Ana SayfaMucize DualarGece Köpek Havlaması Hadis – Neden Geceleri Havlarlar?

Gece Köpek Havlaması Hadis – Neden Geceleri Havlarlar?

Gece köpek havlaması hadis sosyal medya üzerinden sıkça paylaşılmaktadır. Cabir B. Abdillah tarafından günümüze kadar gelen hadis yazımız içerisinde mevcuttur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Dinen Gece Köpek Uluması Ne Anlama Gelir?

Dinen Gece Köpek Uluması Ne Anlama Gelir?
Dinen Gece Köpek Uluması Ne Anlama Gelir?

“Gece köpeklerin havlaması, meleklerin bir topluluk geçtiğini gösterir; öteki hayvanların birbirine zarar vereceği ve o gece uğursuzluk bulunduğu anlamına gelmez.” (Buhari, Rüya 23; Müslim, Selam 155)

Bu hadis, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in (s.a.v.) sözlerindendir ve Buhari ve Müslim gibi en güvenilir hadis kitaplarında yer almaktadır. Hadiste belirtilen bilgiye göre, geceleyin köpeklerin havlaması, meleklerin bir topluluk geçtiğini gösterir. Bu durum, bir nevi meleklerin görevleri sırasında haber veren bir işarettir. Ayrıca, havlamaların diğer hayvanların birbirine zarar vereceği veya uğursuzluk bulunduğu anlamına gelmediği ifade edilmiştir. Böylece Dinen Gece Köpek Uluması Ne Anlama Gelir? Sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz.

Gece Köpek Havlaması Hadis

İslam dini, gece köpeklerin ulumasını bazı durumlar için işaret olarak kabul etmez. İslam’da gece köpeklerin ulumasının belirli bir anlamı veya dini bir önemi yoktur. Bu tür inanışlar ve işaretler, İslam dini kaynaklarına dayanmayan geleneksel veya kültürel inançlar arasında yer alır. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Gece Köpek Havlaması Hadis şu şekildedir:

Eğer gece köpek havlaması veya eşek anırması duyarsanız Allah’a sığınınız. Çünkü onlar sizin görmediklerinizi görürler. Ayak kesildiği (herkes uyuduğu) zaman dışarı çıkışlarınızı azaltınız. Allah Teala gece vakti yarattıklarından dilediği kadarını yeryüzüne salar. Allah’ın adını zikrederek (Bismillah diyerek) kapılarınızı kapatınız ki şeytan, Allah’ın adı anılarak kapatılan kapıyı açamaz. Küplerin ağzını ve kapkacakların üstünü kapatıp tulumlarınızın bağcıklarını bağlayınız.

Köpekler Geceleri Neden Havlar Dini

Köpeklerin havlaması, genellikle hayvanların doğal davranışlarından biridir ve farklı sebeplerle gerçekleşebilir. Köpekler, tehlike hissettiklerinde, diğer köpeklerle veya hayvanlarla iletişim kurmak istediklerinde, yalnızlık veya korku gibi duygusal durumlarda veya içgüdüsel davranışlar sergilediklerinde havlarlar.

İslam dini, hayvanları da Allah’ın yarattığı varlıklar olarak kabul eder ve onlara saygı göstermeyi öğütler. Ancak, gece köpeklerin havlamasının belirli bir dini anlamı veya işareti yoktur. Bu tür inançlar ve uygulamalar, geleneksel veya kültürel inançlar arasında yer alır ve İslam diniyle doğrudan ilişkilendirilmemelidir. Köpekler Geceleri Neden Havlar Dini bu şekildedir: Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Gece Köpek Havladığında Yapılan Dua

Gece köpek havladığında yapılan dua son zamanlarda sosyal medya platformlarında sıkça merak edilmektedir. Köpekten korkan kişilerin okuması gereken dua aşağıdaki gibidir. Bu iki duayı okuyan kimseler Yüce Allah’a köpek korkularından sığınabilmektedir. Gece köpek havladığında bu iki duayı sırayla okuyarak korkudan kurtulmak mümkün hale gelir.

  • Ve rafea ebeveyhi alâl arşı ve harrû lehu succedâ, ve kâle yâ ebeti hâzâ te’vîlu ru’yâye min kablu kad cealehâ rabbî hakkâ, ve kad ahsene bî iz ahracenî mines sicni ve câe bikum minel bedvi min ba’di en nezegaş şeytânu beynî ve beyne ıhvetî, inne rabbî latîfun limâ yeşâu, innehu huvel alîmul hakîm.
  • Zâlike min enbâil gaybi nûhîhi ileyke, ve mâ kunte ledeyhim iz ecmaû emrehum ve hum yemkurûn. Ve mâ ekserun nâsi ve lev haraste bi mu’minîn. Ve mâ tes’eluhum aleyhi min ecr, in huve illâ zikrun lil âlemîn. Ve keeyyin min âyetin fîs semâvâti vel ardı yemurrûne aleyhâ ve hum anhâ mu’ridûn.
  • Ve dehale meahus sicne feteyâni, kâle ehaduhumâ innî erânî a’sıru hamrâ, ve kâlel âharu innî erânî ahmilu fevka ra’sî hubzen te’kulut tayru minhu, nebbi’nâ bi te’vîlihî, innâ nerâke minel muhsinîn. Kâle lâ ye’tikumâ taâmun turzekânihî illâ nebbe’tukumâ bi te’vîlihî kable en ye’tiyekumâ, zâlikumâ mimmâ allemenî rabbî, innî teraktu millete kavmin lâ yu’minûne billâhi ve hum bil âhiratihum kâfirûn.

Ezan Okunurken Köpekler Neden Ulur?

Ezan okunurken köpekler neden ulur sorusunun yanıtı hem dinî hem de normal manada merak edilmektedir. Köpeklerin ezan esnasında uluması ve havlamasını mucize olarak görmemek gereklidir. Nitekim yüksek frekanstaki ezan sesi köpeklerde tepkiye neden olabilmektedir. Aynı tepkiler ambulans, itfaiye ya da polis sirenine karşı da yaşanabilmektedir.

Köpekten Korkanların Okuyacağı Dua

Köpekten korkanların okuyacağı dua sayesinde inançlı kimseler köpek korkularını yenebilmektedir. İnançlı kimseler köpek korkularını yenebilmek adına aşağıdaki duaları okuyabilmektedir. Bu duaların neticesinde Yüce Allah’ın da izniyle köpek korkusunu yenmek mümkündür.

  • E fe eminû en te’tiyehum gâşiyetun min azâbillâhi ev te’tiyehumus sâatu bagteten ve hum lâ yeş’urûn. Kul hâzihî sebîlî ed’û ilâllâhi alâ basîratin ene ve menittebeanî, ve subhânallâhi ve mâ ene minel muşrikîn. Ve mâ erselnâ min kablike illâ ricâlen nûhî ileyhim min ehlil kurâ, e fe lem yesîrû fîl ardı fe yanzurû keyfe kâne âkıbetullezîne min kablihim, ve le dârul âhırati hayrun lillezînettekav, e fe lâ ta’kılûn.
  • Hattâ izâstey’eser rusulu ve zannû ennehum kad kuzibû câehum nasrunâ fe nucciye men neşâu, ve lâ yureddu be’sunâ anil kavmil mucrimîn. Lekad kâne fî kasasıhim ibratun li ulîl elbâb, mâ kâne hadîsen yufterâ ve lâkin tasdîkallezî beyne yedeyhi ve tafsîle kulli şey’in ve huden ve rahmeten li kavmin yu’minûn. Kâlet fe zâlikunnellezî lumtunnenî fîhi, ve lekad râvedtuhu an nefsihî festa’sam, ve le in lem yef’al mâ âmuruhu le yuscenenne ve le yekûnen mines sâgırîn.

Bunun yanında Gece köpek havlaması hadis yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın