Ana SayfaMucize DualarFiziksel Güzellik İçin Dua – Etkili!

Fiziksel Güzellik İçin Dua – Etkili!

Fiziksel Güzellik İçin Dua konusu ile beraberiz. Birçok insanın dikkat ettiği ve önemsediği bir konudur. İnsanlar genellikle kendilerini daha çekici hissetmek isterler ve fiziksel görünümlerini iyileştirmeye yönelirler. Bu noktada, manevi yaklaşımlar da destekleyici olabiliyor. Fiziksel güzellik için dua, Allah’a samimi şekilde niyazda bulunarak içten isteklerimizi dile getirdiğimiz bir araçtır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Fiziksel Güzellik İçin Dua

Fiziksel güzellik için dua etmek inançlı kimselerin her konuda yaptığı gibi O’na el açmasıyla mümkün kılınmaktadır. İslam alimlerine sıkça sorulan fiziksel güzellik duaları aşağıdaki gibidir:

  • Ve izâ câehum emrun minel emni evil havfi ezâû bihî.Ve lev reddûhu ilâr resûli ve ilâ ulil emri minhum le alimehullezîne yestenbitûnehu minhum. Ve lev lâ fadlullâhi aleykum ve rahmetuhu letteba’tumuş şeytâne illâ kalîlâ.
  • Fe kâtil fî sebîlillâh, lâ tukellefu illâ nefseke ve harrıdıl mu’minîn, asallâhu en yekuffe be’sellezîne keferû. Vallâhu eşeddu be’sen ve eşeddu tenkîlâ.
  • Men yeşfa’ şefâaten haseneten yekun lehû nasîbun minhâ, ve men yeşfa’ şefâaten seyyieten yekun lehu kiflun minhâ. Ve kânallâhu alâ kulli şey’in mukîtâ. Ve izâ huyyîtum bi tahıyyetin fe hayyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ. İnnallâhe kâne alâ kulli şey’in hasîbâ.

Fiziksel Güzellik İçin Esma

Fiziksel Güzellik İçin Esma
Fiziksel Güzellik İçin Esma

Öncelikle Fiziksel Güzellik İçin Esma ancak, manevi yaklaşımlar da içtenlikle arzu edilen sonuçlara ulaşmada yardımcı olabiliyor. Esma-i Hüsna ise Allah’ın en güzel isimleridir ve bu isimleri zikretmek, hem iç dünyamızı hem de dış görünüşümüzü güzelleştirme yolunda bize destek sağlayabiliyor.

Güzellik İçin Okunan Sureler

Güzellik için okunan sureler sayesinde yüz ve fizik güzelliğine ulaşmak mümkündür. İnançlı kimselerin her gün vakit namazlarının ardından aşağıdaki güzellik surelerini okuması ve bunu aksatmaması önemlidir. Duaların okunuşu ise şöyledir:

  • Allâhu lâ ilâhe illâ huve. Le yecmeannekum ilâ yevmil kıyâmeti lâ raybe fîhi. Ve men asdeku minallâhi hadîsâ. Fe mâ lekum fil munâfikîne fieteyni vallâhu erkesehum bi mâ kesebû. E turîdûne en tehdû men edallallâh. Ve men yudlilillâhu fe len tecide lehu sebîlâ.
  • Veddû lev tekfurûne kemâ keferû fe tekûnûne sevâen fe lâ tettehızû minhum evliyâe hattâ yuhâcirû fî sebîlillâh. Fe in tevellev fe huzûhum vaktulûhum haysu vecedtumûhum, ve lâ tettehızû minhum veliyyen ve lâ nasîrâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua  yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Hangi Dua Yüzü ve Fiziği Güzelleştirir?

Hangi dua yüzü ve fiziği güzelleştirir sorusunun yanıtı her zaman sıkça merak ediliyor ve araştırılıyor. Ayrıca dua yüz ve fiziği güzelleştirmek için aşağıdaki şekilde okunmalıdır. 

  • İllâllezîne yasılûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîsâkun ev câûkum hasırat sudûruhum en yukâtilûkum ev yukâtilû kavmehum. Ve lev şâallâhu le selletahum aleykum fe le kâtelûkum, fe inı’tezelûkum fe lem yukâtilûkum ve elkav ileykumus seleme, fe mâ cealallâhu lekum aleyhim sebîlâ.
  • Se tecidûne âharîne yurîdûne en ye’menûkum ve ye’menû kavmehum. Kullemâ ruddû ilâl fitneti urkisû fîhâ, fe in lem ya’tezilûkum ve yulkû ileykumus seleme ve yekuffû eydiyehum fe huzûhum vaktulûhum haysu sekıftumûhum. Ve ulâikum cealnâ lekum aleyhim sultânen mubînâ.
  • Ve mâ kâne li mu’minin en yaktule mu’minen illâ hataâ, ve men katele mu’minen hataen fe tahrîru rakabetin mu’minetin ve diyetun musellemetun ilâ ehlihî illâ en yessaddakû. Fe in kâne min kavmin aduvvin lekum ve huve mu’minun fe tahrîru rakabetin mu’mineh.

Yüzümüzün Nurlu Olması İçin Dua

Yüzümüzün nurlu olması için dua etmek inançlı kimseler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Nurlu ve melek gibi bir yüze sahip olarak dikkat çekici olunabiliyor. Yüzünün nurlu olmasını isteyen kimselerin aşağıdaki iki duayı okuması gerekiyor.

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ darabtum fî sebîlillâhi fe tebeyyenû ve lâ tekûlû li men elkâ ileykumus selâme leste mu’minâ, tebtegûne aradal hayâtid dunyâ, fe indallâhi megânimu kesîrah. Kezâlike kuntum min kablu fe mennallâhu aleykum fe tebeyyenû. İnnallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ.
  • Lâ yestevîl kâıdûne minel mu’minîne gayru ulîd darari vel mucâhidûne fî sebîlillâhi bi emvâlihim ve enfusihim. Faddalallâhul mucâhidîne bi emvâlihim ve enfusihim alâl kâidîne dereceh. Ve kullen vaadallâhul husnâ. Ve faddalallâhul mucâhidîne alâl kâıdîne ecran azîmâ.

Bunun yanında Fiziksel Güzellik İçin Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Fiziksel Güzellik İçin Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın