Ana SayfaMucize DualarGideni Kesin Döndüren Dua 24 Saatte – Ya Vedud

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saatte – Ya Vedud

Gideni kesin döndüren dua 24 saatte etkili olmasıyla biliniyor. Kadın ya da erkek fark etmeksizin 24 saatte geri döndüren duayı okumak inançlı kimselerin Yüce Allah’ın da izniyle sevdiklerine kavuşmasının önünü açıyor. Aziz Allah’ın rızası ve izniyle okunması gereken dualar yazımız içerisinde mevcuttur. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

En Güçlü Gideni Geri Getirme Duası

En Güçlü Gideni Geri Getirme Duası
En Güçlü Gideni Geri Getirme Duası

Özellikle sevgili olunduğu zaman bir taraf diğer tarafa karşı kötü bir şey hissettiği zaman ondan ayrılabilir. Bu kadın veya erkek fark etmeksizin her seferinde olabilir. Bunun için En Güçlü Gideni Geri Getirme Duasını okuyarak karşınızdaki insanı geri getirebilirsiniz.

E lem tera ennallâhe enzele mines semâi mâen, fe ahracnâ bihî semerâtin muhtelifen elvânuhâ, ve minel cibâli cudedun bîdun ve humrun muhtelifun elvânuhâ ve garâbîbu sûd. Ve minen nâsi ved devâbbi vel en’âmi muhtelifun elvânuhu kezâlike, innemâ yahşâllâhe min ibâdihil ulemâu, innallâhe azîzun gafûr. İnnellezîne yetlûne kitâballâhi ve ekâmûs salâte ve enfekû mimmâ razaknâhum sirran ve alâniyeten yercûne ticâraten len tebûr.

Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saatte

Evlilik hayatında veya sevgililik zamanında ilişki zarar görürse ve bir taraf sonlandırmak isterse maalesef bu durum oldukça kötüdür. Karşınızdaki insanı ikna etmek için Gideni Kesin Döndüren Dua 24 Saatte edebilirsiniz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

 • Li yuveffîyehum ucûrahum ve yezîdehum min fadlihi, innehu gafûrun şekûr. Vellezî evhaynâ ileyke minel kitâbi huvel hakku musaddikan limâ beyne yedeyhi, innallâhe bi ibâdihî le habîrun basîr. Summe evresnâl kitâbellezînastafeynâ min ibâdinâ, fe minhum zâlimun li nefsihî, ve minhum muktesidun, ve minhum sâbikun bil hayrâti bi iznillâhi, zâlike huvel fadlul kebîr. Cennâtu adnin yedhulûnehâ yuhallevne fîhâ min esâvire min zehebin ve lu’luen, ve libâsuhum fîhâ harîr.

Sevgiliyi Geri Döndürme Duası

Sevgiliyi geri döndürme duası talepleri, insanların duygusal ilişkilerinde yaşadıkları zorluklarla baş etme isteğiyle ortaya çıkar. Ancak, duanın bir ilişkiyi geri getirmek konusunda doğrudan etkili olacağını söylemek zordur. İlişkiler karmaşık ve birden fazla faktörden etkilenir. Bu yüzden tek bir dua veya büyü ile herhangi bir sonuç garantisi vermek yanlış olur. Fakat okuyanların etkisini gördüğü Sevgiliyi Geri Döndürme Duası şu şekildedir:

 • Vedduha.
 • Velleyli iza seca.
 • Ma vedde’ake rabbüke ve ma kala.
 • Ve lel’ahıretü hayrün leke minel’ula.
 • Ve lesevfe yu’tıyke rabbüke feterda.
 • Elem yecidke yetiymen feava.
 • Ve vecedeke dallen feheda.
 • Ve vecedeke ‘ailen feağna.
 • Femmel yetiyme fela takher.
 • Ve emmessaile fela tenher.
 • Ve emma binı’meti rabbike fehaddis.

Ya Vedud ile sevdiğini geri getirme

Sevgilisi veya eşi tarafından terk edilen kişiler tekrar barışmak için birçok yol denemektedir. Fakat hiçte kolay olmayan bu durumda yapılabileceklerden bir tanesi de Ya Vedud ile sevdiğini geri getirmedir. Okuyanların oldukça etkisini gördüğünü söyleyen Ya Vedud zikri çekilmelidir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğinle Muhabbeti Artırmak İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Giden Sevgiliyi Geri Getirmek İçin Hangi Dua Okunur?

Giden sevgiliyi geri getirmek için hangi dua okunur sorusunun yanıtı son dönemde sıkça araştırılmaya devam ediyor. Keza internetin ve özellikle sosyal medyanın gündemine oturan bu sorunun yanıtı da oldukça basittir. Giden sevgiliyi geri getirmek ve yeniden bir ilişki yaşamak için okunması gereken dua aşağıdaki şekilde olabilir:

 • Ellezî ehallenâ dârel mukâmeti min fadlihî, lâ yemessunâ fîhâ nasabun ve lâ yemessunâ fîhâ lugûb. Vellezîne keferû lehum nâru cehennem, lâ yukdâ aleyhim fe yemûtû ve lâ yuhaffefu anhum min azâbihâ, kezâlike neczî kulle kefûr. Ve hum yastarihûne fîhâ, rabbenâ ahricnâ na’mel sâlihan gayrallezî kunnâ na’mel, e ve lem nuammirkum mâ yetezekkeru fîhi men tezekkere ve câekumun nezîr, fe zûkû fe mâ liz zâlimîne min nasîr. İnnallâhe âlimu gaybis semâvâti vel ard, innehu alîmun bi zâtis sudûr. Huvellezî cealekum halâife fîl ardı, fe men kefere fe aleyhi kufruhu, ve lâ yezîdul kâfirîne kufruhum inde rabbihim illâ maktâ, ve lâ yezîdul kâfirîne kufruhum illâ hasârâ.

Dön Gel Duası Ne İçin Okunur?

Dön gel duası ne için okunur sorusunun yanıtı oldukça basittir. Çünkü dön gel duası, inançlı kimselerin ayrıldıkları eşine ya da sevgilisine yeniden kavuşabilmek için okuduğu bir duadır. Bu dua sayesinde Yüce Allah’ın da izniyle yeniden bir ilişkiye girmek mümkün hale gelecektir. Bu duayı her gün 3 kez okumak ve bunun yanı sıra yatmadan önce bu kişinin fotoğrafına bakmak ve onu düşünmek gerekiyor. Okunması gereken dua şöyledir:

 • Kul e raeytum şurakâekumullezîne ted’ûne min dûnillâhi, erûnî mâzâ halakû minel ardı em lehum şirkun fîs semâvât, em âteynâhum kitâben fe hum alâ beyyinetin minhu, bel in yaıduz zâlimûne ba’duhum ba’dan illâ gurûrâ. İnnallâhe yumsikus semâvâti vel arda en tezûlâ, ve le in zâletâ in emsekehumâ min ehadin min ba’dihî, innehu kâne halîmen gafûrâ. Ve aksemû billâhi cehde eymânihim le in câehum nezîrun le yekûnunne ehdâ min ihdâl umemi, fe lemmâ câehum nezîrun mâ zâdehum illâ nufûrâ. İstikbâran fîl ardı ve mekres seyyii, ve lâ yahîkul mekrus seyyiu illâ bi ehlihî, fe hel yanzurûne illâ sunnetel.

Son olarak Gideni kesin döndüren dua 24 saatte yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın