Ana SayfaMucize DualarEvlenmek İçin Dua Ettim Kabul Oldu – Hayırlı Evlilik İçin Dua

Evlenmek İçin Dua Ettim Kabul Oldu – Hayırlı Evlilik İçin Dua

Evlenmek İçin Dua Ettim Kabul Oldu yazımız ile birlikteyiz. Günümüzde maalesef evlenmek oldukça zordur. Çünkü hem ekonomik olarak evlilik yapmak hem de bazı aileler bunu istemedikleri için maalesef mutlu çiftler evlenemezler. Bunun için dua ederek hayırlısıyla evlenebilirsiniz. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hayırlı Evlilik İçin Ayetel Kürsi

Hayırlı Evlilik İçin Ayetel Kürsi
Hayırlı Evlilik İçin Ayetel Kürsi

Ayetel kürsi, Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayetlerinden biridir ve İslam inancında büyük bir öneme sahiptir. Ayetel Kürsi, Allah’ın sınırsız gücünü, ilmini ve hikmetini ifade eden bir ayettir. Hayırlı evlilik için dua etmek amacıyla Ayetel Kürsi’yi okumak ve onun bereketini dilemek uygun olabilir. Ayetel Kürsi, evlilik gibi hayırlı bir adımı atmaya niyetlenen bir kişinin iç huzurunu ve Allah’a olan bağlılığını güçlendirebilir. Böylece Hayırlı Evlilik İçin Ayetel Kürsinin okunabileceğini söyleyebiliriz.

Evlenebilmek İçin Okunacak Dua

Evlilik gibi önemli bir adımı atmak isteyen bir kişi, evlenebilmek için Allah’tan yardım, rehberlik ve doğru eşle karşılaşma konusunda destek isteyen dualar yapabilir. İşte Evlenebilmek İçin Okunacak Dua şu şekildedir:

  • “Allah’ım, evlilik yolunda doğru eşle karşılaşmam ve sağlıklı bir birliktelik kurmam için bana yardım et. Bana sevgi dolu, anlayışlı ve imanlı bir eş nasip etmeni diliyorum. Rızanı kazanacak bir evlilik yapmamı sağla. Kalbimi ve aklımı yönlendirerek hayırlı kararlar almama yardım et. İçtenlikle bu dileğimi kabul etmeni ve hayırlı bir evlilik nasip etmeni diliyorum. Amin.”

Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Diyanet

Aşağıdaki dua, evlenebilmek ve hayırlı bir eşle bir araya gelmek için Allah’tan yardım talep etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Hayırlı Evlilik İçin Denenmiş Dua Diyanet şu şekildedir:

“…Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrete a’yunin vec’alna lil muttekine imama.

Evlenmek İçin Dua Ettim Kabul Oldu

Evlenmek için dua ettim kabul oldu diyenlerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu yorumu yapan kişilerin hangi duayı ettiğiyse merak edilenler arasında yer alıyor. Bu konuya ilişkin İslam alimlerine sorulan sorulara verilen iki yanıtsa aşağıdaki gibidir:

  • Kad semiallâhu kavlelletî tucâdiluke fî zevcihâ ve teştekî ilâllâhi, vallâhu yesmeu tehâvurakumâ, innallâhe semîun basîrun. Ellezîne yuzâhirûne minkum min nisâihim mâ hunne ummehâtihim, in ummehâtuhum illâllâî velednehum, ve innehum le yekûlûne munkeran minel kavli ve zûrâ, ve innallâhe le afuvvun gafûr. Vellezîne yuzâhirûne min nisâihim summe yeûdûne li mâ kâlû fe tahrîru rakabetin min kabli en yetemâssâ, zâlikum tûazûne bihî, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr.
  • Fe men lem yecid fe siyâmu şehreyni mutetâbiayni min kabli en yetemâssâ, fe men lem yestetı’ fe ıt’âmu sittîne miskînâ, zâlike li tu’minû billâhi ve resûlihî, ve tilke hudûdullâh, ve lil kâfirîne azâbun elîm.

Evlenmek İsteyen Biri Nasıl Dua Etmeli?

Son zamanlarda Evlenmek isteyen biri nasıl dua etmeli diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Evlenmek isteyen ve hayırlı bir eş isteyen inançlı kimselerin öncelikle ibadetlerini aksatmaması ve yalnızca O’ndan istemesi gerekiyor. Bu kimselerin her vakit namazının ardından aşağıdaki duayı abdestli şekilde 9 kez okuması ve bunu bir süre devam ettirmesi de önemlidir:

  • İnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehu kubitû kemâ kubitellezîne min kablihim ve kad enzelnâ âyâtin beyyinâtin, ve lil kâfirîne azâbun muhîn. Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yunebbiuhum bi mâ amilû, ahsâhullâhu ve nesûhu, vallâhu alâ kulli şey’in şehîd. E lem tera ennallâhe ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard, mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve râbiuhum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksera illâ huve meahum eyne mâ kânû, summe yunebbiuhum bi mâ amilû yevmel kıyâmeti, innallâhe bi kulli şey’in alîm.

Hayırlı Bir Evlilik İçin Hangi Dua Okunur?

Hayırlı bir evlilik için hangi dua okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. Allah-u Teala’dan hayırlı bir evlilik isteyen kimselerin okuması gereken dua aşağıdaki gibidir:

  • E lem tera ilâllezîne nuhû anin necvâ summe yeûdûne li mâ nuhû anhu ve yetenâcevne bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûli, ve izâ câûke hayyevke bi mâ lem yuhayyike bihillâhu, ve yekûlûne fî enfusihim lev lâ yuazzibunâllâhu bi mâ nekûlu, hasbuhum cehennem, yaslevnehâ, fe bi’sel masîr. Yâ eyyuhâllezîne âmenû iza tenâceytum fe lâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûli ve tenâcev bil birri vet takvâ, vettekûllâhellezî ileyhi tuhşerûn.

Evlenmek İsteyen Kişi Hangi Sureyi Okusun?

Evlenmek isteyen kişi hangi sureyi okusun sorusu son dönemde sosyal medya platformlarının en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. İşte evlenmek isteyen ve bunu kısa sürede yapmak isteyenlerin okuması gereken dua şöyle:

  • İnnemân necvâ mineş şeytâni li yahzunellezîne âmenû ve leyse bi dârrihim şey’en illâ bi iznillâh, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ kîle lekum tefessehû fîl mecâlisi fefsehû yefsehıllâhu lekum, ve izâ kîlenşuzû fenşuzû yerfeillâhullezîne âmenû minkum vellezîne ûtûl ilme deracât, vallâhu bi mâ ta’melûne habîr. Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nâceytumur resûle fe kaddimû beyne yedey necvâkum sadakaten, zâlike hayrun lekum ve athar, fe in lem tecidû fe innellâhe gafûrun rahîm.

Son olarak Evlenmek İçin Dua Ettim Kabul Oldu yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın