Ana SayfaMucize DualarEv Satma Duası – Faydalı Dua!

Ev Satma Duası – Faydalı Dua!

Ev satma duası, bir evin hızlı ve kolay bir şekilde satılması için yapılan manevi bir yaklaşımdır. Birçok insan için ev satışı önemli bir adım olabilir ve zaman zaman bu süreçte zorluklar yaşanabilir. Ev sahibinin isteği, evini uygun bir fiyata ve hızlıca elden çıkarmaktır. Ev satma duası ise bu tür durumlarda içtenlikle dile getirilen niyetlerin desteklenmesine yardımcı olabilecek bir araçtır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Ev Satma Duası

Ev satma duası ile özellikle ekonominin dar boğazda olduğu son dönemde dahi evi kolaylıkla satmak mümkündür. Yüce Allah’ın izniyle inançlı kimselerin çabaları karşılık bulacaktır. Evini kolayca satabilmek ve bereketli bir para kazanabilmek isteyenlerin okuması gereken dualar aşağıdaki gibidir:

 • Ve minen nâsi men yu’cibuke kavluhu fîl hayâtid dunyâ ve yuşhidullâhe alâ mâ fî kalbihî, ve huve eleddul hısâm. Ve izâ tevellâ seâ fîl ardı li yufside fîhâ ve yuhlikel harse ven nesl, vallâhu lâ yuhıbbul fesâd. Ve izâ kîle lehuttekıllâhe ehazethul izzetu bil ismi fe hasbuhu cehennem, ve le bi’sel mihâd.
 • Yâ eyyuhâllezîne âmenûdhulû fîs silmi kâffeh, ve lâ tettebiû hutuvâtiş şeytân(şeytâni), innehu lekum aduvvun mubîn. Fe in zeleltum min ba’di mâ câetkumul beyyinâtu fa’lemû ennallâhe azîzun hakîm. Hel yenzurûne illâ en ye’tiyehumullâhu fî zulelin minel gamâmi vel melâiketu ve kudiyel emr, ve ilâllâhi turceul umûr.
 • Sel benî isrâîle kem âteynâhum min âyetin beyyineh, ve men yubeddil ni’metallâhi min ba’di mâ câethu fe innallâhe şedîdul ikâb. Zuyyine lillezîne keferûl hayâtud dunyâ ve yesharûne minellezîne âmenû, vellezînettekav fevkahum yevmel kıyâmeh(kıyâmeti), vallâhu yerzuku men yeşâu bi gayrihisâb.

Kuranda Bir Malın Satılması İçin Dua

Kuranda Bir Malın Satılması İçin Dua
Kuranda Bir Malın Satılması İçin Dua

Genel olarak Allah’a samimi bir şekilde niyazda bulunmak Kuranda Bir Malın Satılması İçin Dua konusunda etkili olabiliyor. Bir malın hızlı ve uygun bir şekilde satılması için aşağıdaki ayetleri okuyabilir. Ve ardından Allah’a yönelerek istekte bulunabilirsiniz:

 1. “Rabbim! Bana katından doğru yolu göster ve işlerimde bana kesinlik ver.” (Taha Suresi)
 2. “Allah’ım! Ben sana dayandım, sana güvendim. Senin rızıklandırmanla yetindir beni.” (Tevbe Suresi)

Etkili Ev Satma Duası

Etkili ev satma duası olarak aşağıdaki dua örneğini kullanabilirsiniz:

 • “Allahümme yessir li fi bay’i hadhal beit ve sellih halin, ya Rabbil Alemîn.”
 • Anlamı: “Ey Allah’ım! Bu evin satışında bana kolaylık ver ve durumu düzelt. Ey alemlerin Rabbi!”

Bu duayı samimi bir kalple ve içtenlikle okuyarak, evinizin hızlı ve sorunsuz bir şekilde satılması için niyazda bulunabilirsiniz.

Bir Şeyin Çabuk Satılması İçin Dua

Bir şeyin çabuk satılması için dua etmek ve Yüce Allah’a el açmak son derece önemlidir. Bu sayede O’nun da izniyle satılacak şeyin en hızlı süre içerisinde satılabilmesi mümkün kılınıyor. Bir şeyin çabuk satılmasını isteyen kimselerin okuması gereken dualar şöyle:

 • Kânen nâsu ummeten vâhıdeten fe beasallâhun nebiyyîne mubeşşirîne ve munzirîne, ve enzele meahumul kitâbe bil hakkı li yahkume beynen nâsi fî mâhtelefû fîhi, ve mâhtelefe fîhi illâllezîne ûtûhu min ba’di mâ câethumul beyyinâtu bagyen beynehum, fe hedâllâhullezîne âmenû li mâhtelefû fîhi minel hakkı bi iznihî, vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm.
 • Em hasibtum en tedhulûl cennete ve lemmâ ye’tikum meselullezîne halev min kablikum messethumul be’sâu ved darrâu ve zulzilû hattâ yekûler resûlu vellezîne âmenû meahu metâ nasrullâh, e lâ inne nasrallâhi karîb.

Bu içeriğimize benzer ev çabuk satılması için dua ile satanlar yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Bir Evi Hızlı Satmak İçin Hangi Dualar?

Bir evi hızlı satmak için hangi dualar okunur diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu sorunun yanıtı ise aşağıdaki listede yer alıyor:

 • Yes’elûneke mâzâ yunfikûn, kul mâ enfaktum min hayrin fe lil vâlideyni vel akrabîne vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîl, ve mâ tef’alû min hayrin fe innallâhe bihî alîm. Kutibe aleykumul kitâlu ve huve kurhun lekum, ve asâ en tekrahû şey’en ve huve hayrun lekum, ve asâ en tuhıbbû şey’en ve huve şerrun lekum vallâhu ya’lemu ve entum lâ ta’lemûn.
 • Yes’elûneke aniş şehril harâmi kıtâlin fîhi, kul kıtâlun fîhi kebîr(kebîrun), ve saddun an sebîlillâhi ve kufrun bihî vel mescidil harâmi ve ihrâcu ehlihî minhu ekberu indallâh, vel fitnetu ekberu minel katl, ve lâ yezâlûne yukâtilûnekum hattâ yeruddûkum an dînikum inistetâû ve men yertedid minkum an dînihî fe yemut ve huve kâfirun fe ulâike habitat a’mâluhum fîd dunyâ vel âhirati, ve ulâike ashâbun nâr, hum fîhâ hâlidûn.

Para Kazanma Duası Nedir?

Para kazanma duası nedir diye merak edenler için hem bereketli hem helal hem de hayırlı para kazanmak isteyenlerin duası aşağıdaki gibidir. Bu duayı her gün 9 kez okumak rızkın bollaşmasını sağlayacaktır.

 • İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve câhedû fî sebîlillâhi, ulâike yercûne rahmetallâh, vallâhu gafûrun rahîm.

Bunun yanında Ev Satma Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Ev Satma Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın