Ana SayfaMucize DualarFurkan Suresi 74 Ayet Evlilik – Evlilik ve Dualar

Furkan Suresi 74 Ayet Evlilik – Evlilik ve Dualar

Furkan suresi 74 ayet evlilik ile ilgili en sık okunan ayeti kerimeler arasında yer almaktadır. Nitekim inançlı kimseler kısa süre içerisinde mutlu bir evlilik elde etmek maksadındaysa Furkan suresine sığınarak Yüce Allah’a el açabilmektedir. Sureyi her gün 19 kez okumak İslam alimleri tarafından tavsiye edilir. Okunuşu şöyledir:

  • Vellezîne yekûlûne rabbenâ heb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrate a’yunin vec’alnâ lil muttakîne imâmâ. Ulâike yuczevnel gurfete bi mâ saberû ve yulekkavne fîhâ tahiyyeten ve selâmâ. Hâlidîne fîhâ, hasunet mustekarran ve mukâmâ. Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ.

Evlenmek İçin Hangi Ayet

Evlenmek için hangi ayet diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Nitekim sosyal medyanın en çok merak edilen konularından biri olan bu ayeti kerime aşağıdaki gibi okunuyor:

  • Lekad edallenî aniz zikri ba’de iz câenî, ve kâneş şeytânu lil insâni hazûlâ. Ve kâler resûlu yâ rabbi inne kavmîttehazû hâzâl kur’âne mehcûrâ. Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduvven minel mucrimîn, ve kefâ bi rabbike hâdiyen ve nasîrâ. Ve kâlellezîne keferû lev lâ nuzzile aleyhil kur’ânu, cumleten vâhideten, kezâlike li nusebbite bihî fuâdeke ve rattelnâhu tertîlâ.

21 Günde Evlenme Duası

21 günde evlenme duası sayesinde Müslümanların kendilerine uygun bir eş bulması ve ömür boyu mutlu bir evlilik sürdürmesi mümkündür. 21 gün boyunca aşağıdaki iki duayı okumak ve Yüce Allah’a el açmak gerekiyor:

  • Tebârakellezî nezzelel furkâne alâ abdihî li yekûne lil âlemîne nezîrâ. Ellezî lehu mulkus semâvâti vel ardı ve lem yettehız veleden ve lem yekûn lehu şerîkun fîl mulki ve halaka kulle şey’in fe kadderahu takdîrâ. Vettehazû min dûnihî âliheten lâ yahlukûne şey’en ve hum yuhlekûne ve lâ yemlikûne li enfusihim darran ve lâ nef’an ve lâ yemlikûne mevten ve lâ hayâten ve lâ nuşûrâ. Ve kâlellezîne keferû in hâzâ illâ ifkunifterâhu ve eânehu aleyhi kavmun âharûn, fe kad câû zulmen ve zûrâ.
  • Kul enzelehullezî ya’lemus sırre fîs semâvâti vel ard, innehu kâne gafûran rahîmâ. Ve kâlû mâli hâzâr resûli ye’kulit taâme ve yemşî fîl esvâk, lev lâ unzile ileyhi melekun fe yekûne meahu nezîrâ. Ev yulkâ ileyhi kenzun ev tekûnu lehu cennetun ye’kulu minhâ, ve kâlez zâlimûne in tettebiûne illâ raculen meshûrâ. Unzur keyfe darabû lekel emsâle fe dallû fe lâ yestetîûne sebîlâ. Tebârakellezî in şâe ceale leke hayran min zâlike cennâtin tecrî min tahtihâl enhâru ve yec’al leke kusûrâ.

Furkan Suresi 74 Ayet Ne Diyor?

Furkan suresi 74 ayet ne diyor diye merak eden ve ayeti kerimenin Türkçe mealini okumak isteyenler için yanıt oldukça basittir. Surenin Türkçe meali aşağıdaki gibidir. Farklı kaynakların tefsirleri arasında farklılık olması mümkündür. Fakat en sık okunan ve doğru kabul edilen kaynaklardan birisi aşağıdaki gibidir:

  • Ve onlar: “Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyetimizden bize göz aydınlığı bağışla ve bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.” derler. İşte onlar, sabırlarından dolayı, (cennette) yüksek makamlarla mükâfatlandırılırlar. Ve orada tahiyyet (selâmet dilekleriyle) ve selâmla karşılanırlar. Orada ebedî kalıcılardır. Ne güzel bir karargâh ve ne güzel ikâmet yeridir. (Onlara): “Rabbim, dualarınız olmasa size değer vermez. Oysa siz yalanlamıştınız. Fakat (azap) kaçınılmaz olacak.” de.

Yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

OkunacakDualar.net

OkunacakDualar.net, Mucize Dualar Okuyanlar ve Yaşayanlar hakkında bilgiler veren duaların anlamı ve fazileti hakkında açıklamalar sunan bir blog sitesidir.
Yorum yapın