Ana SayfaFaziletiHüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak – Mucize Ayet!

Hüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak – Mucize Ayet!

Hüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak birçok kişinin merak ettiği konuların başında gelmektedir. Dilerseniz gelin bu faziletin ne gibi durumlarda kullanıldığına ve ne gibi durumlara iyi geldiğine bir bakalım. Bunun yanında farklı duaların fazileti ile alakalı bilgiler için bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Hüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak

Öncelikle Hüvallahüllezi fazileti 41 defa okumak sonucunda inançlı kimselerin karşısına çıkar. Hüvallahüllezi duası, Haşr suresinin son 4 ayetinde yer almaktadır. Tesbihat olarak da okunan Haşr suresinin son 4 ayeti sabah ve akşam namazları sonrasında okunur. Bu duanın birçok fazileti bulunur fakat en sık rastlanan fazilet ve mucizeleri aşağıdaki gibidir:

 • Gün içerisinde 41 kez Hüvallahüllezi okuyan kişiler Allah tarafından korunur.
 • Ahirette ve bu dünyada işlerin rast gitmesi için Hüvallahüllezi okumak faydalıdır.
 • Günahları için tövbe etmek isteyen kişiler Hüvallahüllezi okur. Şüphesiz ki o bağışlayan ve esirgeyendir.
 • Allah-u Teala’nın rızasını kazanmak için Hüvallahüllezi okunduğu bilinir.
 • Hüvallahüllezi okuyan kimselerin hem işleri rast gider hem de duaları kabul olunur.

Haşr suresinin son 4 ayetinde yer alan Hüvallahüllezi duası yukarıdaki gibi faziletlere sahiptir. Bu duayı vakit namazlarının ardından okumak çok daha hayırlıdır. Yüce Allah, vakit namazlarının ardından Hüvallahüllezi okuyan kimselerin dualarını işitir.

Haşr Suresini 40 Defa Okumak

Haşr Suresini 40 Defa Okumak
Haşr Suresini 40 Defa Okumak

Öncelikle Haşr suresini 40 defa okumak birçok derde devadır. Bu nedenle inançlı ve dini bütün kimseler tarafından sıkça tercih edilir. Haşr suresi, gün içerisinde toplamda 40 kez okunmalı ve vakit namazlarının ardından eşit dağıtılarak tamamlanmalıdır. Aynı zamanda abdestli bir şekilde okunması gerekir. Sureyi aşağıdaki gibi okumak mümkündür.

 • 1. Sebbeha lillahi ma fiyssemavati ve ma fiyl’arardı ve huvel’aziyzulhakiymu.
  2. Huvelleziy ahrecelleziyne keferu min ehlilkitabi min diyarihim lievvelil haşri ma zanantum en yahrucu ve zannu ennehum mani’atuhum husunuhum minallahi feetahumullahu min haysu lem yahtesibu ve kazefe fiy kulubihimurru’be yuhribune buyutehum bieydiyhim ve eydiylmu’miniyne fa’tebiru ya ulil’ebsari.
  3. Ve lev la en keteballahu ‘aleyhimulcelae le’azzebehum fiyddunya ve lehum fiyl’ahıreti ‘azabunnari.
  4. Zalike biennehum şakkullahe ve resulehu ve men yuşakkıllahe feinnallahe şediydul’ıkabi.
  5. Ma kata’tum min liynetin ev terektumuha kaimeten ‘ala usuliha febiiznillahi ve liyuhziyelfasikıyne.
  6. Ve ma efaalahu ‘ala resulihi minhum fema evceftum ‘aleyhi min haylin ve la rikabin ve lakinnallahe yusellitu rusulehu ‘ala men yeşa’u vallahu ‘ala kulli şey’in kadiyrun.
  7. Ma efaallahu ‘ala resulihi min ehlilkura felillahi ve lirresuli ve liziylkurba velyetama velmesakiyni vebnissebiyli key la yekune duleten beynel’ağniyai minkum ve ma atakumurresulu fehuzuhu ve ma nehakum ‘anhu fentehu vettekullahe innallahe şediydul’ıkabi.
  8. Lelfukarailmuhaciriyn-elleziyne uhricu min diyarihim ve emvalihim yebteğune fadlen minallahi ve rıdvanen ve yensurunallahe ve resulehu ulaike humussadikune.
  9. Velleziyne tebevveuddare vel’iymane min kablihim yuhıbbune men hacere ileyhim ve la yecidune fiy sudurihim haceten mimma utu ve yu’sirune ‘ala enfusihim ve lev kane bihim hasasatun ve men yuka şuhha nefsihi feulaike humulmuflihune.
  10. Velleziyne cau min ba’dihim yekulune rabbenağfir lena ve liıhvaninelleziyne sebekuna bil’iymani ve la tec’al fiy kulubina ğullen lilleziyne amenu rabbena inneke raufun rahıymun.
  11. Elem tere ilelleziyne nafeku yekulune liıhvanihimulleziyne keferu min ehlilkitabi lein uhrictum lenahrucenne me’akum ve la nutıy’u fiykum ehaden ebeden ve in kutiltum lenensurennekum vallahu yeşhedu innehum lekazibune.
  12. Lein uhricu la yahrucune me’ahum ve lein kutilu la yensurunehum ve lein nesaruhum leyuvellunel’edbare summe la yunsarune.
  13. Leentum eşeddu rehbeten fiy sudurihim minallahi zalike biennehum kavmun la yefkahune.
  14. La yukatilunekum cemiy’an illa iy kuran muhassenetin ev min verai cudurin be’suhum beynehum şediydun tahsebuhum cemiy’an ve kulubuhum şetta zalike biennehum kavmun la ya’kılune.
  15. Kemeselilleziyne min kablihim kariyben zaku vebule emrihim ve lehum ‘azabun eliymun.
  16. Kemeselişşeytani iz kale lil’insanikfur felemma kefere kale inniy beriy’un minke inniy ehafullahe rabbel’alemiyne.
  17. Fekane ‘akıbetehuma ennehuma fiynari halideyni fiyha ve zalike cezauzzalimiyne.
  18. Ya eyyuhelleziyne amenuttekullahe veltenzur nefsun ma kaddemet liğadin vettekullahe innallahe habiyrun bima ta’melune.
  19. Ve la tekunu kelleziyne nesullahe feensahum enfusehum ulaike humulfasikune.
  20. La yesteviy ashabunnari ve ashabulcenneti ashabulcenneti humulfaizune.
  21. Lev enzelna hazelkur’ane ‘ala cebelin lereeytehu haşi’an mutesaddi ‘an min haşyetillahi ve tilkel’emsalu nadribuha linnasi le’allehum yetefekkerune.
  22. Huvallahulleziy la ilahe illa huve ‘alimulğaybi veşşehadeti huverrahmanurrahıymu.
  23. Huvallahulleziy la ilahe illa huve elmelikulkuddususselamul mu’minul muheyminul ‘aziyzul cebbarul mutekebbiru subhanallahi ‘amma yuşrikune.
  24. Huvallahul halikul – bariy-ulmusavviru lehum’esma ulhusna yusebbihu lehu ma fiyssemavati vel’ardı. Ve huvel’aziyzulhakiymu.

Surenin son 4 ayetini gün içerisinde 40 kez okumak mümkündür. Bunun yanı sıra gün içerisinde surenin tamamını okuyan kimselerin de sayısı çoktur. Haşr suresi toplamda 24 ayetten oluşmaktadır. Allah-u Teala tarafından gönderilen her bir ayeti kerimenin şifası ve mucizesi vardır. Ayrıca, Haşr Suresi mucizesi yaşayanlar olduğu bilinmektedir.

Ayrıca Ya Semken Ya Ehken Okuyanlar yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Haşr Suresi Son İki Ayeti 11 Defa

Haşr suresi son iki ayeti 11 defa okumak da yukarıda belirtildiği üzere sevap, mükafat ve faziletler getirecektir. Yüce Allah tarafından indirilmiş olan ayeti kerimenin tek bir harfi dahi kutsaldır. Bu nedenle son iki ayetini okuyan kimseler de çeşitli faziletler görebilmektedir. Ancak son iki ayeti 11 defa okumak gerekir. İslam alimleri tarafından da belirtildiği üzere Haşr suresinin son iki ayetini cuma gecesi okuyan kimselerin sevabı artar günahları azalır. Aynı zamanda mübarek gün huzur içerisinde geçer.

Ayrıca Ya Mübdiel Beraya Duası Fazileti yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Hüvallahüllezi Okuyanların Yorumları

Hüvallahüllezi okuyanların yorumları son dönemde yeniden popüler hale gelmiştir. Haşr suresinin son 4 ayetinde geçen Hüvallahüllezi önemli bir duadır. Okuyan kimseler ise yaşadıklarını aşağıdaki gibi özetlemiştir:

 • “Hüvallahüllezi okumaya başladığım günden beri hayatım yoluna girdi. Bu sebeple okumaya hiç ara vermedim ve vermeyi de düşünmüyorum. Benim gibi işleri rast gitmeyen birinin bile işleri rast gitmeye başladı. Tüm Müslüman kardeşlerime günde 1-2 saatlerini ayırarak Hüvallahüllezi okumalarını tavsiye ediyorum. Vakit namazlarımın ardından 15 dakika kadar okumak bile yeterli oluyor.”
 • “Geçmişte birçok günahım vardı fakat artık tövbe ettim. Allah-u Teala’nın esirgeyen ve bağışlayan olduğunu biliyorum. Hüvallahüllezi okuyarak günahlarım için Allah’tan af diledim.”
 • “Dünyevi dertlerimi ve isteklerimi bir kenara bırakalı çok oldu. Artık tek isteğim Allah’ımın rızasını kazanmak. Bunun için de Hüvallahüllezi okumaya başladım. Yüce Allah’a hamd olsun.”
 • “Hüvallahüllezi okumaya başladığım günden beri hayatım pozitif anlamda değişiklik gösterdi. Artık çok daha huzurlu ve mutluyum.”

Ayrıca Hüvallahüllezi Okuyanların Yorumları konusu ile alakalı en merak edilen soru ve cevaplar sizlerle:

Haşr Suresini 40 Defa Okumak yazımız ile alakalı bilgilendirici bir video sizlerle olacak:

Son olarak da Hüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Faruk Akar

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Faruk Akar, son yıllarda yayınladığı tezler ve konuşmalar sayesinde birçok duanın fazileti hakkında bizlere bilgi vermektedir. Şuan da hali hazırda birden fazla üniversitede ders vermektedir.

“Hüvallahüllezi Fazileti 41 Defa Okumak – Mucize Ayet!” üzerine bir yorum

Yorum yapın