Ana SayfaMucize DualarFotoğrafla Aşık Etme Duası – Etkili!

Fotoğrafla Aşık Etme Duası – Etkili!

Fotoğrafla Aşık Etme Duası ifadesi, bazen insanların ilgi duydukları veya sevdikleri kişiyi etkilemek veya kendilerine çekmek amacıyla fotoğraf kullanarak yaptıkları bir uygulamayı tanımlar. Ancak önemli olan nokta, bu tür uygulamaların İslam dini ve ahlaki değerlerle uyumlu olup olmadığıdır. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Fotoğrafla Aşık Etme Duası

Fotoğrafla aşık etme duası sayesinde bir kişinin yalnızca fotoğrafına dua okuyarak onu kendine aşık etmek mümkün. Her zaman olduğu gibi bunda da Yüce Allah’ın rızasını almak ve yalnızca O’ndan istemek gerekiyor. İşte Fotoğrafa okunacak üç dua da aşağıda yer alıyor:

  • Mâ kâne alân nebiyyi min haracin fîmâ faradallâhu lehu, sunnetallâhi fîllezîne halev min kablu, ve kâne emrullâhi kaderan makdûrâ. Ellezîne yubelligûne risâlâtillâhi ve yahşevnehu ve lâ yahşevne ehaden illâllâhe, ve kefâ billâhi hasîbâ. Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyine, ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ.
  • Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum minez zulumâti ilân nûr, ve kâne bil mu’minîne rahîmâ. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selâmun, ve eadde lehum ecran kerîmâ. Yâ eyyuhân nebiyyu innâ erselnâke şâhiden ve mubeşşiran ve nezîrâ.
  • Ve dâîyen ilâllâhi bi iznihî ve sirâcen munîrâ. Ve beşşiril mu’minîne bi enne lehum minallâhi fadlen kebîrâ. Ve lâ tutııl kâfirîne vel munâfikîne veda’ ezâhum ve tevekkel alâllâh, ve kefâ billâhi vekîlâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası

Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası
Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası

Öncelikle Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası konusuna bakalım. Allah’a samimi niyetle ve içtenlikle yakararak sevdiğiniz kişinin mutluluğunu veya sizin aranızdaki bağı güçlendirmeyi dileyebilirsiniz. Örneğin, “Ey Rabbim! Sevdiklerimizin kalplerini bana olan sevgiyle doldurmanı ve onların mutluluğunu artırmanı niyaz ediyorum” şeklinde dua edebilirsiniz.

fotografa-okunan-etkili-bir-sevgi-duasi

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Fotoğrafa Okunan Etkili Bir Sevgi Duası yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Aşk İçin Tesirli Dualar

Aşk için tesirli dualar sayesinde inançlı kimseler uzun süreli ve mutlu ilişkiler yaşayabilmektedir. Son zamanlarda aşk duaları internetin en çok aratılan konuları arasındaki yerini koruyor. Aşk için en tesirli dualar şöyle:

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nekahtumul mu’minâti summe tallaktumûhunne min kabli en temessûhunne fe mâ lekum aleyhinne min iddetin ta’teddûnehâ, fe mettiûhunne ve serrihûhunne serâhan cemîlâ.
  • Yâ eyyuhân nebiyyu innâ ahlelnâ leke ezvâcekelletî âteyte ucûrahunne ve mâ meleket yemînuke mimmâ efâallâhu aleyke ve benâti ammike ve benâti ammâtike ve benâti hâlike ve benâti hâlâtikellâtî hâcerne meâke, vemraeten mu’mineten in vehebet nefsehâ lin nebiyyi in erâden nebiyyu en yestenkihahâ hâlisaten leke min dûnil mu’minîn, kad alimnâ mâ faradnâ aleyhim fî ezvâcihim ve mâ meleket eymânuhum li keylâ yekûne aleyke haracun, ve kânallâhu gafûran rahîmâ.
  • Turcî men teşâu minhunne ve tu’vî ileyke men teşâu, ve menibtegayte mimmen azelte fe lâ cunâha aleyke, zâlike ednâ en tekarra a’yunuhunne ve lâ yahzenne ve yardayne bimâ âteytehunne kulluhunne, vallâhu ya’lemu mâ fî kulûbikum ve kânallâhu alîmen halîmâ.

Resme Okunan Dualar

Resme okunan dualar her gün 3’er kez aşık olması istenen kişinin resmine okunmalıdır. Bu üç duanın da okunuşları aşağıdaki şekildedir:

  • Lâ yahıllu leken nisâu min ba’du ve lâ en tebeddele bihinne min ezvâcin ve lev a’cebeke husnuhunne illâ mâ meleket yemînuke, ve kânallâhu alâ kulli şey’in rakîbâ.
  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ tedhulû buyûten nebiyyi illâ en yu’zene lekum ilâ taâmin gayra nâzırîne inâhu ve lâkin izâ duîtum fedhulû fe izâ taimtum fenteşirû ve lâ muste’nisîne li hadîsinne zâlikum kâne yu’zîn nebiyye fe yestahyî minkum vallâhu lâ yestahyî minel hakkı, ve izâ seeltumûhunne metâan fes’elûhunne min verâi hıcâbin, zâlikum atharu li kulûbikum ve kulûbihinne, ve mâ kâne lekum en tu’zû resûlallâhi ve lâ en tenkihû ezvâcehu min ba’dihî ebedâ, inne zâlikum kâne indallâhi azîmâ.
  • İn tubdû şey’en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bi kulli şey’in alîmâ. Lâ cunâha aleyhinne fî âbâihinne ve lâ ebnâihinne ve lâ ihvânihinne ve lâ ebnâi ihvânihinne ve lâ ebnâi ehavâtihinne ve lâ nisâihinne ve lâ mâ meleket eymânuhunne, vettekînallâh, innallâhe kâne alâ kulli şey’in şehîdâ.

Bunun yanında Fotoğrafla Aşık Etme Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Fotoğrafla Aşık Etme Duası hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın