.

Okunacak Dualar

Esma-i Erbain Okuyanların Yorumları

Özellikle Esma-i Erbain, Allah’ın en güzel 40 ismi olarak bilinir ve bu isimlerin okunması kişinin maneviyatını yükseltmek için önemlidir. Bunun dışında Esma-i Erbain’in okunmasının birçok farklı etkisi vardır ve bunlar şu şekildedir.

Esma-i Erbain okuyanların yorumları:

 1. Dua etme yeteneğini arttırır: Esma-i Erbain’i okumak, kişinin dua etme yeteneğini arttırarak daha samimi dualar yapmasına yardımcı olur.
 2. Stresi azaltır: Esma-i Erbain’i düzenli olarak okumak, stres seviyelerini azaltarak huzurlu bir zihin sağlar.
 3. İç huzuru arttırır: Esma-i Erbain’in doğru şekilde okunması, iç huzurunu sağlamaya yardımcı olur ve kişiye dinginlik verir.
 4. Kötü alışkanlıklardan kurtulmaya yardım eder: Düzenli olarak Esma-i Erbain’i okumak, kötü alışkanlıklardan kurtulmak için mücadele edenlere destek verir.
 5. Hayat kalitesini yükseltir: Esma-i Erbain’in düzenli olarak okunması ile hayat kalitesi artar ve daha mutlu bir yaşam elde edilir.
 6. Allah’a yakınlaştırır: Esma-i Erbain’in okunması, Allah’a daha fazla yakınlaşmaya yardımcı olur ve manevi hayatınızda bir bağlantı hissetmenizi sağlar.
 7. Sağlık problemlerine iyi gelir: Esma-i Erbain’i okumak, bazı sağlık sorunlarına şifa bulmak için etkili bir yöntemdir.

Erbain İdrisiyye Okuyanların Yorumları

Özellikle Esma-i İdrisiyye Duası, Allah’ın 99 isminin en güzel dörtlüsünü içeren bir duadır. Esma-i Erbain okuyanların yorumları, Allah’a olan bağlılığını ve saygısını arttırarak manevi huzurunu sağlayabilir. İnternet üzerinde yapılan kullanıcı yorumlarında da bu duaların etkisiyle insanların ruhen rahatladığına ve hayatlarında olumlu değişiklikler yaşadıklarına dair pek çok örnek bulunmaktadır. Esma-i Erbain Duası’nı düzenli olarak okuyan kişilerin daha sakin, sabırlı ve hoşgörülü oldukları görülmektedir. Duaların anlamının farkında olarak okunması ise bu etkiyi arttırmaktadır.

Esma-i İdrisiyye Okudum – Zenginlik İçin

Esma-i İdrisiyye, Allah’ın güzel isimlerinden biridir ve okunması kişinin maneviyatını yükseltmek için önemlidir. Ancak Esma-i İdrisiyye’nin özellikle zenginlik için okunması konusunda herhangi bir hadis veya ayet bulunmamaktadır.

İslam dini, dünya hayatında zengin olmayı teşvik etmez ancak insanların helal kazançlar ile geçinebilmelerini sağlamayı hedefler. Bu nedenle Esma-i İdrisiyye gibi duaların sadece dünya malına odaklanmak yerine, Allah’a yakınlaşmak ve manevi hayatımızı güçlendirmek amacıyla okunması daha uygun olacaktır.

Sonuç olarak, Esma-i Erbain okuyanların yorumları, bu duaların kendilerine huzur ve sükûnet verdiğini ifade etmektedirler. Bazı kişiler, düzenli olarak bu esmaları okumanın kendilerine sabır ve hoşgörü kazandırdığını belirtmiştir. Ayrıca bazıları da bu esmalardaki hadisleri daha iyi anlama fırsatı bulduklarını söylemiştir.

Esmai Erbain İdrisiye Fazileti ile alakalı en merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:

Erbain İdrisiyye Okuyanların Yorumları yazımız ile alakalı bilgilendirici bir video sizlerle olacak:

Esma-i Erbain Okuyanların Yorumları yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın