Ana SayfaOkuyanlarKem Terekû Min Cennatin ve Uyûn Okuyanlar – Ne Demek?

Kem Terekû Min Cennatin ve Uyûn Okuyanlar – Ne Demek?

Kem terekû min cennatin ve uyûn okuyanlar karı koca arasındaki uyumsuzluk, mutsuzluk ve sorunların üstesinden gelmek için önemlidir. Nitekim inançlı kimseler kem terekû min cennatin ve uyûn okuyarak aile içerisindeki gerginliğin üstesinden gelebilmektedir. Bu dua yalnızca karı ya da koca tarafından değil çocuklar ya da çiftin yakınları tarafından da okunabilmektedir. Bunun yanında diğer duaları okuyanlar tarafından anlatılmış tecrübeleri bağlantıya tıklayarak okuyabilirsiniz.

Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Ne Demek?

Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Ne Demek?
Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Ne Demek?

Özellikle evin içerisindeki huzuru sağlayan ve oldukça etkili olan Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun karı koca arasındaki sorunların tatlıya bağlayan oldukça etkili bir duadır. Bunun dışında çocuklar ve çiftin aileleri tarafından da okunabilir. Böylece Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Ne Demek? Sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan 7 Gün Ayetel Kürsi Okuyanların Yaşadıkları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kem Terekû Min Cennatin ve Uyûn Okuyanlar

Kem Terekû Min Cennatin ve Uyûn Okuyanların yorumlarını incelediğimizde birçok karı kocanın barıştığını hatta aralarındaki bağın daha da kuvvetlendiğini söylemektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Ya Kabid Okuyanların Yorumları yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte o yorumlar şu şekildedir:

  • Eşimle hemen hemen her gün tartışıyorduk. Hatta ayrılma aşamasına bile gelmiştik. Sonra internette bu duaya denk geldim ve şuan gerçekten çok mutluyum.
  • Annem sürekli abimin evliliği zarar görmesin diye Duhan suresinin bu ayetini okuyor.
  • Bende arada sırada eşimle ters düşüyordum. Ta ki bu duayı görene kadar artık hep bir taraf alttan alıyor tartışma yaşamıyoruz.

Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Kaç Kere Okunur?

Karı koca arasındaki sorunların ortadan kalkması için sık sık okunan Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Duhan Suresinin 25. ayetidir. Ayrıca 21 veya 71 defa okunduğu taktirde aralaraındaki geçimsizlik ortadan kalkacaktır. Böylece Kem Teraku Min Cennativ Ve Uyun Kaç Kere Okunur? Sorusuna bu şekilde cevap verebiliriz.

Huysuz Koca İçin Okunacak Dua

Huysuz koca için okunacak dua son zamanların en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Ayrıca huysuz koca için okunacak dua sayesinde ev içerisindeki huzuru yeniden tesis etmek mümkündür. Nitekim huysuz koca için okunacak dua

  • Berâetun minallâhi ve resûlihî ilâllezîne âhedtum minel muşrikîn. Fesîhû fil ardı erbeate eşhurin va’lemû ennekum gayru mu’cizîllâhi ve ennallâhe muhzîl kâfirîn. Ve ezanun minallâhi ve resûlihî ilân nâsi yevmel haccıl ekberi ennallâhe berîun minel muşrikîne ve resûluhu, fe in tubtum fe huve hayrun lekum, ve in tevelleytum fa’lemû ennekum gayru mu’cizîllâh , ve beşşirillezîne keferû bi azâbin elîm.
  • İllâllezîne âhedtum minel muşrikîne summe lem yankusûkum şey’en ve lem yuzâhirû aleykum ehaden fe etimmû ileyhim ahdehum ilâ muddetihim, innallâhe yuhıbbul muttekîn . Fe izânselehal eşhurul hurumu faktulûl muşrikîne haysu vecedtumûhum ve huzûhum vahsurûhum vak’udû lehum kulle marsad , fe in tâbû ve ekâmûs salâte ve âtûz zekâte fe hallû sebîlehum, innallâhe gafûrun rahîm.
  • Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm. Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete, ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn. Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bi him, ve huvel azîzul hakîm. Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeşâu, vallâhu zûl fadlil azîm.

Duhan Suresinin 25.Ayeti Nedir?

Duhan suresinin 25.ayeti nedir diye merak edenlerin sayısı her geçen gün artış göstermeye devam ediyor. Ayrıca Duhan suresinin 25. ayeti kerimesinde Yüce Allah, cennetteki bahçe ve pınarlardan söz etmektedir. Bunun yanı sıra aynı ayeti kerimede İsrailoğullarının firavunun azabından kurtarıldığı da belirtilmektedir. Duhan suresinin 25.ayeti kerimesinin okunuşu ve Türkçe meali aşağıdaki gibidir:

  • Kem terakû min cennâtin ve uyûn. Ve zurûin ve makâmin kerîm. Ve na’metin kânû fîhâ fâkihîn. Kezâlike ve evrasnâhâ kavmen âharîn. Fe mâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn. Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn.

Türkçe meali ise şöyle:

  • Bahçelerden ve pınarlardan nicelerini terkettiler. Ve ekinler ve kerim mekânlar (güzel köşkler). Ve orada zevk içinde yaşadıkları ni’metler (terkettiler). İşte, böyle. Ve sonraki kavmi onlara varis kıldık. Onlara yer ve gök ağlamadı. Ve onlara mühlet verilmedi. Ve andolsun ki Biz, İsrailoğullarını (firavunun) zelil azab(ın)dan kurtardık.

Son olarak Kem terekû min cennatin ve uyûn okuyanlar yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer okuyanlar yazılarımıza da bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Oktay Demirer

Oktay Demirer, Temel İslam Bilimleri Bölümü mezunudur. Özellikle Hadis, İslam hukuku ve tasavvuf anabilim dallarında uzmanlaşmıştır. Sosyoloji ve toplum merakından ötürü de dua okuyanlar hakkındaki yazılarını paylaşmaktadır.
Yorum yapın