Ana SayfaMucize DualarKocayı Kendine Bağlamak İçin Ayetel Kürsi – Etkili Dua!

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Ayetel Kürsi – Etkili Dua!

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Ayetel Kürsi yazımız ile beraberiz. Ayetel Kürsi, İslam dininde oldukça önemli bir yere sahip olan bir ayettir. Kur’an-ı Kerim’in en uzun ayetlerinden biri olarak bilinir ve birçok müslüman tarafından okunması önerilir. Ayetel Kürsi’nin okunması, kişinin kendisini ve ailesini kötü şeylerden koruması için bir yoldur. Ayrıca, bazı inanışlara göre Kocayı Kendine Bağlamak için de okunabilir. Bunun yanında dilerseniz diğer mucize dualar yazılarımıza bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Ayetel Kürsi 🟢

Kocayı kendine bağlamak için Ayetel Kürsi okumak uzun yıllardır sıkça tercih ediliyor. Nitekim bunun için Ayetel Kürsi’yi her gün aşağıdaki şekilde vakit namazlarının ardından okumak yeterli oluyor:

  • Bismillahirrahmânirrahîm. Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm, velâ yü-hîtûne bi’şey’im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel’ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.

Türkçe meali ise:

  • Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. Allah’tan başka hiçbir İlah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran, bütün varlıkları ayakta tutandır. O’nu ne gaflet basar, ne de uyku. Göklerdeki ve yerdeki herşey O’nundur. O’nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir. Onlar ise, O’nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar. O’nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek, ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Küs Olan Kişiyi Ayağına Getirmek İçin Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Kocayı Kendine Bağlamak İçin Tesirli Dua 🙏

Kocayı kendine bağlamak için tesirli dua arayanlar için herkes tarafından tavsiye edilen, deneyenlerin sonuçlarını gördüğü birçok dua bulunuyor. Bunlar arasında en tesirlisi olarak kabul gören 3 dua ise aşağıdaki gibidir:

  • Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn. İnnâ kâşifûl azâbi kalîlen innekum âidûn. Yevme nebtışul batşetel kubrâ innâ muntekimûn. Ve lekad fetennâ kablehum kavme fir’avne ve câehum resûlun kerîm. En eddû ileyye ibâdallâhi, innî lekum resûlun emîn. Ve en lâ ta’lû alâllâhi, innî âtîkum bi sultânin mubîn. Ve innî uztu bi rabbî ve rabbikum en tercumûni.
  • Fe deâ rabbehû enne hâulâi kavmun mucrimûn. Fe esri bi ibâdî leylen innekum muttebeûn. Kem terakû min cennâtin ve uyûn. Ve lekad necceynâ benî isrâîle minel azâbil muhîn. Fe mâ beket aleyhimus semâu vel ardu ve mâ kânû munzarîn. Ve âteynâhum minel âyâti mâ fîhi belâun mubîn. İnne hâulâi le yekûlûn. İn hiye illâ mevtetunâl ûlâ ve mâ nahnu bi munşerîn.
  • E hum hayrun em kavmu tubbein vellezîne min kablihim, ehleknâhum innehum kânû mucrimîn. Mâ halaknâhumâ illâ bil hakkı ve lâkinne ekserahum lâ ya’lemûn. İnne yevmel faslı mîkâtuhum ecmaîn. Yevme lâ yugnî mevlen an mevlen şey’en ve lâ hum yunsarûn. Lâ yezûkûne fîhâl mevte illâl mevtetel ûlâ, ve vekâhum azâbel cahîm.

41 Ayetel Kürsi ile Bağlamak

41 Ayetel Kürsi ile Bağlamak
41 Ayetel Kürsi ile Bağlamak

Öncelikle 41 Ayetel Kürsi ile Bağlamak konusunda bu dua islam dininde önemli bir yere sahip olan bir ayettir ve birçok müslüman tarafından okunması önerilir. Bazı inanışlara göre, Ayetel Kürsi’nin 41 defa okunması, kocayı kendine bağlamak için bir yöntem olarak kullanılabilir. Bu uygulama, kişinin eşini kendisine daha bağlı hale getirmesi için bir yoldur. Ancak, Ayetel Kürsi’nin 41 defa okunması tek başına yeterli değildir. Kişinin aynı zamanda Allah’a samimi bir şekilde dua etmesi ve niyetinin doğru olması da önemlidir. Bu uygulama, sadece eşleri değil, aynı zamanda diğer insanlarla olan ilişkileri de güçlendirmek için kullanılabilir. Ancak, her zaman Allah’ın izni ve yardımı ile yapılmalıdır.

Ayrıca dilerseniz bu içeriğimize benzer olan Anında Mesaj Attıran Dua yazımızı da inceleyebilirsiniz.

Nihat Hatipoğlu Kocanın Karısına Bağlanması İçin Dua

Nihat Hatipoğlu kocanın karısına bağlanması için dua etmek isteyen ve yayınlarda bu konuya ilişkin soru soran kişilere genellikle aynı duayı tavsiye ediyor. Bu tavsiyeye göre duayı her gün 3 kez okumak ve hiçbir gün aksatmamak gerekiyor. En nihayetinde okuyan kişinin kalbi temiz ve dini bütün ise duası gerçekleşiyor. Bunun için gerekli olan dua aşağıda yer alıyor:

  • Hâ mîm. Vel kitâbil mubîn. İnnâ enzelnâhu fî leyletin mubâraketin innâ kunnâ munzirîn. Fihâ yufraku kullu emrin hakîm. Emren min indinâ innâ kunnâ mursilîn. Rahmeten min rabbike, innehu huves semîul alîm. Rabbis semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ, in kuntum mûkinîn. Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumîtu, rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. Fertekib yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn. Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun mubîn.

Son olarak Kocayı Kendine Bağlamak İçin Ayetel Kürsi yazımızın sonuna geldik. Bunun yanında yazımızı okuduğunuz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca dilerseniz aşağıdan diğer mucize dualar yazılarımıza bakabilirsiniz.

Son olarak okunacakdualar.net adresinden de ana sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Munise Koray

12 Senedir Din, tarih ve sosyoloji alanlarında makaleler yayınlamış bir öğretim görevlisi olan Munise Koray, Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi mezunudur. Özellikle Mucize dualar ile alakalı bilgi birikimi vardır. Son yıllarda da okunacak dualar üzerinde araştırmalarını sürdürmektedir.
Yorum yapın