Ana SayfaYaşayanlarKenzül Arş Mucizesi Yaşayanlar – En Etkili Dilek Duaları!

Kenzül Arş Mucizesi Yaşayanlar – En Etkili Dilek Duaları!

Kenzül Arş mucizesi yaşayanlar, bu mucizelerin gerçek olduğunu anlatmaktadırlar. Bu ülkemizde ve dünyada pek çok kişinin yaşadığı bir olgudur. Onu deneyimleyenlere huzur, neşe ve şifa getiren manevi bir deneyim olduğu söylenmektedir. Bu tarz fazileti güçlü duaların etkisini yaşayanlar hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası Oku. Bu dua Allah’ın büyük Arş’ının zenginlik hazinelerini açması ve hayırlı rızıkların ihsan edilmesi için okunur. Özellikle Kenzül Arş duasını düzenli olarak okuyanlar, manevi bir huzur ve rahatlama hissi yaşadıklarını ve dualarının kabul edildiğini belirtmektedirler.

Bismillahirrahmanirrahim.

Lâ ilâhe illellâhül melikül hakkul mübîn.

La ilâhe illellahül hakemül adlül metîn.

Rabbünâ ve rabbü âbâinel evvelîn.

La ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minezzâlimîn.Lâ ilâhe illellâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü ve hüve hayyül lâ yemûtü ebeden biyedihil hayru veileyhil masîru ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Ve bihî nesteînü ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Lâ ilâhe illellâhü şükran li ni’metih.Lâ ilâhe illellâhü ikrâran bi rubûbiyyetih.

Ve sübhânellâhi tenzîhen li azametih.

Es’elükellâhümme bi hakkısmikel mektûbi alâ cenâhı cibrîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cenahı mîkâîle aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikel mektûbi alâ cebheti isrâfîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikel mektûbi alâ keffi azrâîle aleyke yâ rab.

Ve bi hakkısmikellezî semmeyte bihî münkeran ve nekîran aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmike ve esrâri ıbâdike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî temme bihil islâmü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî telekkâhü âdemü lemmâ hebeta minel cenneti fe nâdâke fe lebbeyte düâehü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî şîtü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî kavveyte bihî hameletel arşî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikelmektûbî fittevrâti vel incîli vezzebûri vel fürkâni aleyke yâ rab. Ve bihakkısmike ilâ müntehâ rahmetike alâ ıbâdike aleyke yâ rab. Ve bihakkı temâmi kelâmike aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ibrâhîmü fecealtennâra aleyhi berden ve selâmen aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ismâîlü fe necceytehû minezzebhı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî ishâku fe kadayte hâcetehû aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî hûdü aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî ya’kûbü fe ra dedte aleyhi basarahû ve veledehû yûsüfe aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî dâvüdü fe cealtehû halîfeten fil ardı ve elente lehül hadîde fî yedihî aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî deâke bihî süleymânü fe a’taytehül mülke fil ardı aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî eyyûbü fe necceytehû minel gammillezî kâne fîhi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî îsebnü meryeme fe ahyeyte lehül mevtâ aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî mûsâ lemmâ hâtabeke alettûri aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdetke bihî asîyetümraetü fir’avne fe razaktehel cennete aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî benû isrâîle lemmâ câvezûlbahra aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihil hıdıru lemmâ meşâ alel mâi aleyke yâ rab.

Ve bihakkısmikellezî nâdâke bihî muhammedün sallallâhü aleyhi ve selleme yevmel ğâri fe necceytehû aleyke yâ rab.

İnneke entel kerîmül kebîru. Hasbünellâhü ve ni’mel vekîl. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve sallallâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî vesellem.

Kenzül Arş Duası Oku

Kenzül Arş Duası İle Dileği Kabul Olanlar

Ayrıca Kenzül Arş duası yüzyıllardır Müslümanlar tarafından kullanılan güçlü ve mucizevi bir duadır. Okuyan kişilerin hayatlarına mucizeler getirecek bir dua olduğuna inanıyoruz. Bu duanın genel olarak büyük bir sıkıntı ve zorluk anında okuduğu söylenmektedir. Duanın o kadar güçlüdür ki, her durumda mucizevi bir değişiklik meydana getirmektedir. Kenzül Arş duasının bir takım faydalar sağladığı söylenmektedir. Okuyan kişinin kalbine ve ruhuna huzur ve memnuniyet getirdiği aktarılmaktadır. Ayrıca şifa ve zarardan korunma getirdiği söylenmektedir.

Kenzül Arş Mucizesi Yaşayanlar

Kenzül Arş mucizesi, müminler arasında büyük bir manevi öneme sahiptir. Bu özel dua, Allah’ın arşı üzerindeki isimlerini anma ve O’na yönelme amacıyla okunmaktadır.

Kenzül Arş mucizesini yaşayanlar, bu ibadetin manevi derinliği ve etkisiyle kalp ve ruhlarında olumlu değişimler yaşadıklarını paylaşırlar.

Bu mucizevi duanın anlamı ve etkileri, müminlerin Allah’a yönelik sevgi ve bağlılıklarını daha da güçlendirmektedir.

Kenzül Arş Okuyanların Yorumları

Kenzül Arş Okuyanların Yorumları
Kenzül Arş Okuyanların Yorumları

Öncelikle Kenzül Arş Okuyanlar hayatlarında bir takım olumlu değişiklikler olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca Kenzül Arş duasını okuyan kişiler, dua sonrasında manevi bir huzur ve ferahlık hissettiğini, zorluklar karşısında güçlü durduğunu ve dua etmenin kendilerine umut verdiğini belirtmektedirler. Özellikle bu duayı okumaya başladıktan sonra, hayatlarında daha fazla huzur ve memnuniyet hissettiklerini söylemektedirler.

Ayrıca zarardan daha fazla korunduklarını ve Tanrı’ya daha bağlı hissettiklerini de aktarmışlardır. Duanın gücünün mucizeler yaratabilecek düzeyde olduğunu biliyoruz.

Kenzül Arş mucizesi yaşayanlar, hastalıklardan şifa, tehlikelerden korunma, hatta zor durumlardan kurtulma gibi mucizevî olayları anlatmaktadırlar.

 1. Ayşe N.
  • “Kenzül Arş duasını düzenli olarak okumaya başladığımda, kalbimde bir huzur ve dinginlik hissettim. Ruhumun derinliklerinde Allah’a olan bağlılığım arttı, bu dua benim için bir manevi şifa kaynağı oldu.”
 2. Mustafa K.
  • “Kenzül Arş okumak, benim için bir ruhsal terapi gibi oldu. Dua sırasında hissettiğim derin bağlılık, yaşamıma olumlu bir yönde etki etti. Allah’a daha yakın hissediyorum.”

Kenzül Dua Kitabı Okuyanlar

Kenzül Arş duası, içerdiği duaların etkisiyle birçok insanın yaşamında önemli değişimlere yol açmıştır. Kenzül Arş duasının kitabını okuyanlar, bu duaların kişisel hayatlarında ve çevrelerinde mucizevi olaylar yaşandığına tanıklık etmişlerdir. Bu duaların tevhit inancını güçlendirdiği, manevi huzur sağladığı ve Allah’ın lütfunu üzerlerinde hissettirdiği ifade edilmiştir.

Kenzül Arş Duası Kaç Kere Okunur

Kenzül Arş duası, genellikle isteğe bağlı olarak okunabilir. Ancak bazı inananlar, bu duayı belirli sayıda tekrarlamayı tercih ederler. Özellikle belirli bir niyetle yapılan dualarda Kenzül Arş duasının 7, 11, 21 veya 40 defa okunması önerilir. Bu sayılar, duaların etkisinin artacağına inanılır ve kişinin niyetine göre değişebilir. Her ne kadar sayı belirleyici olsa da, duaların samimi bir kalpten yapılması ve Allah’a olan teslimiyetle eşlik etmesi önemlidir.

Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenler

Bu duanın mucizesini yaşayanlar hayatlarında bir çok olumlu değişiklikler olduğunu söylemektedirler. Hayatınıza daha fazla huzur ve mutluluk getirmenin bir yolunu arıyorsanız Kenzül Arş duası cevap olabilmektedir. Sorunlarınızdan kurtulmak ya da refaha kavuşmak için sizde bu duaya sığınabilirsiniz. Genel olarak Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenler ve onların söylediklerine bakmak gerekmektedir. Onların söylediklerinden yola çıkarak bile bu duanın hayatımızda ne kadar önemli olduğu görülmektedir. Her gün düzenli olarak bu duayı okumak her anlamda rahatlamamıza yardımcı olmaktadır.

Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenlerin Yorumları

Özellikle Kenzül Arş Duasını Okuyup Fayda Görenlerin Yorumları manevi derinlik ve huzur yaşadıklarını gösteriyor. Dua, Allah’a olan bağlılığı artırarak müminlere ruhsal bir güç ve güven sağlamaktadır.

 1. Ahmet H.
  • “Kenzül Arş duasını okumaya başladıktan sonra, yaşadığım zorluklara karşı sabır ve güç buldum. Allah’a olan güvenim arttı ve dua sayesinde rahmetiyle bütünleştiğimi hissettim.”
 2. Fatma G.
  • “Kenzül Arş duasının gücünü keşfettim. Her okuduğumda, kalbimde bir huzur dalgası hissediyorum. Bu dua, sadece manevi değil, aynı zamanda duygusal bir güç kaynağı oldu.”

Önerilen İçerik: 41 Ettehiyyatü Duası Fazileti

Kenzül Arş Duası Neden Okunur?

Bu mucizeyi yaşayanlar ve yaşanan mucizeler hakkında genel olarak bahsettiğimize göre sıra geldi diğer önemli konuya. Peki Kenzül arş duası neden okunur? Gelin bu sorunun cevaplarına birlikte bakalım.

Kenzül Arş duası, insanların hayatlarının her alanında yardım istemek için okudukları çok özel bir duadır. Bu duanın okunması, kişinin hayatının her alanında kendisine yardım etmesi için gerekli olan güç ve enerjiyi sağlayacaktır. Böylece, kişi hayatının her alanında daha kolay ve daha verimli bir şekilde ilerleyebilecektir.

 • Küçük ya da büyük hayallerin gerçekleşmesi için Kenzül Arş duası okunmaktadır. Hayatın her alanında başarılı olmak isteyenler için büyük bir yardımcıdır Kenzü Arş duası.
 • Sağlık sorunlarından, depresyon ve stres yaşayanların şifa bulmasına yardımcı olmaktadır. Bu duanın, sevdiğine kavuşmak isteyenlerin de hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olduğu görülmüştür.
 • Sınavlarda başarılı olmak isteyenler de bu duayı okuyarak konsantre olup sınavlarına odaklanabilirler.
 • Kenzül Arş duasının hayatın her alanında başarılı olmak isteyenler için büyük bir fırsat olduğu unutulmamalıdır.
 • İş arayanlar veya iş değiştirmek isteyenler de bu duayı okuyabilirler. İş arayanların kendilerini çok iyi ifade etmelerini ve iş arama sürecinde kendilerine güvenmelerini sağlamaktadır.
 • Hayatının her alanında başarılı olmak isteyenler veya kendilerini geliştirmek isteyenler de bu duayı okuyabilirler. Kenzül Arş duasını okuyan kişilerin hayatında başarılarının artacağı görülmektedir.

Kenzül Arş Duası Dilek İçin Kaç Defa Okunmalı?

Kenzül arş mucizesini yaşayanlar bu duanın okunmasının öneminin çok büyük olduğunu söylemektedir. Okunması gereken bu duayı okuyan kişilerin hayatında birçok konuda başarılarının artacağı görülmektedir. Bu duayı okuyan kişilerin hayatında huzur ve mutluluk olmaktadır. Rızkın artması için 12 defa arka arkaya okumak gerektiğine inanıyoruz. Yoksulluktan kurtulmak ve zenginliğe kavuşmak için sabahları okunması tavsiye edilir.

 • 7 defa
 • 41 defa
 • 100 defa
 • 1000 defa

okunması tavsiye etmekteyiz. Bunlara ek olarak da şu günlerde okunmasını öneriyoruz.

 • Her gün bir defa
 • Cuma günleri
 • Kandil gecelerinde

Kenzül Arş Duasını Okudum Duam Kabul Oldu

Kenzül Arş duasını okuyup duası kabul olan birçok kişi internette yorumlarını paylaşmaktadır. Bu yorumlardan bazıları şunlardır:

 • “Kenzül Arş duasını 41 gün boyunca her gün 10 defa okudum. Duam kabul oldu ve çok istediğim bir şeye kavuştum. Allah’a şükürler olsun.”
 • “Uzun zamandır iş arıyordum. Kenzül Arş duasını okumaya başladım ve bir hafta içinde iş buldum. Bu duanın faziletine inanıyorum.”
 • “Evlilikte sorunlar yaşıyordum. Kenzül Arş duasını okumaya başladım ve eşimle aram düzeldi. Bu dua bana huzur verdi.”

Kenzül Arş Duası Fazileti ve Sırları

Kenzül Arş duasının faziletleri ve sırları, İslam alimleri tarafından pek çok eserde detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Bu dua, Allah’a yakınlık kazanmak, günahların affedilmesi, ruhsal temizlik ve zenginlik gibi pek çok fayda sağlar. Kenzül Arş duasının okunmasıyla birlikte, kişilerin hayatında olumlu değişimlerin yaşandığı, sıkıntıların hafiflediği ve manevi güç kazandıkları gözlemlenir. Bu dua, içtenlikle ve samimiyetle okunduğunda, kişinin kalbinin Allah’a yaklaştığını hissettirir ve manevi bir huzur sağlar.

Kenzül Arş duasını okuyanlar, dua sonrasında iç huzur bulduklarını, zorluklar karşısında sabırlı olmayı başardıklarını ve hayatlarında olumlu değişimlerin meydana geldiğini ifade etmektedirler. Ayrıca bu dua, kişinin Allah’a olan güvenini artırır ve yaşamını daha sağlam bir temel üzerine inşa etmesine yardımcı olur.

 • Allah’ın rızasını kazanmaya vesiledir.
 • Günahların affedilmesine vesiledir.
 • Dileklerin kabulüne vesiledir.
 • Her türlü sıkıntı ve beladan korunmaya vesiledir.
 • Allah’ın rahmet ve bereketini kazanmaya vesiledir.

Kenzül Arş Duasını Okumak

 • Allah’a yakınlaşmanın bir yoludur.
 • Allah’tan yardım dilemenin bir yoludur.
 • Şükretmenin bir yoludur.

Kenzül Arş Mucizesi Yaşayanlar yazımız ile alakalı bilgilendirici bir video sizlerle olacak:

https://youtu.be/UmEp57cIx3A

Yazımızın sonuna geldik. Okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yasin Taylan Ak

Gaziantep Üniversitesi mezunu ardından Ankara İlahiyat Fakültesinde yüksek lisans yapan Yasin Taylan Ak hocamız, Din sosyolojisi, din psikolojisi, İslam tarihi hakkında birçok tez yazmış ve makaleler paylaşmıştır. Ülkemizde de çeşitli faziletler ve dua usulleri yaşayanlar hakkındaki yazılar da sitemizde mevcuttur.

“Kenzül Arş Mucizesi Yaşayanlar – En Etkili Dilek Duaları!” üzerine bir yorum

 1. Cübbeli Ahmet hocanın “Salavatul hitam sigasi var imanlı ölmek için okuyan yada bakan peygamber efendimiz mana aleminde söz vermiş”,”imanlı ölmek için bide cübbeli Ahmet hocanın en yüksek velilerden olmak için imanlı ölmek için”,”8 cennet kapısının sevapları ve “salavatul Fatihe cehenneme girerse ahirette yakama yapissin imanlı ölürse””anne babasını bütün ecdatini salavat””salavatul azimiyye””seyyudil istiğfar”bakın yayın inşallah bunları inşallah paylasirsiniz googleye yazın çıkar inşallah önceden mesaj yazmış olabilirim yayılması için youtubede de vdeolar var bi bakın inşallah ya

  Yanıtla
Yorum yapın