Ana SayfaMucize DualarKocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua – Etkili!

Kocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua – Etkili!

Kocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua yazımız ile beraberiz. Kocanın cinsel isteksizlik sorunu, evlilik ilişkisinde çiftler arasında ortaya çıkabilen bir konudur. Bu durum, hem fiziksel hem de duygusal faktörlerden kaynaklanabiliyor. Ve çiftler arasındaki cinsel uyumu etkileyebiliyor. İslam dinine göre evlilikteki cinsellik sağlıklı bir şekilde yaşanan önemli bir ibadettir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua

Kocanın cinsel isteksizlik için dua etmek sorunu çözen önemli etkenler arasında yer almaya devam ediyor. İnançlı kimseler bu sorunun üstesinden gelmek için aşağıdaki iki duayı okumayı tercih ediyor:

  • E lem ta’lem ennellâhe lehu mulkus semâvâti vel ard, ve mâ lekum min dûnillâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Em turîdûne en tes’elû resûlekum kemâ suile mûsâ min kabl, ve men yetebeddelil kufra bil îmâni fe kad dalle sevâes sebîl. Vedde kesîrun min ehlil kitâbi lev yeruddûnekum min ba’di îmânikum kuffârâ, haseden min indi enfusihim min ba’di mâ tebeyyene lehumul hakk, fa’fû vasfehû hattâ ye’tiyallâhu bi emrih, innallâhe alâ kulli şey’in kadîr.
  • Ve ekîmus salâte ve âtûz zekât, ve mâ tukaddimû li enfusikum min hayrin tecidûhu indallâh innallâhe bi mâ ta’melûne basîr. Ve kâlû len yedhulel cennete illâ men kâne hûden ev nasâr, tilke emâniyyuhum kul hâtû burhânekum in kuntum sâdikîn.

Cinsel Arzuyu Artıran Dua

Cinsel Arzuyu Artıran Dua
Cinsel Arzuyu Artıran Dua

Öncelikle Cinsel Arzuyu Artıran Dua konusuna bakalım. Cinsellik, kişinin doğal içgüdülerinden biridir ve her bireyin cinsel istekleri farklılık gösterebiliyor.

Ancak, Allah’a samimi niyetlerle yakarışta bulunarak cinsel sağlığımızın korunması veya dengeye getirilmesi için yardım istemek önemlidir. İslam dininde evlilik dışında cinsel ilişki yasaktır. Bu nedenle, evliyseniz eşinizle sağlıklı iletişim kurmak ve ihtiyaçlarınızı karşılamak önemlidir.

İktidarsızlık İçin Hangi Dua Okunur?

İktidarsızlık için hangi dua okunur diye merak edenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Kısacası İktidarsızlık için aşağıdaki duayı okumak her zaman en önemli çözümler arasında yer alıyor.

  • Belâ men esleme vechehu lillâhi ve huve muhsinun fe lehû ecruhu inde rabbihî, ve lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn. Ve kâletil yahûdu leysetin nasârâ alâ şey’ ve kâletin nasârâ leysetil yahûdu alâ şey’in ve hum yetlûnel kitâb, kezâlike kâlellezine lâ ya’lemûne misle kavlihim, fallâhu yahkumu beynehum yevmel kıyâmeti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn.

Ayrıca, bu içeriğimize benzer Sevdiğinin Resmine Bakarak Okunacak Dua yazımıza da bakabilirsiniz.

İlişkiye Girdikten Sonra Hangi Dualar Okunur?

İlişkiye girdikten sonra hangi dualar okunur konusuna bakalım. İnançlı kimseler ilişkiye girdikten sonra en sağlıklı ve hayırlı sonuçları elde etmek için aşağıdaki üç duayı da okuyor:

  • Ve kâletil yahûdu leysetin nasârâ alâ şey’ ve kâletin nasârâ leysetil yahûdu alâ şey’in ve hum yetlûnel kitâb, kezâlike kâlellezine lâ ya’lemûne misle kavlihim, fallâhu yahkumu beynehum yevmel kıyâmeti fîmâ kânû fîhi yahtelifûn.
  • Ve lillâhil meşriku vel magribu fe eynemâ tuvellû fe semme vechullâh innallâhe vâsiun alîm. Ve kâlûttehazellâhu veleden, subhâneh, bel lehu mâ fîs semâvâti vel ard, kullun lehu kânitûn.
  • Bedîus semâvâti vel ard, ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn. Ve kâlellezîne lâ ya’lemûne lev lâ yukellimunâllâhu ev te’tînâ âyeh, kezâlike kâlellezîne min kablihim misle kavlihim, teşâbehet kulûbuhum, kad beyyennal âyâti li kavmin yûkınûn.

Evde Huzur İçin Hangi Sure?

Öncelikle Evde huzur için hangi sure diye merak edenler için yanıt oldukça basittir. Evde huzuru sağlamak ve sükuneti korumak için aşağıdaki dualar okunabilmektedir:

  • İnnâ erselnâke bil hakkı beşîren ve nezîren, ve lâ tus’elu an ashâbil cahîm. Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve le initteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr. Ellezîne âteynâhumul kitâbe yetlûnehu hakka tilâvetih ulâike yu’minûne bih, ve men yekfur bihî fe ulâike humul hâsirûn.
  • Vettekû yevmen lâ teczî nefsun an nefsin şey’en ve lâ yukbelu minhâ adlun ve lâ tenfeuhâ şefâatun ve lâ hum yunsarûn. Ve izibtelâ ibrâhîme rabbuhu bi kelimâtin fe etemmehun, kâle innî câiluke lin nâsi imâmâ, kâle ve min zurriyyetî kâle lâ yenâlu ahdiz zâlimîn.

unun yanında Kocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Ayrıca Kocanın Cinsel İsteksizlik İçin Dua hakkında sık sorulan sorulara alt kısımda yanıtlar verdik. Sizin de merak ettiğiniz sorular varsa yorum kısmında bizlerle sormayı unutmayınız. Dua ile kalın.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın