Ana SayfaMucize Dualarİki Kişiyi Ayırma Duası – İşe Yarar Mı?

İki Kişiyi Ayırma Duası – İşe Yarar Mı?

İki kişiyi ayırma duası kavramı, bazen insanların birbirine bağlı olan veya ilişkisi bulunan iki kişiyi ayrılmasını istediği durumlar için kullanılıyor. İnsanlar arasındaki ilişkiler karmaşık olabiliyor. Ve bazen insanlar bu ilişkilerin sona ermesini veya değişmesini dileyebiliyor. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

İki Kişiyi Ayırma Duası

İki kişiyi ayırma duası sayesinde inançlı kimseler gönülden sevgi ve bağlılık hissettiği kimselerle uzun süreli birliktelik yaşayabilmektedir. Ayrıca, İki kişiyi ayırma duası farklı amaçlar için de kullanılabiliyor. İslam alimlerine konuyla ilgili sorulan sorulara genel itibarıyla aşağıdaki dualar ile yanıt verilmektedir:

  • Ellezîne yebhalûne ve ye’murûnen nâse bil buhli ve yektumûne mâ âtâhumullâhu min fadlıhî. Ve a’tednâ lil kâfirîne azâben muhînâ. Va’budûllâhe ve lâ tuşrikû bihî şeyen ve bil vâlideyni ihsânen ve bizil kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vel câri zil kurbâ vel câril cunubi ves sâhıbi bil cenbi vebnis sebîli, ve mâ meleket eymânukum. İnnallâhe lâ yuhıbbu men kâne muhtâlen fehûrâ.
  • İnnallâhe lâ yazlimu miskâle zerreh, ve in teku haseneten yudâıfhâ ve yu’ti min ledunhu ecran azîmâ. Ve mâzâ aleyhim lev âmenû billâhi vel yevmil âhıri ve enfekû mimmâ razakahumullâh. Ve kânallâhu bihim alîmâ. Yevme izin yeveddullezîne keferû ve asavur resûle lev tusevvâ bihimul ard. Ve lâ yektumûnallâhe hadîsâ.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevgiliyle Aradaki Soğukluğu Gidermek İçin Dua yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

Erkeği Kızdan Ayırma Duası

Erkeği kızdan ayırma duası son yıllarda hızla merak edilen ve araştırılan konular arasındaki yerini korumaya devam ediyor. Erkeğin kızdan ayrılmasını sağlamak için aşağıdaki iki duayı okumak gerekiyor. Yüce Allah’a el açmak suretiyle aşağıdaki iki duayı okuyanlar sonuca ulaşacaktır. Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımızı da incelemenizi öneriyoruz.

  • Yâ eyyuhâllezîne âmenû lâ takrabûs salâte ve entum sukârâ hattâ ta’lemû mâ tekûlûne ve lâ cunuben illâ âbirî sebîlin hattâ tagtesilû. Ve in kuntum mardâ ev alâ seferin ev câe ehadun minkum minel gâiti ev lâmestumun nisâe fe lem tecidû mâen fe teyemmemû saîden tayyiben femsehû bi vucûhikum ve eydîkum. İnnallâhe kâne afuvven gafûrâ.
  • Minellezîne hâdû yuharrifûnel kelime an mevâdııhî ve yekûlûne semi’nâ ve asaynâ vesma’ gayra musmeın ve râınâ leyyen bi elsinetihim ve ta’nan fîd dîn. Ve lev ennehum kâlû semi’nâ ve ata’nâ vesma’ venzurnâ le kâne hayran lehum ve akvem, ve lâkin leanehumullâhu bi kufrihim fe lâ yu’minûne illâ kalîlâ. Yâ eyyuhâllezîne ûtûl kitâbe âminû bi mâ nezzelnâ musaddikan li mâ meakum min kabli en natmise vucûhen fe neruddehâ alâ edbârihâ ev nel’anehum kemâ leannâ ashâbes sebt. Ve kâne emrullâhi mef’ûlâ.

İki Kişiyi Birbirinden Ayırma Duası

İki Kişiyi Birbirinden Ayırma Duası
İki Kişiyi Birbirinden Ayırma Duası

Öncelikle İki kişiyi birbirinden ayırma duası yapmak, başkalarının ilişkisine müdahale etmek ve zarar vermek anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla islam dininde bu tür niyetlerle yapılan dualar kabul edilmez ve doğru değildir.

Ayırma Duası Denenmiş

Ayırma duası denenmiş ve pek çok kişi tarafından internet üzerinde yorumlanmıştır. Bu minvalde ayırma duası aşağıdaki gibidir. Bu duaları her gün okumak ve tekrarlamak gerekiyor:

  • E lem tera ilâllezîne yuzekkûne enfusehum. Belillâhu yuzekkî men yeşâu ve lâ yuzlemûne fetîlâ. İnnallâhe lâ yagfiru en yuşrake bihî ve yagfiru mâ dûne zâlike li men yeşâu ve men yuşrik billâhi fe kadifterâ ismen azîmâ. Em lehum nasîbun minel mulki fe izen lâ yu’tûnen nâse nakîrâ. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslîhim nârâ. Kullemâ nadicet culûduhum beddelnâhum culûden gayrahâ li yezûkûl azâb. İnnallâhe kâne azîzen hakîmâ.
  • E lem tera ilâllezîne ûtû nasîben minel kitâbi yu’minûne bil cibti vet tâgûti ve yekûlûne lillezîne keferû hâulâi ehdâ minellezîne âmenû sebîlâ. Ulâikellezîne leanehumullâh. Ve men yel’anillâhu fe len tecide lehu nasîrâ. Fe minhum men âmene bihî ve minhum men sadde anhu. Ve kefâ bi cehenneme saîrâ. Yâ eyyuhâllezîne âmenû atîûllâhe ve atîûr resûle ve ulil emri minkum, fe in tenâza’tum fî şey’in fe ruddûhu ilâllâhi ver resûli in kuntum tu’minûne billâhi vel yevmil âhir. Zâlike hayrun ve ahsenu te’vîlâ.

Bunun yanında İki Kişiyi Ayırma Duası yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın