Ana SayfaMucize DualarKendini Sevdirme Duası – Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli

Kendini Sevdirme Duası – Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli

Kendini sevdirme duası sayesinde toplum tarafından dışlandığını hisseden inançlı kimselerin kendini sevilen ve saygı duyulan birine dönüştürmesi mümkündür. Çok fazla merak edilen kendini sevdirme duaları yazımızın içerisindeki gibidir. Her bir duayı vakit namazlarının ardından 2’şer kez okumak gereklidir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli

Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli
Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli

Özellikle çok fazla sevilmeyen, insanlar tarafından dışlanan insanlar sevilmek için dua edebilirler. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevgiliyle Arayı Düzeltmek İçin Okunacak Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Herkesin Seni Sevmesi İçin Dua Cübbeli şu şekildedir:

  • Bel iyyâhu ted’ûne fe yekşifu mâ ted’ûne ileyhi in şâe ve tensevne mâ tuşrikû. Ve lekad erselnâ ilâ umemin min kablike fe ehaznâhum bil be’sâi ved darrâi leallehum yetedarraûn. Fe lev lâ iz câehum be’sunâ tedarraû ve lâkin kaset kulûbuhum ve zeyyene lehumuş şeytânu mâ kânû ya’melûn.

Birine Kendini Sevdirmek İçin Dua

Bir kişiye platonik olan kişi onun kendisini sevmesi için dua edebilir. Genel olarak bu tarz duaların kabul olduğu söylenmektedir. Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Sevdiğin Erkeğin Seni Sevmesi İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz. İşte Birine Kendini Sevdirmek İçin Dua şu şekildedir:

  • Ve hum yenhevne anhu ve yen’evne anhu, ve in yuhlikûne illâ enfusehum ve mâ yeş’urûn. Ve lev terâ iz vukıfû alân nâri fe kâlû yâ leytenâ nureddu ve lâ nukezzibe bi âyâti rabbinâ ve nekûne minel mu’minîn. Bel bedâ lehum mâ kânû yuhfûne min kabl,ve lev ruddû le âdû li mâ nuhû anhu ve innehum le kâzibûn.

Kendini Sevdirme Duası 12 Saatte Etkili

Kendini Sevdirme Duası 12 Saatte Etkili olduğunu söyleyen birçok kişi vardır. Özellikle sevgi görmemiş ve buna hasret kişiler sık sık bu duaları etmektedirler. Eğer sizde kendinizi sevdirmek için dua arıyorsanız aşağıdaki duayı edebilirsiniz.

Ve kâlû in hiye illâ hayâtunâd dunyâ ve mâ nahnu bi meb’ûsîn. Ve lev terâ iz vukıfû alâ rabbihim, kâle e leyse hâzâ bil hakk, kâlû belâ ve rabbinâ, kâle fe zûkûl azâbe bimâ kuntum tekfurûn. Kad hasirallezîne kezzebû bi likâillâh hattâ izâ câethumus sâatu bagteten kâlû yâ hasratenâ alâ mâ farratnâ fîhâ ve hum yahmilûne evzârahum alâ zuhûrihim, e lâ sâe mâ yezirûn.

Kalpleri Cezbetme Duası

“Kalp cezbetmek” deyimi, bir kişinin veya şeyin başka bir kişinin kalbini etkileyerek onun ilgisini çekmek, sevgi ve ilgi uyandırmak anlamına gelir. Bu ifade, kişinin duygusal veya romantik olarak bir başkasını etkilemeye çalıştığı durumlar için kullanılır. İşte Kalpleri Cezbetme Duası şu şekildedir:

  • İnnemâ yestecîbullezîne yesmeûn, vel mevtâ yeb’asuhumullâhu summe ileyhi yurceûn. Ve in kâne kebure aleyke i’râduhum fe inisteta’te en tebtegıye nefekan fîl ardı ev sullemen fîs semâi fe te’tiyehum bi âyetin, ve lev şâallâhu le cemeahum alâl hudâ fe lâ tekûnenne minel câhilîn.

Günde 10 Defa Oku Herkes Seni Sevsin Duası

Günde 10 defa oku herkes seni sevsin duası son zamanlarda internetin en çok aratılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle günde 10 defa aşağıdaki duayı okuyan kimseler görmedikleri sevgiyle karşılaştıklarını belirtmektedir.

  • Ve mâl hayâtud dunyâ illâ leibun ve lehvun, ve led dârul âhiratu hayrun lillezîne yettekûn, e fe lâ ta’kılûn. Kad na’lemu, innehu le yahzunukellezî yekûlûne fe innehum lâ yukezzibûneke ve lâkinnez zâlimîne bi âyâtillâhi yechadûn.

Kendini Sevdirme Duası Nihat Hatipoğlu Denenmiş

Kendini Sevdirme Duası Nihat Hatipoğlu Denenmiş tarafından da sıkça öneriliyor. İşte kendini sevdirmek isteyenlere Hatipoğlu’nun tavsiye ettiği dualar aşağıdaki gibi. Bu duaları sık sık okumak ve bunu bir ritüel haline getirmek sonuç alınmasını kolaylaştıracaktır.

  • Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ summun ve bukmun fîz zulumât, men yeşâillâhu yudlilhu, ve men yeşe’ yec’alhu alâ sırâtın mustakîm. Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim yuhşerûn. Kul e raeytekum in etâkum azâbullâhi ev etetkumus sâatu e gayrallâhi ted’ûn, in kuntum sâdıkîn.

Kalpleri Cezbetme Duası

Kalpleri cezbetme duası sayesinde inançlı kimseler çevrelerindeki kişiler tarafından daha çok sevgiyle karşılanmaktadır. Ayrıca kalpleri cezbetmek ve herkes tarafından sevilmek isteyen kişilerin okuması gereken dua aşağıdaki gibidir:

  • Fe lemmâ nesû mâ zukkirû bihî fetahnâ aleyhim ebvâbe kulli şey’in, hattâ izâ ferihû bimâ ûtû, ehaznâhum bagteten fe izâhum mublisûn. Fe kutia dâbirul kavmillezîne zalemû, vel hamdu lillâhi rabbil âlemîn. Kul e raeytum in ehazallâhu sem’akum ve ebsârakum ve hateme alâ kulûbikum men ilâhun gayrullâhi ye’tîkum bihî, unzur keyfe nusarriful âyâti summe hum yasdifûn.

Son olarak Kendini sevdirme duası yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın