Ana SayfaMucize DualarFotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası – İşe Yarar Mı?

Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası – İşe Yarar Mı?

Fotoğrafa okunan etkili bir sevgi duası, bazen insanların sevdikleri kişilere olan duygularını ifade etmek veya onları daha da yakın hissetmek amacıyla kullandıkları bir uygulamadır. Fotoğraf, görsel bir hatıra olarak sevdiklerimizi yanımızda hissetmemize yardımcı olurken dua ise kalplerimizden gelen dilekleri Allah’a iletmemizi sağlar. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası

Fotoğrafa okunan etkili bir sevgi duası iki kişi arasındaki tüm sorunları çözerek inançlı kimselerin mutlu bir birliktelik sürmesini sağlar. İşte fotoğrafa okunan etkili dua aşağıdaki şekildedir. Her iki duayı da toplamda 5’er kez okumak gerekmektedir.

  • İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alân nebiyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ. İnnellezîne yu’zûnallâhe ve resûlehu leanehumullâhu fîd dunyâ vel âhırati ve eadde lehum azâben muhînâ.
  • Vellezîne yu’zûnel mu’minîne vel mu’minâti bi gayri mâktesebû fe kadihtemelû buhtânen ve ismen mubînâ. Yâ eyyuhân nebîyyu kul li ezvâcike ve benâtike ve nisâil mu’minîne yudnîne aleyhinne min celâbîbihinn, zâlike ednâ en yu’rafne fe lâ yu’zeyne ve kânallâhu gafûran rahîmâ.
Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Kocanın Resmine Okunacak Dua

Kocanın Resmine Okunacak Dua
Kocanın Resmine Okunacak Dua

Özellikle sevgi, huzur ve mutluluk gibi dileklerinizi ifade etmek için Kocanızın resmine okuyabileceğiniz dua edebilirsiniz. Aşağıda size bir örnek sunabilirim:

  • “Allah’ım, kocamı her türlü kötülükten koru ve ona sağlık, huzur ve başarı ihsan et. Onun kalbini sevgiyle doldur, ilişkimizi güçlendir ve bize mutlu bir hayat yaşama imkanı ver. Kocamla aramızdaki bağı güçlendirerek bize sıcak bir yuva nasip eyle. Dualarımı kabul buyur Allah’ım.”

Bu dua sadece örnektir ve siz kendinizi ifade edebileceğiniz şekilde dualarınızı yapabilirsiniz. Kalpten gelen samimi dileklerinizle Allah’a yönelmeniz önemlidir.

İçi Sıkılan İnsan Hangi Duayı Okumalı?

İçi sıkılan insan hangi duayı okumalı diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. Ayrıca içi sıkılan kişilerin okuması gereken dua genel itibarıyla aşağıdaki gibidir. Her iki duayı da namazların ardından okumak iç sıkıntısını götürecek ve ferahlık sağlayacaktır.

  • Le in lem yentehil munâfikûne vellezîne fî kulûbihim maradun vel murcifûne fîl medîneti le nugriyenneke bihim summe lâ yucâvirûneke fîhâ illâ kalîlâ. Mel’ûnîne, eyne mâ sukıfû uhızû ve kuttılû taktîlâ.
  • Sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ. Yes’eluken nâsu anis sâati, kul innemâ ilmuhâ indallâhi, ve mâ yudrîke lealles sâate tekûnu karîbâ. İnnallâhe leanel kâfirîne ve eadde lehum saîrâ. Hâlidîne fîhâ ebedâ, lâ yecidûne veliyyen ve lâ nasîrâ. Yevme tukallebu vucûhuhum fîn nâri yekûlûne yâ leytenâ ata’nâllâhe ve ata’nâr resûlâ.

Bir Şeyi Kazanmak İçin Okunacak Dualar

Bir şeyi kazanmak için okunacak dualar sınav, terfi ya da maddi beklentiler için okunabilmektedir. İnançlı kimseler aşağıdaki iki dua ile Yüce Allah’a el açabilir.

  • Ve kâlû rabbenâ innâ ata’nâ sâdetenâ ve kuberâenâ fe edallûnâs sebîl. Rabbenâ âtihim dı’feyni minel azâbi vel’anhum la’nen kebîrâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tekûnû kellezîne âzev mûsâ fe berraehullâhu mimmâ kâlû, ve kâne indallâhi vecîhâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenûttekullâhe ve kûlû kavlen sedîdâ. Yuslıh lekum a’mâlekum ve yagfir lekum zunûbekum, ve men yutıillâhe ve resûlehu fe kad fâze fevzen azîmâ.
  • İnnâ aradnâl emânete alâs semâvâti vel ardı vel cibâli fe ebeyne en yahmilnehâ ve eşfakne minhâ ve hamelehâl insânu, innehu kâne zalûmen cehûlâ. Li yuazziballâhul munâfikîne vel munâfikâti vel muşrikîne vel muşrikâti ve yetûballâhu alâl mu’minîne vel mu’minât, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Eşimle Aramda Soğukluk Var Hangi Dua?

Eşimle aramda soğukluk var hangi dua diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Eşiyle arasında soğukluk olan ve bu soğukluğu muhabbete çevirmek isteyenler için dualar şöyle:

  • El hamdu lillâhillezî lehu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardı ve lehul hamdu fîl âhirati, ve huvel hakîmul habîr. Ya’lemu mâ yelicu fîl ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huver rahîmul gafûr. Ve kâlellezîne keferû lâ te’tînâs sâatu, kul belâ ve rabbî le te’tiyennekum âlimil gaybi, lâ ya’zubu anhu miskâlu zerretin fîs semâvâti ve lâ fîl ardı ve lâ asgaru min zâlike ve lâ ekberu illâ fî kitâbin mubîn.
  • Li yecziyellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti, ulâike lehum magfiratun ve rızkun kerîm. Vellezîne seav fî âyâtinâ muâcizîne ulâike lehum azâbun min riczin elîm. Ve yerâllezîne ûtûl ılmellezî unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdî ilâ sırâtıl azîzil hamîd.

Bunun yanında Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın